Förlagens användarvillkor och personuppgiftshantering

Eira tecknar licensavtal med ett flertal internationella tidskriftsförlag. Avtalen löper under ett eller flera år. Eira arbetar för att ett antal grundläggande villkor alltid ska ingå i de gemensamma avtalen.

Rättigheter och skyldigheter

Det är till exempel tillåtet för sjukhusbiblioteken att erbjuda

 • tillgång till innehållet för alla anställda i regionerna samt även till vårdpersonal i privata vårdföretag med regionavtal. Observera att endast de delar av vårdföretagets verksamhet som är regionfinansierad omfattas av licensavtalen

 • walk-in-use, vilket ger studenter, patienter och övriga biblioteksbesökare rätt att använda materialet

 • distanstillgång, det vill säga att kunna läsa artiklar utanför arbetsplatsen, via inloggning eller proxylösning.

Enskilda användare har rätt att

 • skriva ut enstaka artiklar för eget bruk, för undervisning eller forskning

 • spara enstaka artiklar, till exempel i ett referenshanteringssystem

 • e-posta länkar till artiklar till andra behöriga användare

 • lägga upp nyhetsbevakning på enskilda tidskrifter

Det är inte tillåtet att

 • skriva ut eller ladda ned hela nummer av en tidskrift, eller oproportionerligt stora mängder artiklar

 • sälja eller vidaredistribuera innehåll

 • skicka artiklar till obehöriga användare

 • avslöja inloggningsuppgifter för icke-behöriga användare

 • använda text utan att ange källan och inte heller förvanska innehållet i artiklarna

Personuppgiftshantering

Vid användning av Eiras e-tidskrifter, e-böcker och övriga e-resurser samtycker användaren till respektive förlags hantering av personuppgifter. Hur personuppgifterna hanteras framgår av Privacy Policy på förlagens webbsidor.