Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Produktionssättning av Pascal 3.0 

Produktionssättning Ny version av Pascal 3.0 är planerad till 2024-05-25 kl.18.00 produktionssätts 25/5 kl.18:00 - 20:00. Under tiden kan du uppleva störningar i form av att du loggas ut och behöver logga in på nytt.

Den nya versionen av Pascal innefattar följande:   

...