Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Panel
bgColor#F4F5F7

Tid: Om ni har arbetat metodiskt med de föregående stegen behöver inte just detta steg ta så lång tid. Men om ni ska räkna på många nyttor och kostnader och har många intressenter, tar det längre tid.

Resurser: Det kan vara bra att gå igenom kalkylen med flera personer.

Dokumentera: Räkna och dokumentera i Ineras Excelmall.
Excelmall

Ta hjälp av Ineras Excelmall

Ineras Excelmall är gjord för att du ska slippa lägga så mycket tid på att ställa upp kalkylen så att den blir begriplig, transparent och spårbar. Den presenterar också resultatet som diagram och tabeller, som lätt kan analyseras från olika perspektiv. Det finns också filmer som visar dig hur du kan arbeta i mallen.

https://youtu.be/R5qvJm8msJoW51dL5ZLVEQ

Se fler instruktionsfilmer: filmerna visar olika arbetsmoment i Ineras Excelmall i detalj.

Instruktionsfilmer Excel

Använd samma prisnivå

Använd samma prisnivå för alla värden i kalkylen även de som infaller i framtiden. Om ni exempelvis har prisuppgifter från 2015 och 2019 bör ni räkna om dem till samma års prisnivå. Det kan ni exempelvis göra i Statistiska Centralbyråns prisomräknare.

🔗 Prisomräknaren (scb.se)

Excelmallen diskonterar framtida värden automatiskt

Diskontering innebär att vi värderar nyttor och kostnader i framtiden lägre än de som infaller i närtid, med en viss ränta. I Sverige rekommenderar myndigheten TLV att hälsoekonomiska utvärderingar ska baseras på en diskonteringsränta på 3 %. I excelmallen finns en diskonteringsränta på 3 % inbyggd, så att alla värden och kostnader diskonteras. Räntan går att ändra i mallens försättsblad.

Räkna med lägsta och högsta värden

I excelmallen finns fält för att fylla i lägsta- och högsta-värden. Dessa är till för att kunna visa vad osäkerhet har för effekt på resultatet i kalkylen. Ni kan använda ert troliga värde även i fälten för lägsta och högsta, om ni är ganska säkra på att det stämmer.

Räkna med en nytta per intressent

Om ni har en nytta som fler intressenter får ta del av är det bra att räkna en nytta per intressent. På så sätt kan ni följa vilka nyttor som tillfaller vilka intressenter i resultatfliken.

Film: att tolka resultatet i Excelmallen

I filmen nedan går vi igenom de olika tabellerna och diagrammen i Excelfilen.

https://youtu.be/W4CQDdD61y8u5bWWQbJVjs

Ineras logotyp