Återkoppling på UX-ramverk

När det behövs nya komponenter eller mönster så skicka gärna in förslag till UX-ramverket så ser vi över och lägger upp. Till en början kan du återkoppla via detta formulär:

Tanken är att vi senare skall bygga upp ett komponentråd med de professioner som behövs för att värdera om en komponent lever upp till kraven vi har så som kodkvalitet, tillgänglighet, UX mm.