För dig som forskar

Forskare som är affilierade till regioner kan få rabatt på publiceringskostnad i BMJ:s Open Access-tidskrifter genom Eiras BMJ-avtal 2023-2025. Mer information finns på Sweden open access agreements - BMJ Author Hub

Är du forskare och behöver hjälp, vänd dig till ditt bibliotek