Teknik WikiInnehåll:

Systeminformation för Nationella Tjänsteplattformen

Hostnamn, ip-adresser och portar

Nät

System

Hostnamn

IP-adress inkommande trafik

IP-adress utgående trafik

Port för inkommande anrop

Nät

System

Hostnamn

IP-adress inkommande trafik

IP-adress utgående trafik

Port för inkommande anrop

Sjunet

Produktion

esb.ntjp.sjunet.org

82.136.149.61

82.136.149.61

443

Sjunet

(QA) Acceptanstest

qa.esb.ntjp.sjunet.org

81.89.154.20

81.89.154.20

443

Sjunet

(SIT) Testmiljö

test.esb.ntjp.sjunet.org

81.89.154.6

81.89.154.6

443

Internet

Produktion

esb.ntjp.se

80.76.147.100

164.40.178.120

443

Internet

(QA) Acceptanstest

qa.esb.ntjp.se

80.76.147.101

164.40.178.119

443

Internet

(SIT) Testmiljö

test.esb.ntjp.se

80.76.147.102

164.40.178.118

443

SHS Internet

Produktion

shs.ntjp.se

80.76.154.148

Inkommande stängs av 2022-10-01

164.40.178.120

443

SHS Internet

(QA) Acceptanstest

qa.shs.ntjp.se

80.76.154.146

Inkommande stängs av 2022-10-01

164.40.178.119

443

SHS Internet

(SIT) Testmiljö

test.shs.ntjp.se

80.76.154.137

Inkommande stängs av 2022-10-01

164.40.178.118

443

Not: SHS - Spridnings- och HämtningsSystem 

Nät

System

Hostnamn

IP-adress inkommande trafik

IP-adress utgående trafik

Port för inkommande anrop

Nät

System

Hostnamn

IP-adress inkommande trafik

IP-adress utgående trafik

Port för inkommande anrop

Internet

Produktion

api.ntjp.se

80.76.154.151

164.40.178.120

443

Internet

(QA) Acceptanstest

qa.api.ntjp.se

164.40.178.16

164.40.178.119

443

Internet

(SIT) Testmiljö

test.api.ntjp.se

80.76.154.135

164.40.178.118

443

Internet

Produktion

app.ntjp.se

80.76.154.152

164.40.178.120

443

Internet

(QA) Acceptanstest

qa.app.ntjp.se

164.40.178.17

164.40.178.119

443

Internet

(SIT) Testmiljö

test.app.ntjp.se

80.76.154.136

164.40.178.118

443

SSL / TLS - versioner av protokoll för HTTPS

För tjänstekonsumenter är tillåtna protokoll:  TLSv1.2 och TLSv1.3 se Anvisning för kryptering

Certifikat

Tjänsteplattformen använder funktionscertifikat utgivna av SITHS Root CA v1 för både inkommande och utgående anrop.

Klientcertifikat då NTJP anropar en producent (tjänst)

När NTjP kommunicerar med en producent uppvisas följande certifikat beroende på vilken miljö som används. Sedan 9 september 2014 används samma certifikat i VP och för anpassningstjänsterna.

Nät

System

HSA-id

Länk certifikat

 

Kommentar

Nät

System

HSA-id

Länk certifikat

 

Kommentar

Sjunet / Internet

Produktion

HSASERVICES-106J

SITHS e-id Function CA v1

Publikt certifikat giltigt 2021-10-01 – 2023-10-01

Sjunet / Internet

(QA) Acceptanstest

T-SERVICES-SE165565594230-1023

TEST SITHS e-id Function CA v1

Publikt certifikat giltigt 2021-09-30 – 2023-09-30

Sjunet / Internet

(SIT) Testmiljö

T-SERVICES-SE165565594230-109C

TEST SITHS e-id Function CA v1

Publikt certifikat giltigt 2021-09-30 – 2023-09-30

Servercertifikat då en konsument (tjänst) anropar NTJP

Nät

System

HSA ID

Common Name (CN)

Länk certifikat

 

Kommentar

Nät

System

HSA ID

Common Name (CN)

Länk certifikat

 

Kommentar

Sjunet

Produktion

HSASERVICES-106J

esb.ntjp.sjunet.org

SITHS e-id Function CA v1

Publikt certifikat giltig 2021-10-01 – 2023-10-01

Sjunet

(QA) Acceptanstest

T-SERVICES-SE165565594230-1023

qa.esb.ntjp.sjunet.org

TEST SITHS e-id Function CA v1

Publikt certifikat giltigt 2021-09-30 – 2023-09-30

Sjunet

(SIT) Testmijlö

T-SERVICES-SE165565594230-109C

test.esb.ntjp.sjunet.org

TEST SITHS e-id Function CA v1

Publikt certifikat giltigt 2021-09-30 – 2023-09-30

Internet

Produktion

HSASERVICES-10HR

esb.ntjp.se

SITHS e-id Function CA v1

Publikt certifikat giltig 2021-10-01 – 2023-10-01

Internet

(QA) Acceptanstest

T-SERVICES-SE165565594230-102X

qa.esb.ntjp.se

TEST SITHS e-id Function CA v1

Publikt certifikat giltigt 2021-09-30 – 2023-09-30

Internet

(SIT) Testmijlö

T-SERVICES-SE165565594230-1098

test.esb.ntjp.se

TEST SITHS e-id Function CA v1

Publikt certifikat giltigt 2021-10-25 – 2023-10-25

FK-Adaptern

 Nät

System 

HSA ID 

Common Name (CN)

Länk 

 

Kommentar 

 Nät

System 

HSA ID 

Common Name (CN)

Länk 

 

Kommentar 

Sjunet

Produktion

SE5565594230-BD8

fkadapter.esb.ntjp.sjunet.org

SITHS e-id Function CA v1

Publikt certifikat giltigt 2021-10-01 – 2023-10-01

Sjunet

(QA) Acceptanstest

T-SERVICES-SE165565594230-10JD

qa.fkadapter.esb.ntjp.sjunet.org

TEST SITHS e-id Function CA v1

Publikt certifikat giltigt 2021-09-30 – 2023-09-30

Utgivare av certifikat som NTjP litar på (CA)

När en konsument kommunicerar med NTjP, litar NTjP på följande utgivare (CA) beroende på vilken miljö som används. Vid kommunikation med anpassningsplattformen används även andra certifikat. För information om dessa, kontakta Ineras support.

Dokumentation för SITHS CA certifikat och preproduktion  

Produktionscertifikat tillåts inte i testmiljö

För att förbättra säkerheten i Nationella tjänsteplattformen, och för att undvika risken att produktionsdata kommer med i någon av testmiljöerna, kommer vi från den 26 februari 2020 inte tillåta att produktionscertifikat används i testmiljöerna QA och SIT.

Det innebär att SITHS funktionscertifikat utfärdat från SITHS produktionsmiljö inte längre kommer ge access till testmiljöerna QA eller SIT.

Produktion

SIT & QA

Felsökning

Felkoder

Virtualiseringsplattformen skall returnera felmeddelanden enligt respektive RIV TA-profil som HTTP 500 med SOAP Fault, med felkoder och felsträng. Ni hittar listan över felkoder och felsträngar på confluence-sidan RIV Tekniska Anvisningar Tjänsteplattform under kapitel 5. Virtualiseringsplattform och regel #8: Felkoder