Utskriftsformat

Om man föredrar att skriva ut besvarade formuär via kommandot Ctrl+P (Arkiv → Skriv ut) finns det en inställning för att få med färgerna på svarsalternativen. Se bifogade bilder över inställningar i olika webbläsare. Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Se även inspelning från https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/297372314, kika 01:23:59 in i filmen.

Mer information: https://ungapped.se/support/start/ovrigt/skriva-ut-med-bakgrundsbilder-och-bakgrundsfarg/