Uthoppslänk på mottagningens startsida i inloggat läge

Ni kan själva skapa uthoppslänken till Formulärhantering i 1177 personalverktyget.

Se manualen hos 1177 tidbokning, URL-parameter.