Användarhandbok - Utfärdandeportal för Mobilt SITHS

Innehållsförteckning


 Visa innehållsförteckning

Revisionshistorik

 Visa revisionshistorik
VersionDatumAktörKommentar
0.1

 

Pär HylbackKopierad från tidigare verson
0.9

 

Sista fråga om ev. GUI ändring för "Försök igen" vid problem att kontakta CA
1.0

 

Godkänd av förvaltning

Inledning

Från Mina sidor når du Utfärdarportalen för Mobilt SITHS. Denna används för att utfärda Mobilt SITHS till SITHS eID applikationen i mobila enheter.

Förutsättningar

För att kunna logga in i och använda Utfärdandeportalen för Mobilt SITHS krävs att du har ett giltigt SITHS eID och någon av SITHS eID applikationerna:

Plattformskrav

Utfärdandeportalen för Mobilt SITHS fungerar i de flesta webbläsare på följande plattformar:

 • Windows 10
 • Mac OS (vid inloggning med Mobilt SITHS)
 • Linux (vid inloggning med Mobilt SITHS)
 • iOS
 • Android

Inloggning kräver dock en giltig SITHS e-legitimation och någon av SITHS eID apparna som i sig bara fungerar på vissa plattformar, se respektive användarhandbok för SITHS eID apparna under rubriken "Förutsättningar" ovan.

Termer och begrepp

Termer och begrepp

Definition

Aktiveringskod

En kod som används i kombination med ett id-begrepp för att starta en process som kopplar en person till en bärare.

Legitimering

Process varigenom person eller objekt anger sin identitet.

Mina sidorEn portal som är tillgänglig för användare där de kan administrera sina egna certifikat.

Mobilklient/Mobil enhet

Avser en handdator av typen notepad/smartphone t.ex. Apple iOS mobil eller Android läsplatta med autentiseringsklienten installerad.

Mobilt SITHS

En elektronisk identitetshandling som lagras i en av SITHS kvalificerad applikation på en mobil bärare.

Pin, pinkodPersonliga koder för legitimering och underskrift.

SITHS eID

Samlingsnamn för allt som förknippas med
den nya PKI strukturen (SITHS eID Root CA v2).

SITHS-kortSmart kort utgivet enligt SITHS tillitsramverk.
Spärra

Göra bärare och/eller certifikat obrukbara. Om bäraren spärras, spärras samtidigt samtliga certifikat på just den bäraren.

 • Spärras ett SITHS-kort spärras även alla certifikat som någonsin utfärdats till just det SITHS-kortet. 
 • Spärras ett Mobilt SITHS spärras just exakt det Mobilt SITHS som väljs.

Windows-klient

En klient installerad på en dator med som har möjlighet att vara fysiskt ansluten till en kortläsare.

Användarflöden

Syftet med utfärdandeportalen är att skapa mobila SITHS eID:n som sparas på en mobil enhet. Användare kan även hantera dessa utfärdade certifikat. Via utfärdandeportalen kan användaren även testa legitimering och underskrift med SITHS eID.

Visa och hantera Mobilt SITHS

Gå till SITHS Mina sidor. Där finns länkar som tar dig vidare så att du kan hantera Mobilt SITHS.

Logga in i Utfärdandeportalen enligt någon av användarhandböckerna för SITHS eID Appen:

Vid lyckad inloggning visas en vy med information om:

 1. Information om användarens uppgifter
 2. Funktioner som sidan erbjuder
 3. En lista med dina utfärdade Mobilt SITHS
 4. Funktion för att påbörja ett nytt utfärdande.

    


Om du inte har tillgång till giltiga Mobilt SITHS visas följande vy:

   


Dina spärrade och ogiltiga Mobilt SITHS visas under fliken "Inaktiva".

                    

Skapa Mobilt SITHS

För att utfärda Mobilt SITHS krävs att din SITHS e-legitimation innehåller personnummer och har tillitsnivå 3. För fullständig guide se Användarhandboken för SITHS eID Mobilklient

När ett utfärdande av mobilt certifikat är klar skickas användaren automatiskt till menyn Hantera SITHS eID med följande notifiering för att bekräfta att utfärdandet har gått bra:

Spärra Mobilt SITHS

I Utfärdandeportalen för Mobilt SITHS kan användaren också spärra sina Mobilt SITHS.

  

  

Logga ut

När du har loggat in i Utfärdandeportalen kommer du att vara inloggad i 60 minuter. När du är klar ska du därför trycka på knappen Logga ut. Om du inte gör detta kan andra användare på samma dator se och spärra dina Mobilt SITHS.

  

Testportal

Gå till Testportalen med webbläsaren i din dator eller mobila enhet för att testa SITHS eID. Genomför en legitimering eller underskrift enligt instruktion i användarhandboken för respektive plattform.

Observera att testet för Underskrift inte testar Ineras Underskriftstjänst utan bara flödet hur det ska se ut för dig som användare.

Felhantering

Kapitlet syftar till att ge en liten vägledning i hur användaren skall göra då något går fel i ett flöde. 

Fler felkoder/felmeddelanden kommer läggas till i kapitlet allt eftersom. 

Användare kan inte nå Utfärdandeportalen

En snurra går runt utan att något händer. Resulterar i att felkod 500 visas i webbläsaren.

Felet tyder på att tjänsten ligger nere, testa igen efter en stund alternativt besök Ineras webbsida och titta efter information om nedtid i tjänster har kommunicerats.

SITHS eID Windowsklient startar inte

Följande steg kan användas för att felsöka problem med att starta Windowsklienten. Om du inte har möjlighet att utföra stegen själv så vänd dig till din lokala IT-support för hjälp.

 1. Stäng ner SITHS eID Windowsklient vid klockan. Stänga webbläsaren och börja om från början med att logga in i Utfärdandeportalen
 2. Starta om SITHS eID Windowsklient ifall den är aktiv i startfältet.
 3. Verifiera att versionen på SITHS eID Windowsklienten är den senaste.
 4. Testa att avinstallera och installera SITHS eID Windowsklient på nytt.
 5. Var uppmärksam på om klientens programfönster döljs av något annat program eller fönster på datorn. Dubbelklicka på programikonen för att se programfönster 

Ditt certifikat har ingen behörighet för att skapa ett nytt SITHS eID

Det SITHS eID du loggade in med har för låg tillitsnivå. Utfärdandeportalen för Mobilt SITHS eID kräver tillitsnivå 3 och en SITHS e-legitimation med personnummer som identifierare.

  

Utfärdandeportalen för Mobilt SITHS kräver SITHS eID certifikat med personnummer

Detta felmeddelande visas i kombination med meddelandet om att "Ditt certifikat har ingen behörighet för att skapa ett nytt SITHS eID"

  


Utfärdandeportalen har tappat kontakt med Telia CA

Utfärdandeportalen kan ibland ha tappat kontakten med den certifikatutfärdaren, nu skall användare tydligare bli informerad om det:

Användare kan testa att klicka på knappen Försök igen för att se om kontakt med tjänsten återupptas.


Användaren saknas eller är markerad som avregistrerad i Skatteverkets folkbokföring

En förutsättning för att en användare skall kunna utfärda mobila SITHS certifikat är att användarens personnummer skall finnas registrerad i Skatteverkets folkbokföring som giltigt.

Publik Information