Aktuellt

Här hittar du nyheter om hur arbetet inom våra tjänster och projekt fortlöper, tillsammans med annan viktig information.

2022-09-28

Sil 7.0 finns nu tillgänglig 

Idag den 28 september har den nya versionen av Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil levererats. Den första produktionen av databasen för Sil 7.0 kan nu laddas ner från Sils SFTP-area. Sil 7.0 består av en ny Sil-server med Sil SOAP API 7.0 med tillhörande teknisk dokumentation och integrationshandledningar. 

 

Till leveransen medföljer även följande dokument: 

 • "Verksamhetsmässiga detaljer Sil 7.0" som beskriver de förändringar som Sil 7.0 innehåller 

 • "Tjänstegränssnittsbeskrivning Sil SOAP API 7.0", som innehåller teknisk dokumentation 

 • Installationsmanual för Sil 7.0 

 • Sils integrationshandledningar som beskriver källor och hur Sils tjänster integreras på bästa sätt. Samtliga integrationshandledningar har uppdaterats. Dessutom tillkommer tre helt nya integrationshandledningar. 

 

All dokumentation finns på denna sida. Det är viktigt att läsa dokumentationen inför implementering. 

Sil 7.0 inte är bakåtkompatibelt med 6.0.

Följande nyheter i Sil SOAP API 7.0 bör uppmärksammas: 

Nya källor 

 • Janusmed riskprofil 

 • Blandbarhetsdatabasen 

 • Krossningsdatabasen 

Nya informationsmängder i befintliga källor 

 • VARA 6 

 • NSL 1.2 

 • Biverkningsöversikt (Bikt) – Förändring och tillägg av informationstexter 

Förändrad tjänst 

 • Förändring av tjänst för Janusmed amning och fosterpåverkan

Borttaget 

 • Klassificeringar för amning och graviditet från Fass

 • Läkemedel och amning samt läkemedel och graviditet/fosterpåverkan - En mappning mellan olika beslutsstöd 

 

Förändringar jämfört med pre-releasen 

 • I källan Blandbarhetsdatabasen finns det nya attribut tillagda i olika typer. För en närmare beskrivning se Tjänstegränssnittsbeskrivning under 2.4. 

 • Även i källan Janusmed riskprofil finns det ett nytt attribut tillagt. En beskrivning finns i Tjänstegränssnittsbeskrivning under 2.5.  

 • Också i källan Krossningsdatabasen finns nya attribut tillagda. Detta beskrivs i Tjänstegränssnittsbeskrivning under 2.6.

  För mer information se dokumentet "Verksamhetsmässiga detaljer Sil 7.0". 

 

Övrigt nytt

Janusmed riskprofil öppnas upp och blir tillgängligt för alla regioner via webben från och med 28 september på adressen https://janusmed.se/riskprofil. Det innebär att hälso- och sjukvårdspersonal ges möjlighet att nå verktyget innan integrationerna är klara i respektive journalsystem.  

 

För läkare, sjuksköterskor eller apotekare som ordinerar läkemedel och/eller genomför läkemedelsgenomgångar, kommer det att finnas en webbutbildning på Janusmed webben (https://janusmed.se/riskprofil). Vi återkommer med information om när den kommer.
Webbutbildningen visar hur man använder Janusmed riskprofil och dess olika funktioner och syftar till att kunna tolka given information korrekt och patientsäkert.  

Även innehållet för Blandbarhetsdatabasen (https://blandbarhet.vgregion.se) och Krossningsdatabasen (https://www.lakemedelshantering.se/) finns sedan en tid tillbaka tillgängliga via deras egna webbplatser.  

 

Vad behöver regionerna göra? 

För att de nya källorna och informationsmängderna ska komma läkare, sjuksköterskor med flera till godo i sina arbetsverktyg behöver regionerna beställa anpassningar/integrationer i vårdinformationssystemen (tex journalsystem).  

 

Vill du veta mer eller har frågor om releasen? Kontakta support@inera.se 


2022-09-15

Som ni redan känner till är Sil-dagen den 9:e november och mötet kommer vara ett hybridmöte. Det innebär alltså en möjlighet att delta på plats i Stockholm eller på distans. Nu öppnar vi upp anmälan.
Återkoppla till silinfo@inera.se om du vill vara med på plats eller om du vill delta på distans.

 Konferensrummet vi håller till i har ett max-deltagarantal varför vi, om intresset är stort för deltagande på plats, kommer att tillämpa principen först till kvarn.

 

Var? Saturnus konferens, rum Mälaren på Hornsgatan 15 Stockholm eller via Teams

När? 9 november kl 9-16

Pris? Kostnadsfritt

OSA Svar senast 26 oktober om du vill delta på plats. För deltagande på distans räcker det med svar senast 3 nov.

För dig som anmäler dig att delta på plats:

 • Meddela eventuella allergier

 • Avbokning efter 26 oktober kan komma att debiteras med 700 kr

 

Agenda och hålltider (ännu preliminära)

9:00

Morgonbuffé och registrering

 • med nybakat bröd samt olika sorters pålägg, småkakor, kaffe/thé och juice

 • står uppdukat från kl. 8:00

9:30

Välkomna

9:45

Om release Sil 7.0

10:45

Paus

11:00

Varför införa nya beslutsstöd?
Nyttan och tips inför integration av de tre nya beslutsstöden Janusmed riskprofil, Blandbarhetsdatabasen och Krossningsdatabasen

12:15

Lunch

13:15

Processen att beställa och implementera nya källor

13:20

Vad händer framåt i Sil?

14:00

Erfarenhetsutbyte om hur regioner och system arbetar med Sil-databaser (”veckoproduktioner”)

14:45

Kaffe

15:10

Föredrag av Björn Ericsson (specialistläkare i allmänmedicin, Region Gävleborg):
Hur jag som läkare arbetar med läkemedelsbiverkningar

Ca 15:40

Avrundning

16:00

Dagens slut

 

Välkomna med er anmälan!


2022-09-08

Information om nya godkända Covid-vacciner

Som många säkert känner till har EMA godkänt uppdaterade vacciner från Pfizer Biontech och Moderna. Enligt de uppgifter vi fått från Folkhälsomyndigheten kommer Pfizer Biontech-vaccinet till Sverige på fredag denna vecka och Modernas på tisdag nästa vecka för att sedan distribueras ut. OBS! Dessa dagar kan förändras.

Gårdagens Sil-databas innehåller information om följande vacciner:

 • Pfizer BioNTechs Comirnaty Original/Omicron BA.1, NPLid 20220707000019 med artikel 20220901100010; 10 x 6 dos(er) samt

 • Modernas Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1;  NPLid 20220901000112 med artikel 20220902100309; 10x5 ml

Moderna hade inte fyllt i komplett information om artikeln 10 x 2,5ml, som är det vaccin Sverige beställt, varför den informationen saknas i aktuell databas. Moderna har nu kompletterat. Sil kommer att göra en produktion som publiceras på måndag kväll som innebär att även Modernas Spikevax;  NPLid 20220901000112 med artikel NPLpackid 20220902100316 10x2,5 ml inkluderas i syfte att möjliggöra tillgång till även denna information i tid till att vaccinet anländer till Sverige.

Vad betyder det här för er?

I vanliga fall släpper Sil en helt uppdaterad databas en gång i veckan, på onsdagar. Ni får nu tillgång till databasen redan på måndag (12 sept). Observera att det inte kommer någon ytterligare Sil-databas onsdag 14:e september, utöver den dagliga uppdateringen av Fass.

För er som redan har daglig hämtning av databasen och/eller är anslutna via Central Sil:  ni har direkt tillgång till den aktuella vaccininformation.

