Infrastruktur

En väl utbyggd och fungerade digital infrastruktur är själva grunden för all digital utveckling. Inera utvecklar och förvaltar gemensamma lösningar inom infrastruktur som skapar förutsättningar för samverkan och informationsutbyte mellan aktörer inom regioner och kommuner.

Ineras infrastruktur omfattar bland annat lösningar för att hantera säker digital kommunikation, identitetsfederation, behörighetsstyrning, loggning, samtycke, spärrar och autentisering. Den gemensamma infrastrukturen ligger också till grund för många av de kvalitetssäkrade digitala tjänster som Inera erbjuder för invånare och medarbetare.