4 Vägledning för publiceringsalternativ och utskick

Publiceringsalternativ

När en formulärmall är klar att publiceras finns olika publiceringsalternativ. Ska mallen administreras centralt i regionen eller är mallen skapad hos den enhet som ska skicka ut den? Har ni skapat en mall som ni vill dela med er av till övriga regioner och enheter? Exempelvis en standardiserad mall som andra har nytta av eller som kan användas som grundstruktur vid framtagande av en liknande mall?

Utskick

Det finns olika sätt att få ut formuläret till mottagaren som ska fylla i det. Ska formuläret skickas till en eller flera specifika invånare, t ex en hälsodeklaration inför ett besök? Eller ska formuläret tillgängliggöras för en målgrupp utan att skickas till någon specifik invånare? I detta fallet initierar invånaren, inte vården, formulärflödet.

Nedan vägledning ger en överblick över de olika alternativen. För mer detaljer för respektive steg hänvisas till manualerna. Klicka på bilden för att se i större format.