För er som inte hämtar  dagligen:  ni behöver överväga att göra en hämtning natten mellan måndag och tisdag så att er region får tillgång till den uppdaterade vaccininformationen. Ändrar ni inte tidpunkt för hämtning kommer den uppdaterade vaccininformationen ut i systemen enligt ert vanliga schema.


2022-09-02

Påminnelse om den 13 september för samtliga ePed-användare


Den här informationen riktar sig till systemleverantörer och tekniker som driftar journalsystem som använder information om läkemedel för barn från källan ePed.

Bakgrund:
Sil API tillhandahåller källan ePed som bl.a. innehåller länkar till PDF-dokument med spädningsinstruktioner för administrering av läkemedel till barn. Servern som tillhandahåller dessa PDF-dokument driftas av Region Stockholm på Sjunet (131.205.248.193). Region Stockholm har satt upp en ny server för detta och kommer även att behöva byta till en ny Sjunet-IP.

Vad behöver ni göra:
Före 13 september 2022 behöver alla journalsystem och dess klienter kunna ansluta mot den nya Sjunet-adressen 82.136.181.143 på port 80. Om detta inte är förberett kommer spädningsinstruktionerna från ePed inte längre gå att nå från era system. Det finns möjlighet att testa att anrop fungerar mot den nya IP:n genom att ansluta till http://eped.regionstockholm.sjunet.org

Tidplan och mer information (se bild nedan):


2022-08-31

Kodverk och kodrelationer från Nationella läkemedelslistan finns nu med i Sil

Från och med idag finns kodverk och kodrelationer från Nationella läkemedelslistan med i Sil.

För mer information se integrationshandledningarna ”NLL – kodverk och kodrelationer” och ”Nationell källa för ordinationsorsak – ändringsorsaker” samt Tjänstegränssnittsbeskrivning Sil SOAP API 6.0.
Dokumenten finns här: Dokument & manualer - Öppen info: Svenska informationstjänster för läkemedel (Sil) - Confluence (atlassian.net)

Se även dokumentet nedan med de skillnader som finns mellan Administreringskällan och innehållet i kodverken.

  File Modified

Microsoft Excel Spreadsheet Skillnader mellan Administreringskällan i Sil och NLL kodverken.xlsx

Aug 31, 2022 by Linda Gu

Vid frågor vänligen kontakta support@inera.se


2022-08-25

Sil inkluderar nu kodverk och kodrelationer till Nationella läkemedelslistan


Från och med databasen som levereras onsdag den 31/8 kommer kodverk och kodrelationer till Nationella läkemedelslistan (NLL) att finnas med i Sil 6.0

Denna information riktar sig till er som redan integrerat mot Sils NLL-tjänster eller planerar att göra det.

Vid releasen av Sil 6.0 förra hösten saknades det data i Sils NLL-tjänster för samtliga kodverk och kodrelationer, då E-hälsomyndighetens FHIR-gränssnitt ännu inte var driftsatt. FHIR-gränssnittet driftsattes i april 2022 och från och med 2022-08-31 kommer NLL-tjänsterna i Sil 6.0 att innehålla data för kodverk och kodrelationer från NLL.

Vi vill uppmärksamma er på att Sil inte innehåller samtliga kodverk och kodrelationer inom NLL utan enbart de som är relaterade till läkemedelsinformation. Det är dock möjligt att utöka antalet kodverk i Sil vid behov.

Vilka kodverk och kodrelationer som inkluderas i Sil beskrivs i integrationshandledningen ”NLL – kodverk och kodrelationer” samt i den särskilda integrationshandledningen ”Nationell källa för ordinationsorsak – ändringsorsaker”. För information om hur NLL-tjänsterna ska användas, se Tjänstegränssnittsbeskrivning Sil SOAP API 6.0.

Samtliga dokument publiceras på Ineras webb 2022-08-31.
Se Dokument & manualer - Öppen info: Svenska informationstjänster för läkemedel (Sil) - Confluence (atlassian.net)

Ni behöver inte göra några förändringar med anledning av detta om ni redan har integrerat mot Sils NLL-tjänster.

Vi vill också meddela att vi behåller ”Administreringskällan” i Sil 7.0 som innehåller vissa informationsmängder som även finns i kodverken. Administreringskällan innehåller vissa koder som inte överensstämmer med innehållet i kodverken. Vi kommer att publicera ett dokument med de skillnader som finns. Vi vill uppmana samtliga journalsystem att på sikt gå över till NLL-kodverken för administrering av läkemedel. Administreringskällan kommer att utgå med Sil 8.0.

Även Doseringskällan kommer att finnas kvar i Sil 7.0 och det finns överlappning av information i kodverk och kodrelationer. Vi rekommenderar en övergång till användning av kodverk och kodrelationer där varje läkemedelsform kopplas till en dosenhet.

Vid frågor vänligen kontakta support@inera.se


2022-07-01

Kompletterande information om ny Sjunet-IP för ePed-server

Angående tidigare informationsutskick om ny Sjunet-IP för ePed-server: För att komplettera beskrivningen av vad som kommer att ske har vi tagit fram en illustration, se bild nedan.

Förtydliganden:

 • Det gamla DNS-namnet (eped.sll.sjunet.orgkommer att finnas kvar ett år efter att den nya ePed-servern tagits i drift. Detta för att äldre ordinationer ska fungera under en övergångsperiod.

 • Fr.o.m. 13 september kommer både det gamla DNS-namnet (eped.sll.sjunet.org) och det nya DNS-namnet (eped.regionstockholm.sjunet.org) att peka mot den nya Sjunet-IP:n (och den nya servern).

 • Det är därför viktigt att ni gör öppningarna mot den nya Sjunet-IP:n innan dess.

 • Det är även viktigt att ni sedan börjar använda det nya DNS-namnet (som ni kommer få från ePed-länkarna i Sil:s API fr.o.m. databasen som släpps 28 september) för nya ordinationer eftersom det gamla DNS-namnet kommer att tas bort ett år senare. Det kommer då inte längre gå att se PDF-dokument för ordinationer som är kopplade till det gamla DNS-namnet.


2022-06-30

Viktig information om ny Sjunet-IP för ePed-server

Den här informationen riktar sig till systemleverantörer och tekniker som driftar journalsystem som använder information om läkemedel för barn från källan ePed.

Bakgrund

Sil API tillhandahåller källan ePed som bl.a. innehåller länkar till PDF-dokument med spädningsinstruktioner för administrering av läkemedel till barn. Servern som tillhandahåller dessa PDF-dokument driftas av Region Stockholm på Sjunet (131.205.248.193). Region Stockholm ser nu ett brådskande behov av att sätta upp en ny server för detta och kommer även att behöva byta till en ny Sjunet-IP.

Vad behöver ni göra

Före 13 september 2022 behöver alla journalsystem och dess klienter kunna ansluta mot den nya Sjunet-adressen 82.136.181.143 på portarna 80 och 443. Region Stockholm hoppas bli klara med uppsättningen av den nya servern på den nya Sjunet-IP:n under vecka 27-28. Det kommer därefter gå att testa om anrop fungerar mot den genom att ansluta till http://eped.regionstockholm.sjunet.org

Tidplan

13 september 2022 kommer DNS-namnet eped.sll.sjunet.org (och därmed alla länkar i Sil API) pekas om mot den nya Sjunet-adressen (och den nya servern).

20 september 2022 kommer den gamla servern stängas ner helt.

28 september 2022 kommer länkarna i Sil API ändras från eped.sll.sjunet.org till eped.regionstockholm.sjunet.org


2022-06-28

Viktig information från Sil

Blandbarhetsdatabasen har öppnat sin webbsida för alla

Nu är webbsidan för Blandbarhetsdatabasen öppen för samtliga användare utan inloggning (https://blandbarhet.vgregion.se/home). Här kommer man redan nu åt informationen om läkemedels blandbarhet. Källan kommer att ingå i Sil 7.0 för integration i journalsystem, men redan nu finns tillgång till informationen via webbplatsen.

