Införande

 

Införande av Sil sker i tre steg:

 1. Först behöver Sil beställas. Se nedan under Beställa tjänst.

 2. Nästa steg är att integrera Sil i vårdinformationssystem (journalsystem mm), vilket behöver beställas från journalsystemsleverantören eller motsvarande. Hur integrationen ska göras finns beskrivet i integrationshandledningar och den tekniska Tjänstegränssnittsbeskrivningen. Se mer under Teknisk anslutning.

 3. Slutligen behövs också ett införande i verksamheten, i regel utbildning av den hälso- och sjukvårdspersonal som ska använda Sils läkemedelsinformation.

Kunden är ansvarig för dessa steg.

Beställa tjänst

För att få tillgång till Sils informationsinnehåll måste man bli kund hos Inera och upprätta ett avtal.

 Följande villkor gäller för att använda Sil:

 • Kundens produkt ska användas inom helt eller delvis offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet.

 • Kundens produkt ska användas av hälso- och sjukvårdspersonal. Om produkten riktar sig mot patient gäller villkoren i sista punkten.

 • Sil-informationen får inte presenteras i samband med reklam.

 • Information från Region Stockholms kunskapskällor Janusmed interaktioner, amning och fosterpåverkan får inte lämnas ut till patient.

Sil är kostnadsfritt vid användning i anslutning till verksamhet som är region- och kommunfinansierad. Det gäller både för drift av server, integration mot Sils API och användandet av Sils tjänster.

Statliga och privata kunder ska ha separat avtal med både Inera och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
Region Stockholm. Vid användning av Regions Stockholms kunskapskällor krävs särskilda avtal med dem. Deras kunskapskällor får inte användas utanför Sverige.

 • Statliga kunder betalar ett årligt belopp som likställs med avgiften för en mindre region.

 • Statliga kunder ska ha separata avtal med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm ifall deras kunskapskällor används.

 • Privata kunder får använda Sil. Villkoren ska sättas i överenskommelse med Inera.

Här kan du hitta de avtal som behövs för att kunna starta med ett införande av Sil

Formulär Beställ Svenska informationstjänster för läkemedel – Sil

För att integrera mot Sil, drifta egen Sil-server eller få åtkomst till Sils demoservrar, följ instruktionerna nedan.

 1. Fyll i alla obligatoriska uppgifter i formuläret:
  Formulär Beställ anslutning till Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil

 2. Välj ett av alternativen till ansökan.

  1. Vi vill sköta driften av egen Sil server
   Detta alternativ innebär driftavtal med Sil och gäller för de kunder och organisationer som ska drifta egen Sil-databas med Sil-server. Det är i vanliga fall en region som tillgängliggör informationen för olika försörjningssystem inom vården. Programmet SSH, Secure Shell, används vid inloggning i stället för ett lösenord.
   Instruktioner för hur du skapar ett SSH-nyckelpar

  2. Vi vill utveckla en applikation som integrerar mot Sil server eller som använder Sil
   Detta alternativ innebär integrationsavtal och gäller för de kunder och organisationer som vill få rätten att integrera med Sils SOAP API via en befintlig Sil-server i sin region.

  3. Vi vill ansöka om åtkomst till Sils demoservrar
   Sil tillhandahåller demoservrar för programmering. Servrarna är tekniska gränssnitt för programmering och riktar sig till utvecklare. Det finns inget grafiskt användargränssnitt för Sils tjänster, utöver det som syns via Sil Online.

   Kunder har möjlighet att ansöka om temporär eller fast åtkomst till demoservrarna. Temporär åtkomst är begränsad till tre månader och finns för att snabbt kunna komma igång, oftast i väntan på ansökan om integrationsavtal. För fast åtkomst behöver ett integrationsavtal tecknas.

 3. Ansökan granskas. 

 4. När din ansökan är godkänd skickar Kundservice ut avtalsdokument som ska läsas, fyllas i och skrivas under. Två undertecknade exemplar av avtalet skickas tillbaka per post till Kundservice.

 5. Läs den tekniska tjänstegränssnittsbeskrivningen och integrationshandledningarna för att göra en bra integration och förstå hur informationen ska användas.

 6. Ni som valt att sköta driften av egen Sil server och har ett påskrivet och godkänt avtal ska ansluta till Sil SFTP-server (skarp produktions-server) enligt instruktionerna:
  Instruktioner för hur du ansluter till Sil SFTP-server

 7. Fördjupad information finns under rubriken: Teknisk anslutning