Arbetsyta för kodverksframtagning eller -uppdatering

För att ta fram eller uppdatera ett kodverk, följ processen på https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/KOD/pages/185532567 . För att skapa en Confluence-sida där information om det skapade, respektive uppdatera kodverket kan samlas, välj antingen “Ta fram nytt kodverk” eller “Uppdatera kodverk” med hjälp av knapparna nedan.