Jämförelse formulärhantering inom 1177-tjänster

  • 1177 formulärhantering används när vården behöver få in svar från invånaren, typiskt en Hälsodeklaration inför ett besök. Formuläret kan initieras av vårdpersonalen eller av invånaren själv. Saknar möjlighet till återkoppling eller tvåvägskommunikation.

  • 1177 stöd och Behandling, SoB, har mycket mer utöver formulärhantering. SoB hanterar stöd- och behandlingsprogram, där formulären endast är en delmängd av behandlingen. Exempelvis kan vårdgivaren använda formulär för att regelbundet mäta invånarens mående under behandlingens gång. Det går även att skapa formulär med resultatberäkningar som kan visas i en graf och aktivitetsplaner som ger möjlighet för invånaren att registrera regelbundna aktiviteter.

  • 1177 e-tjänsters ärendehantering kan ses som en säker e-post, där kommunikation mellan invånare och vårdpersonal kan ske åt två håll. Det går att fördela ärenden inom enheten.

Länk till demomiljöer

Se även1177 formulärhantering

 

1177 e-tjänsters ärendehantering

 

1177 stöd och behandling

 1177 formulärhantering

 

1177 e-tjänsters ärendehantering

 

1177 stöd och behandling

 

Sammanfattning

Integrerad med vårdens system och 1177 e-tjänster via nationella infrastrukturen. Finns även som Fristående webbtjänst.

Enkel ärendehantering, tex förnya recept, mellan invånare och vårdpersonal. Möjlighet att skapa digitala frågeformulär inför besök.

Interagera med patienter kontinuerligt, t ex  via en behandling med flera kontakttillfällen mellan patient och behandlare

Administratörsgränssnitt för att skapa formulärmallar

Ja

Ja

Ja

Dela formulärmall

Ja

Ja

Ja

Tvåvägskommunikation (svar, delsvar)

 

Ja

Ja

Länk på kontaktkort på 1177.se

Ja

Ja

Ja

Ombudsfunktion, vårdnadshavare kan besvara för sitt barn

Ja

Ja

Ja

Exportera resultat

Ja

 

Ja

Fördela ärenden inom enheten

 

Ja

Ja

Visa bilder i formulär

Ja

Ja

Ja

Beräkning av inmatade värden

Ja

 

Ja

Rikta formulär till både utvalda invånare samt målgrupp (kön, ålder, län)

Ja

Ja

Ja

Alla HSA-medarbetare (även utan medarbetaruppdrag) kan använda

 

Ja

 

Kan integreras med tredjepartssystem (journal, PAS)

Ja

 

 

Schemaläggning av formulär

 

 

Ja

Möjlighet översättning till andra språk

 

 

 

Inloggning även utanför 1177

 

 

 

Grafer

 

 

Ja

Rapportfunktion

Ja

 

 

NMI-klassning

Ja

Ja

Ja

Koppla kodverk till frågor och svar

Ja

 

 

Skapa följdfrågor/Intelligenta frågeformulär

Ja

Ja

Ja

Information om invånarens aviseringsinställningar innan utskick

Ja

Ja

Ja

Funktion för att skicka påminnelser

Ja

Ja

 

Kopplade enheter i HSA-katalogen

Ja

Ja

 

Stöd för integration via den internationella vårdspecifika formulärstandarden HL7 FHIR Questionnaire

Ja

 

Ja