UX-ramverket

UX-ramverket finns till för att vi skall kunna arbeta effektivt och leverera bra lösningar som svarar mot våra användares behov. Designsystem och komponentbibliotek är obligatoriskt vid all ny och vidareutveckling.

Sök

Det finns mycket information i ramverket. Komponenter kan sökas efter sitt engelska namn då det är det som används mest.

Search

Introduktionsfilm

För att öka effektiviteten i UX-arbetet för er som skall arbeta med UX försöker vi här samla kunskap och återanvändbara saker så att vi kan lägga tiden på att skapa smarta lösningar och inte uppfinna hjulet om och om igen.

Återkoppling

Har du synpunkter på innehållet, vill bidra eller saknar något: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/USI/pages/64947171