Livscykel - PKI-struktur

SITHS har kommer vid varje givet tillfälle ha 1-2 stycken PKI-strukturer.

Produktion

SITHS Root CA v1

Status: Aktiv

Plan: Slutar utfärda under 2020 och avvecklas fram till 2022

HASH: SHA-1

Giltig till: 2032-03-29

Slutanvändarcertifikat max giltiga till: 2022-05-08 (eg. max 5 år från utfärdande)

SITHS CrossBorder CA

Status: Aktiv

Plan: Omsigneras sommaren 2019. Slutar utfärda under 2020 och avvecklas under 2020

HASH: SHA-1

Giltig till: 2029-05-31

Slutanvändarcertifikat max giltiga till: 180 dagar från utfärdande

SITHS e-id Root CA v2

Status: Under utveckling

Plan: Börjar användas Q3-2019

HASH: SHA-256

Giltig till: 2049-09-15

Slutanvändarcertifikat max giltiga till: 5 år från utfärdande

TEST

SITHS Root CA v1 PP

Status: Aktiv

Plan: Slutar utfärda under 2020 och avvecklas fram till 2022

HASH: SHA-1

Giltig till: 2032-04-11

Slutanvändarcertifikat max giltiga till: 2022-04-11 (eg. max 5 år från utfärdande)

TEST SITHS e-id Root CA v2

Status: Under utveckling

Plan: Börjar användas Q3-2019

HASH: SHA-256

Giltig till: 2049-09-15

Slutanvändarcertifikat max giltiga till: 5 år från utfärdande

SITHS CrossBorder CA TEST v3

Status: Aktiv

Plan: Omsigneras sommaren 2019. Slutar utfärda under 2020 och avvecklas under 2020

HASH: SHA-1

Giltig till: 2029-05-31

Slutanvändarcertifikat max giltiga till: 180 dagar från utfärdande