Anslut via Inera

Om din organisation vill ta eget ansvar för att ni följer SITHS Tillitsramverk, själva ge ut SITHS e-legitimation på kort och mobila bärare och ha möjlighet att utfärda funktionscertifikat - då ska ni beställa SITHS av Inera.

Organisationer som kan ansluta via Inera:

  • Regioner

  • Kommuner

  • Statliga myndigheter

  • Privata aktörer som endast ska agera som ombud för SITHS

 

Mer information om Identifieringstjänst SITHS samt förutsättningar och vad din organisation behöver göra för att ansluta till SITHS finns på inera.se