Boka in 9:e november för årets Sil-dag

I år hoppas vi kunna träffa några av er på plats i Stockholm (Saturnus konferens, Hornsgatan 15) och såklart vill vi även erbjuda möjligheten att delta digitalt. Reservera redan nu onsdag 9:e november preliminärt kl. 9.30-15.00 och fundera om du vill/kan komma till Stockholm. Vi kommer bland annat att berätta om nyheterna i Sil 7.0 och planerna för 2023. Mer information och inbjudan kommer efter sommaren.

Support för Sil 5.1.1 upphör 26 oktober

Som tidigare meddelats är 28 september preliminärt releasedatum för Sil 7.0 och i samband med det slutar vi supportera Sil 5.1.1. I år har vi beslutat att supporten upphör att gälla 26 oktober. Detta är därmed sista dagen vi kommer producera databaser med uppdaterad läkemedelsinformation för 5.1.1. Sil 6.0 och 7.0 är därefter de två aktuella versionerna av Sil med tillhörande support.

Sil-förvaltningen önskar er en trevlig sommar!


2022-06-22

Uppdatering ang produkter med specificerade ATC-koder för förskrivning av extempore-läkemedel

Vi från Sil har haft en Sil testserver ute med data som inkluderar 333 extempore e-förskrivningsprodukter.

Ni har testat och återkommit med synpunkter som vi har sammanställt.

Sammanfattningsvis var det positiva kommentarer där man kom fram till att det var mer nyttor än hinder och att det skulle höja patientsäkerheten.

Därefter hade vi ett möte med VARA-gruppen inom E-hälsomyndigheten för att diskutera påverkan på apotek och andra involverade parter. Det är viktigt att alla är med och att det inte uppstår problem.

Här kom vi fram till att det behövdes:

 1. En diskussion med NLL-gruppen inom E-hälsomyndigheten

 2. En diskussion med apoteksföreträdare


Vi väntar på att E-hälsomyndigheten ska återkomma med kontaktpersoner inom dessa två grupperingar innan vi kan gå vidare.

Vi för även diskussioner med APL angående att inkludera samtliga extempore produkter från deras sortiment som en ny källa för Sil framgent. Där är vi precis i början av diskussionen men det kan påverka beslut om extempore e-förskrivningsprodukterna.

Vi vill härmed bara uppdatera er hur långt vi har kommit i processen.

Hör av er till support@inera.se om ni har frågor.


2022-06-09

Pre-release Sil SOAP API 7.0 finns nu tillgänglig

Som en service till användarna ger Sil idag ut en pre-release, det vill säga en förhandsutgåva, av årets upplaga av Sil SOAP API. Denna pre-release är inte till för skarp produktion, och det kan tillkomma ytterligare några tjänster eller mindre förändringar i tjänster till releasen i september. I samband med denna pre-release tillgängliggörs en demoserver med Sil SOAP API 7.0 som är åtkomlig via Internet: https://sil70.demo.silinfo.se/. Saknas åtkomst till Sils demo-miljöer finns instruktioner för hur man ansöker om detta i dokumentet "Sil SOAP API 7.0 Pre-release". Sil 7.0 är inte bakåtkompatibel med tidigare versioner av Sil.

Dagens pre-release innehåller

·        En demoserver för Sil SOAP API 7.0.

·        Dokumentet ”Sil SOAP API 7.0 Pre-release”, som i mer detalj beskriver tekniskt vad som förändrats i API:et och vad man i övrigt kan vänta sig i den slutliga leveransen.

·        Dokumentet ”Verksamhetsmässiga detaljer Pre-release Sil 7.0” som beskriver verksamhetsmässiga detaljer för förändringarna.


I pre-releasen finns de flesta tjänster med som även ska finnas med i slutleveransen. Vi vill samtidigt vara tydliga med att data i dagens leverans fortfarande är ofullständiga eller på annat sätt begränsade, och ska under inga omständigheter användas i skarp produktion.

Följande nyheter i Sil SOAP API 7.0 bör uppmärksammas:

Nya källor

 1. Janusmed Riskprofil

 2. Blandbarhetsdatabasen

 3. Krossningsdatabasen

Nya informationsmängder i befintliga källor

 1. VARA 6

 2. NSL 1.2

 3. Biverkningsöversikt (Bikt) – Förändring och tillägg av informationstexter

Förändrad tjänst

 1. Förändring av tjänst för Janusmed amning och fosterpåverkan

Borttaget

 1. Klassificeringar för amning och graviditet från Fass

 2. Läkemedel och amning samt läkemedel och graviditet/fosterpåverkan - En mappning mellan olika beslutsstöd

Viktiga kommande datum:

·        Release Sil SOAP API 7.0: Preliminärt 28 september 2022

·        Avveckling Sil SOAP API 5.1.1: Preliminärt 5 oktober 2022


Mer information om förändringar i Sil SOAP API 7.0 finns i dokumentet "Sil SOAP API 7.0 Pre-release" och i dokumentet ”Verksamhetsmässiga detaljer Pre-release Sil 7.0”.
Båda dokumenten finns tillgängliga här: https://inera.atlassian.net/wiki/x/LgoLF

Vill du veta mer eller har frågor om pre-releasen? Kontakta support@inera.se


2022-05-12

Länk till inspelning av webbseminarium om de tre nya källorna i Sil

Om du missade vårt webbseminarium om de tre nya källorna Janusmed riskprofil, Blandbarhetsdatabasen och Krossningsdatabasen som kommer i Sil senare i höst, så finns det möjlighet att titta på bilder eller se inspelningen från 9 maj här:

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OISIFLS/pages/336267822/Dokument+manualer#Presentationer

Tipsa gärna kollegor som du tror har nytta av att ta del av detta.


2022-05-02

Uppdaterad information angående Fass HTML

Som vi informerat om tidigare kommer Sil gå över till att använda Fass nya API för att tillgodose önskemålet att Sil ska fortsätta tillhandahålla Fass HTML (Fass-texter). För mer information om själva förändringen se nedan https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OISIFLS/pages/345309419/Aktuellt#2022-04-04.

Observera, denna information berör inte er som använder Fass-länkar. 

Sils anpassning har funnits tillgängliga för tester i testdatabaser (5.1.1 och 6.0) sedan vecka 14.

Vi har inte fått in några rapporter om fel eller problem med själva anpassningen.

Tidplan:

·       Produktionssättning: 2022-05-24

·       Uppdaterad integrationshandledning kommer publiceras (https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OISIFLS/pages/336267822/Dokument+manualer#Integrationshandledningar): senast 2022-05-20

 OBS, om ni inte redan hämtar Fass HTML varje vardag behöver ni gå över till att göra det.

Kontakta oss vid frågor support@inera.se


2022-04-12

Information om Sil 7.0

En pre-release av Sil 7.0 är planerad till den 9 juni 2022. Då kommer det även att finnas mer verksamhetsnära och teknisk information.

Preliminärt release-datum för Sil 7.0 är den 28 september 2022. Observera att datum för releasen är preliminärt och kan komma att ändras.

Vid frågor eller synpunkter vänligen kontakta support@inera.se


2022-04-08

Testserver för produkter med specificerade ATC-koder för förskrivning av extempore-läkemedel

Nu finns det en testserver upplagd som innehåller produkterna med specificerade ATC-koder för förskrivning av extempore-läkemedel.

