Införande Intygstjänster

För att kunna ansluta till Intygstjänster genom att integrera Webcert i vårdinformationssystemet behöver systemet vara utvecklat med funktionalitet enligt tjänstens tekniska specifikationer.

När din organisation har tecknat avtal med Inera och beställt Intygstjänster, så är det dags att påbörja förberedelserna för den tekniska anslutningen.

Så här går det till:

Uppstartsmöte

Vi tar kontakt med er och bokar ett uppstartsmöte för att gå igenom hur anslutningsprocessen ser ut, vad som ska göras och av vem och vilket stöd ni behöver. Vi fastställer också en gemensam tidplan för införandet.

Anpassning av systemet

Ni utvecklar och anpassar ert vårdinformationssystem enligt de tekniska specifikationerna och anvisningarna för tjänsten. De får ni tillgång till under införandet.

Anslutning till Nationella tjänsteplattformen

När ni har gjort de nödvändiga anpassningarna i ert system är ni redo att ansluta systemet till Nationella tjänsteplattformen. 

Så här går anslutningen till

 1. Fyll i förstudiemallen för testmiljön
  Behörig beställare fyller i och skickar in Ineras förstudiemall för anslutning till de nationella testmiljöerna. Inera granskar förstudien och återkopplar med en granskningsrapport.

 2. Beställ anslutning till testmiljön
  När förstudien för testmiljön är godkänd beställer behörig beställare anslutning till testmiljön. Det görs i beställningsstödet. Läs mer om att beställa med beställningsstödet.

 3. Inera förbereder för test
  När beställningen är godkänd konfigurerar vi anslutningen i testmiljön.

 4. Genomför test
  När beställningen är godkänd och vi har konfigurerat anslutningen i testmiljön genomför ni kommunikationstest, systemintegrationstest och end-to-end-test tillsammans med oss.

 5. Redovisa testresultat
  När Inera har godkänt testresultaten beställer behörig beställare anslutning till produktionsmiljön. Det görs i beställningsstödet.

 6. Produktionssättning
  När beställningen är godkänd konfigurerar vi anslutningen i produktionsmiljön.

 7. Produktionsverifiering med Försäkringskassan.

 8. Anslutningen är klar

Nu kan din organisation börja hantera digitala intyg, följa upp mönster för sjukskrivningar och få överblick över pågående sjukskrivningar.