För dig som forskar

Forskare som är affilierade till regioner kan få rabatt på publiceringskostnad i BMJ:s Open Access-tidskrifter genom Eiras BMJ-avtal 2020-2022.

Är du forskare och behöver ha tillgång till denna information, vänd dig till ditt bibliotek för att få hjälp.