Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Presentationsmaterial                  

View file
name20210310 Mars Användarforum FRM.pdf
height150

Mentimeter

View file
nameMentimeter Formulärhantering mars - 20210310.pdf
height150

Hej alla!

Wow! Såå roligt med alla frågor och diskussioner! Tack för ert stora engagemang i Formulärhantering! ☀️

  • Inspelningen från dagens forum är upplagd till höger.
  • Kika gärna igenom resultatet från mentimeter, bifogat ovan.

Idag pratade vi om:

Beräkningsfunktioner
Hur hanterar ni beräkningsfunktioner? Har ni egna utvecklare som skriver dem, skriver malladminstratören dem själv, eller undviker ni helt enkelt att använda beräkningar?

Ska invånaren själv få radera sina formulär?
I normalfallet är det vårdpersonalen som raderar inskickade och påbörjade formulär. I samband med covid-19 bokningar kan det dock bli många formulär för en invånare som prövat att boka tid flera gånger.

Här behöver man ta hänsyn till om det påverkar verksamheten om ett formulär har raderats av invånaren själv. Idag hamnade flest menti-röster på att invånaren tillåts radera icke inskickade formulär. Vi fick även ett förslag om att INTE tillåta rensning men att invånaren får en funktion för att dölja sina inskickade formulär. Vi tittar vidare på någon form av funktion för detta.

Utskrifter
Här är en länk till olika inställningar i webbläsarens utskriftsfunktion (Ctrl+P).
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/431751275/Utskriftsformat

Vi ser över vad vi kan göra åt utskrifterna, dock är det osäkert vad vi tillåts göra utifrån ett patientriskperspektiv.

Däremot ser vi till att lägga in en funktion där vårdpersonalen kan välja att få med obesvarade frågor samt följdfrågor i utskriften. Osäkert när vi kan få ut denna funktion, men kanske under hösten.

Följdfrågor - hoppa över en sektion
Vi tittade även på hur man kan använda "följdfrågor" för att hoppa till nästa avsnitt i formuläret.

Bokningsflöde för vaccination mot covid-19
Inera jobbar just nu hårt på att last- och prestandatesta våra tjänster för att bygga bort eventuella flaskhalsar i bokningsflödet. Vi vill även påminna om att last- och prestandatester behövs även regionalt för att identifiera flaskhalsar som kan uppstå i regionala tjänsteplattformar, webbtidbok och andra ställen. 

Texter som informerar invånaren om vilka grupper som kan få vaccin just nu är bra att lägga på öppna 1177.se. På så vis kan vi minska antalet inloggningar, där invånaren loggar in för att kolla om hen kan boka tid just nu.

Det finns en del skillnader i triageringsformuläret. Det som skiljer mest är frågan om blodsjukdomar, där vissa regioner har valt att dela upp frågan i två delar - en för sjukdom och en för medicin. Sedan några veckor tillbaka finns nu även möjlighet att ha flera olika "sluttexter" på sidan där invånaren kan eller inte kan boka tid.

Kommande datum, kl 10.00-11.30

14 april

12 maj

9 juni

1 september

13 oktober

17 november

15 december

Föranmäl gärna era frågor till formularhantering@1177.se så tar vi upp dem på nästa möte. Kom ihåg att ni mer än gärna får höra av er med förslag på innehåll. Detta här är ERT forum! ⭐️

Stort tack för idag! Vi hörs igen om en månad! ❄️🌱☀️

Vänliga hälsningar,
Förvaltningsteamet, genom Jenny

 

Länk till inspelningen

Widget Connector
urlhttps://vimeo.com/521843595

Innehåll, inspelning

Innehållsförteckning Användarforum 2021-03-10

<innehållsförteckning kommer>