Nås via: Sil SOAP API
Direktlänkar:
Sil 6.0: https://sil60.demo.silinfo.se/silapi60_with_extempore_for_specific_atc_codes/services/SilDB?wsdl
Sil 5.1.1: https://sil511.demo.silinfo.se/silapi511_with_extempore_for_specific_atc_codes/SilDB?wsdl

Vid frågor vänligen kontakta support@inera.se


2022-04-04

Viktig information för er som använder Fass HTML (fass-texter)

OBS! Det berör inte er som använder Fass-länkar

Som vi informerat om tidigare går Fass över till ett nytt API. För att tillgodose önskemål från er som använder Fass HTML idag och vill fortsätta med det, har Sil byggt en anpassning.

Sil kommer under våren gå över till att använda Fass nya API. Skillnaden är att vi kommer hämta Fass-texterna på ett annat sätt via Fass nya API och att vi skapar ett huvud (header) som kommer se väldigt likt ut som det som finns idag. När anpassningen är gjord kommer informationen fortsatt att vara densamma, men utseendet kan komma att ändras något. Om inga specialanpassningar gjorts i era system ska därför inga anpassningar till följd av detta behöva göras. 

Så här ser headern ut idag:

Så här kommer headern ut efter övergången:

I samband med att vi går över till Fass nya API kommer Sil teckna ett nytt avtal med Lif/Fass, där det bland annat står att mellanlagring (hos oss och våra kunder) ska minimeras. I praktiken innebär det att hämtning behöver ske varje vardag. 

Integrationshandledning för Fass ses nu över och en uppdaterad version kommer publiceras senast i mitten av maj.

Beskrivning av förändringen

 • Huvudet (headern) till Fass-texten kommer skapas av Sil, tidigare så skapades det av Fass. Det nya huvud som skapas kommer se väldigt likt det som finns idag, se ovan.

 • Strukturen på den HTML som levereras kommer vara annorlunda. Den HTML som levereras kommer innehålla en annan uppsättning id-attribut. Bland annat kommer id-attributet för sektionen som graviditet få id ”fass-document-pregnancy”, från att ha varit ”pregnancy”.

 • Sektionen miljöavsnitt kommer komma näst sist i Fass-texten, innan ”Förpackningsinformation”, för dom dokument som har miljöinformation.

 • Sektionen Förpackningsinformation kommer skapas av Sil. Tidigare så skapades avsnittet av Fass.

 • Varje Fass-text kommer enbart handla om en läkemedelsprodukt. Tidigare så kunde samma Fass-text i vissa fall användas för flera produkter.

Tjänster som berörs:

·       getFassDocByNplId

·       getFassDocsByDrugId

·       getFassLactationDocsByNplIdList

·       getFassPregnancyDocsByNplIdList

Vad behöver ni göra?

Tidplan

 • Testdatabas finns tillgänglig denna vecka 

 • Planerad produktionssättning är i mitten av maj 2022

 • Uppdaterad integrationshandledning publiceras i mitten av maj


2022-03-30

Som vi tidigare berättat om kommer Sil att utökas med tre nya beslutsstöd om läkemedel under hösten 2022  (Sil 7.0). Det handlar om Blandbarhetsdatabasen från Västra Götalandsregionen, Krossningsdatabasen från Region Skåne samt Janusmed riskprofil från Region Stockholm. 

Vill du veta mer om de nya beslutsstöden och vad som behövs från er sida  för att kunna använda dem i era verksamheter?

Anmäl dig till något av våra webbinarier!

Välj mellan dessa tider:

5 maj kl. 10.00-11.30
9 maj kl. 13.00-14.30

Anmäl dig via mejl till: silinfo@inera.se

Webbinarierna riktar sig i första hand till dig som arbetar med läkemedelsfrågor i en region eller med något av hälso- och sjukvårdens system. Tipsa gärna kollegor som du tror kan vara intresserade.

Agenda

 • Presentation av beslutsstöden

 • Sil:s leveranser

 • Vilka anpassningar behöver göras

 • Frågestund

 Information om webbinarierna har också gått ut via Ineras nyhetsbrev ”Aktuellt från Inera”, där också beslutsstöden i korthet beskrivs:

https://www.inera.se/nyheter/nyheter/webbinarier-om-de-nya-beslutsstoden-i-sil/

Välkomna hälsar Sil-förvaltningen


2022-03-02

Sil utökas med nya beslutsstöd

Från och med i höst kommer tre nya beslutsstöd om läkemedel finnas att tillgå via Sil. Det handlar om Blandbarhetsdatabasen från Västra Götalandsregionen, Krossningsdatabasen från Region Skåne samt Janusmed riskprofil från Region Stockholm. Alla källor är regionala initiativ som nu blir nationellt tillgängliga. Gemensamt för källorna är målet att bidra till ökad patientsäkerhet när läkemedel ordineras, förskrivs eller används inom hälso- och sjukvården.

Om de nya beslutsstöden

Blandbarhetsdatabasen ger stöd i blandbarhetsfrågor för intravenösa läkemedel. När en patient vårdas på sjukhus kan det uppstå behov av läkemedel som ges intravenöst via en så kallad infart. Om läkemedlen krockar (är inkompatibla) med varandra kan fysikaliska och kemiska reaktioner uppstå vilket riskerar att orsaka sämre effekt, igentäppta slangar och i värsta fall organsvikt och dödsfall. Blandbarhetsdatabasen innehåller kompatibilitetsinformation för över 2500 läkemedelskombinationer baserad på internationella studieresultat bedömda utifrån svensk läkemedelshantering.

Krossningsdatabasen är ett läkemedelshanteringsstöd som ger information om ett läkemedel kan krossas, administreras i sond samt om det finns ett alternativt läkemedel eller alternativt administrationssätt. Databasen innehåller i nuläget cirka 200 läkemedel och kontinuerligt arbete pågår med tillägg av nya preparat. Krossningsdatabasen bidrar till ökad patientsäkerhet samt tidsbesparing hos vårdpersonal och är redan nu tillgänglig via en webbsida (http://www.lakemedelshantering.se ) samt appen ”Stöd vid läkemedelshantering”.

Janusmed riskprofil är ett komplement till Janusmed interaktioner och varnar för eventuella risker av vanliga eller allvarliga biverkningar när läkemedel förstärker varandras effekter. Janusmed riskprofil är framför allt till hjälp vid läkemedelsgenomgångar och in/utsättning av läkemedel. Enkätundersökningar visar att källan, som redan idag används inom Region Stockholm, är ett mycket uppskattat stöd som både sparar tid och bidrar till ökad patientsäkerhet. Beslutsstödet uppdateras löpande med information om nya läkemedel samt nya vetenskapliga rön.

Vad händer nu?

Inera har tillsammans med ägarna av kunskapsdatabaserna påbörjat utveckling för att inkludera de nya beslutsstöden i Sil. De beräknas vara införda i Sil i samband med nästa release hösten 2022. I samband med det kommer källägarna att öppna upp sina webbsidor helt (Blandbarhetsdatabasen och Janusmed riskprofil).

För att hälso- och sjukvårdspersonalen ska få tillgång till de nya beslutsstöden behöver regionerna beställa integration till respektive systemleverantör (t.ex. journalsystemsleverantör).

Vi kommer bjuda in till ett webbinarium under våren med ytterligare information.

Se även nyheten om utökningen av nya kunskapsdatabaser på Ineras hemsida.


2022-02-24

Driftsättningen av FHIR-gränssnittet (NLL) ytterligare framskjutet

E-hälsomyndigheten har skjutit fram driftsättningen av FHIR-gränssnittet ytterligare från 6 april till 20 april. Detta medför att kodverk och kodrelationer för NLL kommer med i Sil först efter detta datum. Vi återkommer med mer information när det närmar sig.

