Anslut via ombud

Beställ SITHS av ett ombud

Om din organisation inte har möjlighet att själva bygga upp den organisation som krävs för att ta fullt ansvar för SITHS enligt tillitsramverket, eller bara har behov av att ge ut e-legitimationer till ett fåtal personer. Då ska ni beställa SITHS av ett ombud. Information om hur detta går till får ni av ombudet.

Organisationer som kan ansluta via ombud:

  • Privata vårdgivare

  • Regioner

  • Kommuner

  • Statliga myndigheter

Privata SITHS-ombud

Regioner och kommuner som är SITHS-ombud

Hör med din region eller kommun om vad som gäller där.

Läs om Identifieringstjänst SITHS på inera.se