Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Automatic update to correct links

...

För mer information om hur användaren utfärdar Mobilt SITHS se Användarhandbok - SITHS eID Mobilklient

För ytterligare information om hur du kan använda Utfärdandeportalen, till exempel för att lista eller spärra Mobilt SITHS eID, se Användarhandbok - Utfärdandeportalen.

...