Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Visar antal genomsnittlig tid för de formulär som ingår i urval utifrån skillnad i tid mellan skapat och besvarat datum. Det vill säga mellan createdEventDate respektive completedEventDate. Tiden visas i dagar, timmar, minuter och sekunder.

...