Optimerat nuläge Skåne

I uppdraget Optimerat nuläge Skåne beskriver Ineras, tillsammans med kommunförbundet Skånes kommuner, de nyttor som skulle kunna uppnås om Ineras nationella tjänster användes fullt ut för informationsöverföring inom kommunal och regional hälso- och sjukvård. Arbetet är en del i att öka användningen av Ineras tjänster, men framför allt att uppnå en mer sömlös hälso- och sjukvård i Sverige. För att det ska vara möjligt behöver alla kommuner och regioner ansluter sig som producenter och dela gemensamt överenskomna informationsmängder. Utredningen pekar på de utmaningar som kommunerna har för att ansluta till det nationella tjänsteutbudet.

De tjänster som utredningen haft särskilt fokus på är:

  • 1177 Journal

  • Nationell patientöversikt (NPÖ)

  • Pascal

  • Elektronisk remiss

  • Informationsutlämning till kvalitetsregister

I den här PDF:en kan du läsa utredningens slutsatser:

 

Året efter gjordes en nyttokalkyl som utgick från detta arbete. Här kan du ta del av den.