Instruktionsfilmer Excel

Introduktion

Ineras Excelmall för nyttokalkyler - vad är det, hur gör jag, vad behöver jag?

https://youtu.be/W51dL5ZLVEQ

Fliken ‘Start’ (1,5 min)

På fliken start ger du din förändring ett namn, skriver vilket år du ska räkna från och vilka intressenterna är.

 

Räkna på nyttor och kostnader (7,5 min)

Vi går igenom hur du kan sätta upp en beräkning av en nytta eller kostnad i Excelmallen.

Fördjupningar och tips

 

 

 

Osäkerhet

Hur du kan använda lägsta och högsta värdena för att spegla osäkerhet.

Källhänvisningar

Du kan spara tid och öka transparensen genom att dokumentera källan.

 

 

Omfördelning

Hur du kan räkna på omfördelningsnyttor och -kostnader i detalj.

 

Skapa mer plats

Behöver du mer plats att räkna? Så gör du.

 

 

 

Fördela på intressenter

Spara tid genom att räkna ut nyttan eller kostnaden först, och fördela på intressenter sedan.

 

Återanvänd faktorer

Du kan bygga upp en modell med beräkningarna som gör det lätt att testa och ändra.

 

 

Fliken ‘Fler nyttor och kostnader’

Här får du med de nyttor och kostnader som du inte värderat i pengar, så att de också syns i resultatet.

 

 

 

Resultatet

Vad betyder diagrammen och tabellerna i resultatfliken?

 

 

Bonusmaterial: Bakom kulisserna på Ineras Excelmall

Är du nyfiken på hur mallen fungerar? Här får du detaljerna.