Vid frågor vänligen kontakta support@inera.se


2022-02-16

Beslutat datum för artikeln för de centralt godkända läkemedlen

I samråd med E-hälsomyndigheten har vi nu beslutat att börja leverera ut produkten/artikeln för centralt godkända läkemedel i Sil-databasen som publiceras onsdag den 11 maj.

Det har också beslutats att artikeln/NPLpackID med förmån inte ska användas, eftersom dessa produkter aldrig ingår i förmånen. Det kommer alltså endast vara nedanstående som levereras ut via Sil:

Produkt:
Centralt godkänt läkemedel utan svensk märkning – NPLid SB160108000001

Artikel:
Centralt godkänt läkemedel utan svensk märkning (utan förmån) – NPLpackid SB160111100002

Vid frågor vänligen kontakta support@inera.se


2022-02-15

Nytt datum för driftsättningen av FHIR-gränssnittet (NLL)

E-hälsomyndigheten har skjutit fram driftsättningen av FHIR-gränssnittet från februari till 6 april. Detta medför att kodverk och kodrelationer för NLL kommer med i Sil först efter detta datum. Vi återkommer med mer information när det närmar sig.

Vid frågor vänligen kontakta support@inera.se


2022-02-08

Preliminär tidsplan för att ta med Centralt godkänt läkemedel utan svensk märkning i Sil

Vi planerar att ta med nedanstående produkt/artiklar för Centralt godkänt läkemedel utan svensk märkning (se nyhet från 2022-01-18) i Sil under maj (preliminärt). Detta då elektronisk förskrivning blir huvudregel från och med 10 maj 2022.

Vi behöver stämma av ytterligare med E-hälsomyndigheten, Läkemedelsverket och TLV och återkommer med mer exakt tidsplan/datum när vi vet mer.


2022-02-02

Ny Sil-databas för 5.1.1 och 6.0 finns nu publicerad

Med anledning av felet som vi upptäckte i Biverkningsöversikt, Bikt (se nedanstående nyhetsinlägg) så har vi nu publicerat en ny databas för Sil 5.1.1 och Sil 6.0 (med tidsstämpel 2022-02-02 15:43:22), där nedanstående fel har rättats till. Vi rekommenderar er som är berörda att använda denna databas istället.

Förtydligande:
Uppdateringen/rättningen har slagit igenom för alla databaser med tidsstämplar efter 2022-02-02 15:43:22.


2022-02-02

Felaktig biverkningsinformation i Sil

Denna information riktar sig till er som har implementerat källan Biverkningsöversikt (Bikt) från Sil samt användare av Sil Online (https://silonline.silinfo.se/#/).

Vi har upptäckt fel i vår Biverkningsöversikt (Bikt). Ett antal läkemedel har på felaktiga grunder inkluderats i källan med texten ”Läkemedlet har inga kända biverkningar” trots att de har biverkningar.
Det gäller läkemedlen i denna fil:

  File Modified

Microsoft Excel Spreadsheet Lista på berörda produkter.xlsx

Feb 02, 2022 by Linda Gu

Felet förekommer i samtliga Sil-databaser för 5.1.1 och 6.0 mellan 2022-01-26 till 2022-02-02 kl. 08:22:39.

Vi kommer att rätta felet och publicera en ny databas för Sil 5.1.1 och Sil 6.0 under kvällen. Vi rekommenderar er som är berörda att använda kvällens databas. Vi återkommer med exakt version/tidsstämpel för den nya databasen när den är publicerad.

Eftersom Sil är ett NMI (nationellt medicinskt informationssystem) så kommer vi även att rapportera detta som en incident till Läkemedelverket. Skulle ni ha fått rapporter eller incidenter med anledning av detta, vill vi be er att meddela oss.


2022-01-18

Testserver med artiklar för Centralt godkänt läkemedel utan svensk märkning

I december skickade vi några frågor till våra användare angående två virtuella artiklar för centralt godkända läkemedel utan svensk märkning. Se mejl nedan. Vi tackar för den återkoppling som vi har fått.
För att förtydliga så handlar det om denna produkt med dessa tillhörande artiklar:

Produkt:
Centralt godkänt läkemedel utan svensk märkning – NPLid SB160108000001

Artiklar:
Centralt godkänt läkemedel utan svensk märkning (med förmån) – NPLpackid SB160111100001
Centralt godkänt läkemedel utan svensk märkning (utan förmån) – NPLpackid SB160111100002

Vi fick även in önskemål om en testserver. För er som vill testa detta kommer vi därför att publicera en testserver, där denna produkt/dessa artiklar ingår, Onsdag 19 januari.
Länkar till testserver:
Sil 6.0: https://sil60.demo.silinfo.se/silapi60_with_SB160108000001
Sil 5.1.1: https://sil511.demo.silinfo.se/silapi511_with_SB160108000001

Det är ännu inte bestämt när vi inkluderar produkten/artiklarna i Sils ordinarie databaser.


2021-12-22

Webbinarium 20 januari kl 13-14.30

Som vi berättade om på Sil-dagen i november har Inera tagit fram en modell för att beräkna nyttor med olika tjänster. På detta webbinarium presenterar vi arbetet som gjorts så här långt och hoppas även få er input till nyttor och kostnader som uppstår när en region använder sig av Sil som distributör av läkemedelsinformation i jämförelse med att hämta in informationen själva från de olika källägarna. En del handlar också om möjliga effekter när hälso- och sjukvårdspersonalen använder sig av beslutsstöden i sitt dagliga arbete. Anmäl dig genom att mejla till silinfo@inera.se.

Tips om Janusmed njurfunktion

Vi vill också uppmärksamma er på att i samband med releasen av Janusmed njurfunktion har Region Stockholm tagit fram en ny rolig och interaktiv utbildning för beslutsstödet.

https://lartorget.sll.se/extern/education/main.aspx?courseid=5201&navtreeid=dcab5ebc-69af-4b3e-a3ca-264c4ed53624

Tipsa gärna era användare om den. Vi påminner också om att källan nu är öppen för alla via Region Stockholms websida https://janusmed.sll.se/njurfunktion. Praktiskt till dess beslutsstödet är integrerat i verksamhetssystem som t.ex. journalsystem!

Sils (världs-)unika källa Biverkningsöversikten omskriven i internationell artikel

Sils egen Birgit Eiermann är huvudförfattare till den vetenskapliga artikeln ADR databases for on-site
clinical use: Potentials of summary of products characteristics som publicerades i den internationella tidskriften Basic Clinical Pharmacology & Toxicology i våras.

I Ineras senaste nyhetsbrev beskrivs artikeln samt arbetet med Bikt:

https://www.inera.se/nyheter/nyheter/kunskap-om-biverkningar---bara-en-knapptryckning-bort/

Biverkningsöversikten (Bikt) ingår i det utbud av källor som alla regioner betalar för. Några av journalsystemen samt Pascal har valt att integrera källan.

Slutligen vill vi önska alla en god jul och gott nytt år!


2021-12-08

Nytt beslut gällande: Nytt sätt att hantera förskrivning av centralt godkända läkemedel utan svensk märkning

Vi har beslutat att avvakta att införa de två artiklarna för centralt godkända läkemedel utan svensk märkning se tidigare information nedan från 2021-12-06). Detta på grund av att vi har fått vetskap om att det finns system som behöver göra anpassningar för detta. Vi ber om ursäkt om det har orsakat besvär för er. Vi var inte medvetna om att denna förändring kunde kräva en anpassning från er sida, utan trodde att det endast handlade om utökning av data.

Nedanstående frågor har skickats ut till regioner/vårdsystem:

 • Hur påverkar denna förändring era system?

 • När i tid skulle ni vilja få in denna förändring?

