NTjP Miljöer

 

Den nationella tjänsteplattformen (NTjP) finns installerad i tre miljöer

  1. TEST/SIT - systemintegrationstestmiljö, vilken används främst av kunder för anslutningstester (validering av tjänstekonsument/tjänsteproducent), men även för regressionstester av den nationella tjänsteplattformens vidareutveckling.

  2. STAGE/QA - acceptanstestmiljö, vilken används för end-to-end-tester för anslutningar och för acceptanstester av utvecklad funktionalitet.

  3. PROD - produktionsmiljö

Information om IP-adresser, portar, certifikat, mm hittar du på sidan https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/NTJPP/pages/2255716886 .

Publika API:er

TAK-API GUI http://api.ntjp.se/takinfo/gui/#/consumer 

Information om vad som går att få ut via APIer hittar du här:

http://api.ntjp.se/coop/doc/index.html

http://api.ntjp.se/dominfo/doc/index.html

http://api.ntjp.se/takinfo/doc/index.html

Installerad mjukvara

Anrops-URL:er