Dessa uppgifter skickar ni in till förvaltningen

I flödet har vi just nu lagt in länkar till generella sidor på 1177, men tanken är att ni själva anger önskade länkar och texter. Alla tjänster inom 1177 Vårdguiden har riktlinjer för språk och formuleringar, till exempel för hur man skriver covid-19. Har du frågor om formuleringar, språk eller vill ha hjälp med formuleringar kontakta Jenny Andersson.

Tabellen nedan är en översikt över de uppgifter ni “beställer” av förvaltningen. Använd detta excelark för att skicka in era uppgifter till förvaltningen för Formulärhantering, formulartjanst@1177.se.

Knapp

Önskad länk

Knapp

Önskad länk

”Boka tid”

 • på hälsodeklarationens sista sida

 • för de personer som KAN boka tid

<länk till mottagningens Webbtidbok>

Notera att det går att länka till steget MED eller UTAN villkorstext. Läs mer.

i exempelflödet länkar vi till: https://www.1177.se/om-1177-vardguiden/e-tjanster-pa-1177-vardguiden/det-har-kan-du-gora-nar-du-loggat-in/passar-inte-tiden-boka-omboka-eller-avboka/boka-omboka-eller-avboka-tid/

”Avbryt”

 • på häldodeklaratioens sista sida

 • för de personer som KAN boka tid

 • där kan man även välja knappen “Boka tid”

<valfri länk>

i exempelflödet länkar vi till: https://www.1177.se/

”Mer information”

 • på hälsodeklarationens sista sida

 • för de personer som ännu
  EJ KAN boka tid

<valfri länk + valfri knapptext>

i exempelflödet länkar vi till: https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/

”Avbryt”

 • på häldodeklarationens första sida

<valfri länk>

i exempelflödet länkar vi till: https://www.1177.se/

Text

Önskad text

Kommentar

Text

Önskad text

Kommentar

Texten på formulärets första sida, “villkorstexten”

<valfri text>

I exempelflödet har vi skrivit:

“Innan du vaccineras mot covid-19 behöver du svara på ett antal frågor.

Genom att skicka in detta formulär godkänner du att dina uppgifter lagras och används av din vårdgivare.”

 • ange önskad text på hälsodeklarationens sista sida

 • för de personer som KAN boka tid

<valfri text>

I exempelflödet har vi skrivit:

“Ditt formulär är nu inskickat.

Välj Boka tid för att komma vidare och boka en tid för din vaccination mot covid-19.”

 • ange önskad text på hälsodeklarationens sista sida

 • för de personer som EJ KAN boka tid

<valfri text>

I exempelflödet har vi skrivit:

“Ditt formulär är nu inskickat.

Du har inte möjlighet att boka en tid via denna webbtjänst. Folkhälsomyndigheten prioriterar vilka grupper som ska vaccineras och i vilken ordning. Du har besvarat någon av frågorna på ett sätt som gör att du behöver kontakta en vårdcentral för att kunna vaccinera dig. Det kan också vara så att du tillhör en grupp som inte kan få vaccin just nu.”