Öppen info: NTjP


Kommande Aktiviteter


Förändringsstopp

Förändringsstoppet innefattar alla produktionsmiljöer som påverkar tjänster som Inera erbjuder.

För andra IT-miljöer, till exempel Test- och Acceptansmiljöer, önskas också en minimering av förändringar under dessa perioder.

Sommarperiod: Fredag 2022-06-17 kl. 17:00 – Måndag 2022-08-15 kl. 08:00

Vinterperiod: Fredag 2021-12-17 kl. 17:00 – Måndag 2022-01-17 kl. 08:00

 

Felanmälan och användarstöd


Via formulären på sidan Felanmälan och användarstöd kan du komma i kontakt med Inera. läs mer på inera.se vilket formulär som passar din fråga bäst.


Nationella tjänsteplattformen är en instans av SKLTP. På denna sida beskrivs sådant som är specifikt för NTjP, exempelvis information relaterad till NTjP:s miljöer och tjänster. Den används också för att dokumentera vissa aktiviteter inom förvaltningen.

Generell information om SKLTP, såsom arkitektur-beskrivningar och installationsinstruktioner, finns på SKLTP-arean

Nationella Tjänsteplattformen har tre olika miljöer:

  • TEST-miljön (SIT) - Test och systemintegrationstestmiljön. I denna miljön ska inledande funktionella tester göras innan anslutning till QA.

  • QA-miljön - Denna miljö ska vara produktionslik. Alla uppdateringar ska verifieras i QA innan de installeras i produktion.

  • Produktionsmiljön - Den skarpa miljön

Anslutningar till Nationella Tjänsteplattformen sker via Inera. 

Nyttig information om NTJP och dess miljöer hittas under https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/NTJPP/pages/2246512087

 

Kontaktinformation

För att komma i kontakt med supporten för NTjP, kontakta Ineras Support.