Uthoppslänk på kontaktkortet

Ni kan själva skapa uthoppslänken till Formulärhantering i 1177 Vårdguidens e-tjänster, personalverktyget.

Gör så här:

  1. Regional admin delar ut tjänsten

  2. Tryck på “Ändra”

  3. Lägg till url-parameter/query som ni fått av förvaltningen för Formulärhantering

    1. exempel på ur-parameter kan vara “?externalApplication=COVID_123ABC”