Regional tjänsteplattform - SKLTP

Organisationer som har behov av en egen regional tjänsteplattform, kan utan kostnad ladda ner koden för Ineras referensimplementation för en tjänsteplattform. Koden har namnet SKLTP och publiceras som öppen källkod.

Koden för referensimplementationen är kvalitetssäkrad av Inera och stödjer RIV Tekniska Anvisningar, och används även av Nationella tjänsteplattformen.

Underlättar integrationer både lokalt och nationellt

En regional tjänsteplattform underlättar integrationen mellan lokala system som ska kommunicera med varandra via tjänstekontrakt som följer RIVTA-standard. Dessutom underlättar en regional tjänsteplattform anslutningsförandet mot Nationella tjänsteplattformen. När en anslutning mellan en regional tjänsteplattform och Nationella tjänsteplattformen väl etablerats, kan denna återanvändas för alla nya anslutningar mot Nationella tjänsteplattformen.

Inera rekommenderar alla verksamheter som vill ansluta till Nationella tjänsteplattformen att ha en regional tjänsteplattform. Den kan hjälpa med lokala integrationsbehov och underlättar administrationen av anslutningar.

Hjälp att komma igång

Nedan hittar du en länk där du kan ladda ner koden som kan användas för en regional tjänsteplattform. Där finns också dokumentation och annan information som ger dig stöd och hjälp att installera koden i din egen it-miljö. Du hittar även testfall som kan underlätta kontrollen av själva installationen.

Inera erbjuder i dagsläget ingen support för att använda koden, men vår anslutningskoordinator kan ge dig icke-tekniskt stöd för att förstå underliggande koncept. Se våra priser för konsultstöd

Ladda ner programvaran för regional tjänsteplattform (SKLTP)