NTjP Miljöer

 

Den nationella tjänsteplattformen (NTjP) finns installerad i tre miljöer

  1. SIT - Används för regressionstester av den Nationella tjänsteplattformens vidareutveckling men även av kunder för anslutningstester.

  2. QA - Acceptanstestmiljö, används för end-to-end-tester för anslutningar och för acceptanstester av utvecklad funktionalitet.

  3. PROD - Produktionsmiljö

Information om IP-adresser, portar, certifikat, mm hittar du på sidan https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/NTJPP/pages/2255716886 .

Publika API:er

TAK-API GUI http://api.ntjp.se/takinfo/gui/#/consumer 

Information om vad som går att få ut via APIer hittar du här:

http://api.ntjp.se/coop/doc/index.html

http://api.ntjp.se/dominfo/doc/index.html

http://api.ntjp.se/takinfo/doc/index.html

Installerad mjukvara

Anrops-URL:er

VP-komponenten är idag tjänstekontraktsagnostisk, det vill säga att en och samma URL kan hantera alla typer av anrop.

Miljö

Anrops-URL

WSDL

För att hämta WSDL för tjänstekontrakt, ladda ner respektive releasepaket under aktuell tjänstedomän på https://rivta.se. WSDL-erna hittas under “schemas” och “interactions” i katalogstrukturen.

Idag stöds alltså inte hämtning av“?wsdl” via URL.
Tidigare kunde URL:er som exponeras (i syfte att stödja WSDL-anrop) fås genom att anropa <https://<TP_HOST>:<TP_PORT>/<TP_BASE_URI>/?wsdl>