Uthoppslänk på mottagningens startsida i inloggat läge

Ni kan själva skapa uthoppslänken till Formulärhantering i 1177 personalverktyget.

Gör så här:

  1. Regional admin delar ut tjänsten

  2. Tryck på “Ändra”

  3. Lägg till url-parameter/query som ni fått från nationella förvaltningen för Formulärhantering
    (se steg 6b på sidan https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/2665251336 )

    1. exempel på ur-parameter kan vara “?externalApplication=COVID_123ABC”