Tjänstedomän Engagemangsindex (EI)

Notifiering om besvarade formulär

Engagemangsindex (EI) är en stödtjänst för integration med landstingens vårdsystem. Informationen i indexet syftar till att hjälpa tjänstekonsumenter att logiskt adressera system där det finns information om patienten, men indexet i sig innehåller inte journalinformation. Indexets uppgift är att möjliggöra optimering av informationshämtning genom att hjälpa tjänstekonsumenter begränsa anrop av tjänster till de logiska adressater där det finns något att hämta.

Prenumerant av notifiering (ProcessNotification)

E-tjänster prenumererar på uppdateringar från ett EI genom att vara producent av tjänstekontraktet ProcessNotificationDe tillämpningar som är producenter av tjänstekontraktet blir notifierade om uppdaterande engagemang inom angiven domän (notering: Formulärhantering - infrastructure:eservicesupply:forminteraction i detta användarfall). Det sker i syfte att hämta information från ett källsystem (notering: Formulärmotorn i detta användarfall) så snart det skett en förändring i källsystemet avseende en informationsmängd. Anslutning till ProcessNotification kan vara valfri, beroende på hur vårdsystemet har implementerat anslutning.

Teknisk information om tjänstedomänen "Engagemangsindex - engagemangsindex - itintegration:engagementindex": Tjänstedomän Engagemangsindex 

Tjänstekontraktsbeskrivning Engagemangsindex (finns på sidan ovan, men kan vara svår att hitta): Tjänstekontraktsbeskrivning (TKB) Engagemangsindex 

Mer om anslutningen till EI

Man luras lite av av namnet ProcessNotification men det är en tjänst som alla som vill bli notifierade av EI skall implementera. Med andra ord behöver [ansluten part] vara producent av denna tjänst. Man behöver därefter registrera [ansluten part] i EngagemangsIndex som prenumerant som vill bli notifierade då något händer för domänen "infrastructure:eservicesupply:forminteraction" och kategorierna "FormCreated", "FormComplete". I TjänstePlattformen behöver man också registrera på vilken adress som [ansluten part]/ProcessNotification kan nås av EI.

Det går att läsa om detta i TKBn för Forminteraction kapitel 3.17

Bilden nedan beskriver hur ett sådant flöde ser ut vid skapande av ett formulär. Samma princip gäller självklart vid avslut av formulär. Anropen mellan respektive  part sker oftast genom en eller flera tjänsteplattformar (NTjP, RTjP).