Vi återkommer med mer information efter vidare utredning.


2021-12-06

Nytt sätt att hantera förskrivning av centralt godkända läkemedel utan svensk märkning

Av de läkemedel som godkänns enligt den centrala proceduren hos EMA (European Medicines Agency) är det inte alla som marknadsförs i Sverige. Dessa finns därmed inte med i VARA och Sil. Fram tills nu har dessa läkemedel ofta förskrivits via gruppvarunummer.

Nu utökas Sil med två virtuella artiklar för detta ändamål:

 • Centralt godkänt läkemedel utan svensk märkning (med förmån) - SB-pack-id SB160111100001

 • Centralt godkänt läkemedel utan svensk märkning (utan förmån) - SB-pack-id SB160111100002

Artiklarna kommer att finnas med i den Sil-databas som publiceras onsdag den 15 december.

För mer information vänligen se Licens- och extemporeläkemedel samt andra specialartiklar - Handbok för vård- och apotekstjänster - Confluence (ehalsomyndigheten.se)

Vid frågor vänligen kontakta support@inera.se


2021-12-02

Ändring av format i svar från tjänst getDataVersions

Vi kommer att ändra format på texten som ges för versionen på Sil-databasen via SOAP-tjänsten getDataVersions. Då Sil status-sidan använder denna tjänst så är även den påverkad. Om ni använder denna tjänst för att exempelvis kontrollera om det finns en databas med ny information så kan ni behöva se över logiken.

Vi gör denna ändring för att ha möjlighet att särskilja olika databaser som producerats på samma dag.

OBS! Vi har inte specificerat något specifikt format för versions-texten, och vi har för stunden inga planer på att specificera något specifikt format även efter denna ändring.


Påverkan i punktform

Följande SOAP-tjänster är påverkade

 • SOAP-tjänst getDataVersions

Övrigt som är påverkat


Ändring

För objekt med id 0, så kommer formatet på attribut version att ändras.

Tidigare använde vi ett format enligt följande

{

   id = 0

   description = "Sil Databas"

   version = "6.0 (2021-11-24)"

}

 

Efter ändringen kommer vi använda

{

   id = 0

   description = "Sil Databas"

   version = "6.0 (2021-11-24 10:12:15)"

}

Möjlighet till testning

Vi har satt upp en testserver med Sil-databas med ändringen från den 26 november för version 5.1.1 och 6.0 av Sil API som är tillgängliga genom nedanstående länkar.
https://sil511.demo.silinfo.se/silapi511_modded_data_version/SilDB?wsdl
https://sil60.demo.silinfo.se/silapi60_modded_data_version/services/SilDB?wsdl

Planering

Vi planerar att genomföra ändringen den 15 december. Om ni ser att detta kommer att skapa problem i era miljöer ber vi er att återkoppla snarast men senast 10 december.

För frågor eller synpunkter, vänligen kontakta support@inera.se


2021-12-01

Leveranser av Sil-databas under jul och nyår


Information till journalsystem/vården

Leveranser av Sil-databaser under jul- och nyårsveckorna kommer ske enligt vanligt schema, det vill säga varje vecka på onsdagar (senast kl. 23).

Information till användare av LiiV/VARA (läkemedelsföretag)

Inför de kommande helgerna vill E-hälsomyndigheten och Sil/Inera informera om att det är extra viktigt att eventuella uppdateringar i Leverantörernas information i VARA (LiiV) görs med tillräcklig framförhållning för att informationen ska nå både apoteken och vården i rätt tid.

Ledtiden för en ändring i LiiV till dess att informationen når apoteken via VARA är minst en helgfri arbetsdag. Motsvarande ledtid för att informationen ska nå vården via Sil (Svenska informationstjänster för läkemedel) är minst sex dagar (se även faktaruta nedan).

Följande datum gäller för uppdateringar i LiiV under jul- och nyårsveckan

För att ny/ändrad information ska nå:

Uppdatering i LiiV ska ske senast:

Leverans av Sil sker till vården:

Vården före 24 december:

17 december

22 december

Apoteken den 24-27 december:

23 december

 

Vården före 1 januari 2022:

23 december

29 december

Apoteken den 31 december 2021 –

3 januari 2022:

30 december

 

Vården efter årsskiftet:

30 december

5 januari -
2022 års första uppdatering!

Apoteksaktörer före trettonhelgen (5-6 januari 2022):

5 januari 2022

 


Ledtider för uppdatering i LiiV och viktiga ”kom ihåg”

 • Alla förändringar* i LiiV överförs momentant till E-hälsomyndighetens produkt- och artikelregister VARA. De förändringar som når VARA fram till kl. 15:00 kontrolleras och godkänns (ej lördag/söndag eller allmänna helgdagar) innan de skickas vidare till efterföljande mottagare (t.ex. apoteksaktörer och vårdaktörer via Sil) via VARA:s exportfil.

 • Apotekens expeditionssystem uppdateras dagligen. Alla ändringar i LiiV enligt ovan, publiceras i VARA:s exportfil närmast följande helgfria arbetsdag. Det betyder att apoteken har tillgång till den nya informationen flera dagar tidigare än sjukvården via Sil (se nedan).

 • Ledtiden för en ändring i LiiV till dess att den når en förskrivare via Sil är minst fyra arbetsdagar. Innehållet i Sil:s databas uppdateras veckovis (onsdagar) och innehållet i den baseras på informationen i VARA:s exportfil närmast föregående måndag.

 • Koordinera med grossisten. Ändringar i LiiV som innebär att t.ex. nya läkemedel marknadsförs och/eller varunummer ändras måste koordineras med grossisten/leverantören. Apoteken använder enbart varunummer i sina beställningar och därför måste det nya eller ändrade varunumret vara aktiverat hos grossisten/leverantören för att apoteksaktörernas beställningar ska godkännas.

  *Priser inom förmånen och Läkemedelsverkets beslut om utbytbarhet kontrolleras inte utan skickas utan dröjsmål vidare från VARA till efterföljande system.

 

Vid frågor som rör LiiV eller VARA, kontakta E-hälsomyndigheten via mejl till servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Vid frågor som rör Sil-databasen kontakta Inera via mejl till support@inera.se


2021-11-15

Inspelningarna från Sil-dagen finns nu tillgängliga

Missade du Sil-dagen så finns inspelningarna nu att titta på här (del 1 och del 2):
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OISIFLS/pages/336267822/Dokument+manualer#Presentationer

Bilderna som visades finns under samma länk som ovan. Tipsa gärna vidare till kollegor om det finns delar du tror andra har nytta att ta del av.

Vår internet-leverantör fick en driftsstörning som gjorde att internet låg nere helt och påverkade många utöver Inera. Därför är de sista 15 minuterna av dragningar och frågestund lite upphackade.

Tack alla ni som var med på Sil-dagen och bidrog med engagemang och frågor!


2021-11-11

Buggfix till Sil SOAP API 6.0 finns nu tillgänglig

En fix till den bugg som informerades om i måndags, den 8 november är nu tillgänglig. Buggen åtgärdas i version 6.0.1 av Sil SOAP API som är tillgänglig för nedladdning från vår SFTP och ersätter därmed det tidigare paketet som innehöll buggen.

Vad har åtgärdats? Som vi också berättade i måndagens utskick gör buggen gör så att en "header" i HTTP-svaret från tjänsten uteblir i samtliga anrop. Headern som är påverkad är "X-SIL-Method" vilken sätts av API:t och är implementerad i syfte att möjliggöra statistisk uppföljning genom tjänstens access-loggar. Om integration med Sil SOAP API hänvisar till headern finns risk att även den blir påverkad. Buggen har i övrigt ingen funktionell betydelse på vare sig hanteringen av frågan från klient eller innehållet i svaret från tjänsten.

