Identifierare på Inera

OID

Anvisning för OID-tilldelning

Bas OID:ar på Inera

  • 1.2.752.29 (Förvaltas av HSA)

  • 1.2.752.74

  • 1.2.752.74.8 (Förvaltas av SITH)

  • 1.2.752.75 (inaktiverad)

  • 1.2.752.129

Lista över uttagna OID

 

I nedanstående lista samlas de identifierare som används av de nationella tjänstekontrakten.

Namn

OID

Ägare/förvaltare och länk

Innehåll

Namn

OID

Ägare/förvaltare och länk

Innehåll

GLN

1.3.88

GS1

GLN (Global Location Number) används för att identifiera en (fysisk eller juridisk) plats som behöver bli unikt identifierad.

HSA-id

1.2.752.129.2.1.4.1

Inera, förvaltningsgrupp HSA

Id för objekt i HSA-katalogen.

Nationell OID för lokala id:n

1.2.752.129.2.1.2.1

SKL

OID som används för att peka på lokala id:n, som inte sällan bildas med en konkatenering av system-id och systemets lokala id av instansen/objektet som ska identifieras.

Nationellt reservnummer

1.2.752.74.9.1

Personuppgifttjänsten, Inera

OID för nationellt reservnummer

Personnummer

1.2.752.129.2.1.3.1

Skatteverket

Person-id för någon som är folkbokförd i Sverige enligt SKV704.

Samordningsnummer

1.2.752.129.2.1.3.3

Skatteverket

Person-id för någon som inte är eller har varit folkbokförd i Sverige enligt SKV704. Samordningsnummer tilldelas av Skatteverket på begäran av en myndighet.

SLL-reservnummer

1.2.752.97.3.1.3

SLL HSF

Reservnummer tillhörande SLL-person/patient.

NPL-id

1.2.752.129.2.1.5.1

Läkemedelsverket, https://npl.mpa.se/

NPL-id beskriver ett visst läkemedel från en viss tillverkare med en viss beredningsform, styrka och smak.

NPL-pack id

1.2.752.129.2.1.5.2

Läkemedelsverket, https://npl.mpa.se/

NPL-pack-id beskriver ett visst läkemedel enligt NPL-beskrivning ovan, i en viss förpackningsstorlek.