Vi rekommenderar starkt att alla som redan har börjat implementera Sil 6.0 ersätter sina befintliga installationer med den senaste publicerade filen för Sil SOAP API 6.0.1.

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er via support@inera.se.


2021-11-09

Vi har blivit uppmärksammade på att länken till mötesinspelningen av webbseminarium Avsiktsförklaring gällande utökning av beslutsstöd i Sil inte längre fungerar.

Det går dock att komma åt inspelningen här:
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OISIFLS/pages/336267822/Dokument+manualer#Presentationer

Under rubriken ”Presentationer”, klicka på ”20211026 Mötesinspelning Webbinarie Sil avsiktsförklaring_Utökning av beslutsstöd.mp4”.


2021-11-08

Buggfix till Sil SOAP API 6.0

Vi har upptäckt en bugg i Sil SOAP API 6.0 som släpptes i september. Buggen gör så att en "header" i HTTP-svaret från tjänsten uteblir i samtliga anrop. Headern som är påverkad är "X-SIL-Method" vilken sätts av API:t och är implementerad i syfte att möjliggöra statistisk uppföljning genom tjänstens access-loggar. Om integration med Sil SOAP API hänvisar till headern finns risk att även den blir påverkad. Buggen har i övrigt ingen funktionell betydelse på vare sig hanteringen av frågan från klient eller innehållet i svaret från tjänsten.

En buggfix kommer att tillgängliggöras på Sils SFTP-server genom Sil SOAP API 6.0.1 på torsdagen den 11 november. Då detta enbart rör implementationen av API:t görs inga förändringar till databasen och det är samma databasfil som tidigare, d.v.s. 6.0 som ska användas. Vi uppmanar att era driftorganisationer uppdaterar från Sil SOAP API 6.0 till 6.0.1.

I samband med att buggen åtgärdas ser vi även till att våra automatiska tester tar höjd för hanteringen av headern.

Vi arbetar ständigt med att förbättra våra processer och är tacksamma för feedback. Hör gärna av er med synpunkter eller övriga frågor till support@inera.se.


2021-11-05

Som vi informerat om tidigare* finns en avsiktsförklaring ute där regionerna ska ta ställning till om att utöka Sil med de tre beslutsstöden Janusmed riskprofil, Blandbarhetsdatabasen och Krossningsdatabasen. Som ett led i detta bjöd Inera och Sil in till två informationstillfällen under slutet av oktober. Ett av mötena spelades in och finns nu tillgängligt här**. Så missade du informationsträffen eller vill tipsa en kollega finns möjlighet att titta på och förstå mer om de viktiga beslutsstöden! Notera att sista dag att svara på och ta ställning till avsiktsförklaringen är 21 november.

*Länk till informationsutskicket

**Länk till mötesinspelning av webbseminarium Avsiktsförklaring gällande utökning av beslutstöd i Sil


2021-10-14

Extra API med NLL-kodverk och kopplingar finns nu tillgängligt på vår demoserver för Sil 6.0

Som vi tidigare har meddelat kommer Sil 6.0 inte att innehålla NLL-kodverk och kopplingar fram tills dess att E-hälsomyndigheten (EHM) gör dem tillgängliga genom deras produktions-API. EHM förväntas publicera de tekniska specifikationerna för NLL under februari 2022.

I samband med vår release av Sil 6.0 tog vi ner vår prerelease-miljö som innehöll testdata för dessa NLL-tjänster och därmed upphörde möjligheten att testa de tjänster i Sil som tillgängliggör den informationen. Vi har fått in önskemål om att kunna utveckla mot och testa Sil och de nya NLL-tjänsterna. Nu finns därför ett extra API uppsatt på vår demoserver för Sil 6.0 med en statisk databas innehållande de kodverk och kopplingar vi får från EHM:s test-API. Det extra API:t kommer att vara tillgängligt under tiden informationen inte finns tillgänglig i ordinarie produktion av Sil 6.0.

https://sil60.demo.silinfo.se/silapi60_with_nll_value_set/services/SilDB?wsdl

 

Om ni sedan tidigare ansökt om åtkomst till demoservern för den specifika Sil-versionen 6.0 har ni redan åtkomst till ovanstående API, men kunder som sedan tidigare enbart har tillgång till äldre Sil-versioners demoservrar måste ansöka på nytt för att vi ska kunna vitlista er IP-adress på demoservern för Sil 6.0.

Ansökningsformulär: https://etjanster.inera.se/ForfraganSil

Vill du veta mer eller har frågor? Kontakta support@inera.se

 


2021-10-07

Digital Sil-dag 2021


Onsdag den 10 november 2021 genomförs en digital informationsdag om Sil. Vi skickar ut en teamslänk till alla som anmäler sig. Sändningen spelas in och kommer också att finnas tillgänglig i efterhand.

Agenda:

9:00 – 9:10     Välkomna deltagare

9:10 – 9:40     Verksamhetsmässiga detaljer om Sil 6.0

9:40 – 10:10   Tekniska detaljer om Sil 6.0

10:10 – 10:40  Varför Janusmed njurfunktion? – Nyttan och tips inför integration!

10:40 – 10:55  Kaffepaus

10:55 – 12:00  Vad händer framåt i Sil?

                     
Datum: Onsdag den 10 november 2021
Tid: kl. 09:00 – 12:00
Anmälan sker till: silinfo@inera.se

Har du frågor om dagen, välkommen att kontakta oss via silinfo@inera.se


2021-10-05

Inbjudan till informationsmöte inför avsiktsförklaring gällande utökning av beslutsstöd för läkemedel i Sil

Inera skickade under sommaren ut en intresseanmälan för att utöka Sil med fyra nya beslutsstöd. Intresset var stort för tre av beslutsstöden, så nu går beslutsprocessen vidare. Igår den 4 oktober har avsiktsförklaringen* om att utöka Sil med de tre beslutsstöden Janusmed riskprofil, Blandbarhetsdatabasen och Krossningsdatabasen skickats ut till Ineras programråd. Som ett led i detta bjuder vi in till två informationstillfällen.

Denna inbjudan går till dig som Sil-kontaktperson. Vi ber dig säkerställa att mötesinbjudan skickas vidare till de personer som berörs inom din organisation.

Det är formellt programrådsmedlemmen som svarar på avsiktsförklaringen. Hen har också detaljerad information om källorna, priser mm. I länken nedan** framgår vem som är representant i din region, om du inte redan fått informationen.

*https://www.inera.se/utveckling/utvecklingsforslag/sa-har-bereder-vi-utvecklingsforslag/

**https://www.inera.se/om-inera/beredning/regionalt-programrad/#section-1075

*******************************************

Välkomna till webbseminarium inför avsiktsförklaringen gällande utökning av beslutsstöd för läkemedel i Sil (Svenska informationstjänster för läkemedel):

21 oktober klockan 13:00 – 14:00 eller
26 oktober klockan 13:00 – 14:00.

Vill du veta mer om de tre beslutsstöden Janusmed riskprofil, Blandbarhetsdatabasen och Krossningsdatabasen och/eller har du frågor du vill ha svar på för att er organisation ska kunna ta ställning till avsiktsförklaringen?

Den 21 oktober klockan 13:00 - 14:00 och den 26 oktober klockan 13:00 - 14:00 bjuder Inera in till ett webbseminarium för att berätta mer om avsiktsförklaringen, vilken nytta din organisation kan ha av utökningen av beslutsstöden för läkemedel i Sil samt svara på frågor kring samtliga beslutsstöd.

Webbseminariet riktar sig till personer som behöver vara insatta i frågan för att bedöma en möjlig implementering av beslutsstöden i Sil. Vi ber dig skicka in frågor i förväg till  silinfo@inera.se, rubrik ”Webbseminarium avsiktsförklaring”, senast den 19 oktober respektive den 24 oktober.

Du anmäler dig genom att skicka ett e-postmeddelande till silinfo@inera.se. Du får då en kalenderbokning med en länk för att kunna ansluta till webbseminariet.

Svaret på avsiktsförklaringen från din region ska lämnas in senast den 22 november.


2021-09-29

Version 6.0 av Sil är levererad

Den 29 september levererades den nya versionen av Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil. Den första produktionen av databasen för Sil 6.0 kan nu laddas ner från Sils SFTP-area. Sil 6.0 består av en ny Sil-server med Sil SOAP API 6.0 med tillhörande teknisk dokumentation och integrationshandledningar.

Till leveransen medföljer även:

 • dokumentet "Verksamhetsmässiga detaljer Sil 6.0" som beskriver de förändringar som Sil 6.0 innehåller

 • dokumentet "Tjänstegränssnittsbeskrivning Sil SOAP API 6.0", som innehåller teknisk
  dokumentation

 • installationsmanual för Sil 6.0

 • Sils integrationshandledningar som beskriver källor och hur Sils tjänster integreras på bästa sätt

All dokumentation finns på denna sida

Sil 6.0 är inte bakåtkompatibel med Sil 5.1.1.

Följande nyheter i Sil SOAP API 6.0 bör uppmärksammas:

Nya källor

 1. Janusmed njurfunktion

 2. Regionssubventionerade spolvätskor

 3. Batchnummer för vaccin

 4. Nationell källa för ordinationsorsak (NKOO) – ändringsorsaker

 5. Kodverk och kodrelationer för Nationella läkemedelslistan (NLL) från E-hälsomyndighetens FHIR-gränssnitt

Nya informationsmängder i befintliga källor

 1. Nationell källa för ordinationsorsaker (NKOO) – behandlingsorsaker: Tillägg av ”ursprung” och synonymer

 2. ePed-läkemedelsinstruktioner: Tre nya attribut

 3. VARA 5

Ny tjänst

 1. Historiska streckkoder för artiklar i VARA

 
Förändringar jämfört med pre-releasen

 • Tjänsterna för Doseringskällan och Fass HTML är inte längre deprikerade

 • I denna skarpa release av Sil 6.0 saknas data för samtliga kodverk och kodrelationer eftersom E-hälsomyndigheten har senarelagt driftsättningen av sitt FHIR-gränssnitt till februari 2022

 • Sil SOAP API har gjort ett tekniklyft från Java 8 till Java 11

 För mer information se dokumentet "Verksamhetsmässiga detaljer Sil 6.0".

 

Övrigt nytt

Janusmed njurfunktion öppnas upp och blir tillgängligt för alla regioner via webben från och med 1 oktober på adressen njuren.sll.se. Det innebär att hälso- och sjukvårdspersonal ges möjlighet att nå verktyget innan integrationerna är klara i respektive journalsystem.

För läkare, sjuksköterskor eller apotekare och som ordinerar läkemedel och/eller genomför läkemedelsgenomgångar finns en web-baserad utbildning som visar hur man använder Janusmed njurfunktion och dess olika funktioner och syftar till att kunna tolka given information korrekt och patientsäkert.

 

Vad behöver regionerna göra?

För att de nya källorna och informationsmängderna ska komma läkare, sjuksköterskor med flera till godo i sina arbetsverktyg behöver regionerna beställa anpassningar/integrationer i vårdinformationssystemen (tex journalsystem).

Det rekommenderas också att regionerna tar fram en införandeplan för Janusmed njurfunktion för att utbilda hälso- och sjukvårdspersonal som kommer använda beslutsstödet. Den web-baserade utbildningen är då en viktig del, läs mer ovan.

 

Vill du veta mer eller har frågor om releasen? Kontakta support@inera.se


2021-08-27

Sil-dag den 10 november

Vi vill bjuda in till en digital Sil-dag. Reservera därför gärna onsdag den 10 november kl 9-12. Vi kommer bland annat att berätta om nyheterna i release 6.0 och planerna för 2022.

En mötesinbjudan och agenda kommer att skickas ut längre fram. Tipsa gärna kollegor som du tycker skulle ha intresse och nytta av denna info.

Planerat servicefönster för Sil den 3 september

Fredag den 3 september kommer ett planerat servicefönster av Sil ske mellan kl 05.00-08.00. Detta medför att följande tjänster inte kommer vara tillgängliga under den tiden:

 • Sil Online

 • Sil RekOrd

 • Sil Centeped

 • Sil SFTP (från vilken uppdaterade databaser hämtas)

 • Sil Rapporter (från vilken diff-rapporter hämtas)

 • Sil Demoservrar

Vid frågor vänligen kontakta support@inera.se


2021-06-22

Sils veckoproduktion publiceras på tisdagar istället för onsdagar under sommaren

Vi vill informera om att under sommaren, med start 6 juli till och med 10 augusti, kommer Sils stora veckoproduktion publiceras på tisdagar istället för onsdagar.  

Konsekvenser för er:

Utifrån vår kunskap* tror vi inte att det påverkar er alls, dvs ni kan fortsätta hämta så som ni schemalagt. För säkerhets skull vill vi ändå informera så att ni har möjlighet att ändra inställning för tidpunkt för hämtning av Sil-databasen om det skulle behövas utifrån specifika behov. Det är framförallt de av er som kompletterar Sil-databasen med ytterligare information som kan behöva fundera ett varv.

*Vi har tidigare publicerat innehåll på andra dagar än onsdagar vid t ex långhelger och extraproduktioner i samband med nya Covid-vaccin, utan inrapporterade risker/problem.

Repetition - så här fungerar det:

Sils databas med alla ingående källor/informationsmängder publiceras en gång i veckan. Varje vardag uppdateras databasen med Fass-länkar. Olika mottagare av databasen har olika lösningar, några av er hämtar databasen varje dag, andra en gång per vecka. Rent praktiskt bygger Sil-förvaltningen databasen på måndag och tisdag med reservtid och publicering på onsdagar.

Vad händer nu?

Förändringen innebär att publiceringen av hela databasen görs på tisdagar istället för onsdagar till och med vecka 32. Fass-länkarna uppdateras dagligen. Vi börjar med detta vecka 27 (den 6 juli).

Varför gör vi förändringen?

Varje vecka arbetar två personer med vår veckoproduktion och två personer är back-up. För att kunna ha bemanning under hela sommaren gör vi denna tillfälliga förändring.
 

Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta support@inera.se


2021-06-22

Beslut att behålla Fass-texter i HTML

Sil-förvaltningen har, efter önskemål och bekräftat behov, beslutat att behålla Fass-HTML i release Sil 6.0. Sil 6.0 kommer därför innehålla både Fass-länkar samt Fass-texter i HTML-format. Innehållet som finns i Fass-länkarna innehåller mer information än Fass-texterna i HTML, t.ex. lagerstatus, bilder på tabletter samt delbarhetsinformation.

Konsekvenser för användare av Fass-HTML

Lösningen med Fass-HTML kommer att förändras, vi återkommer med tidplan.

För att kunna fortsätta att leverera informationen genom befintlig lösning kommer Sil att på sikt generera den s.k. Fass-headern (beskrivs i bakgrund nedan) och återskapa innehållet genom information från Fass nya API. Förändringen kommer inte att kräva en ny Sil-release. När anpassningen är gjord kommer informationen fortsatt att vara densamma, men utseendet kan komma att ändras något. Om inga specialanpassningar gjorts i era system ska därför inga anpassningar till följd av detta behöva göras.

​Vi kommer att tillhandahålla en testserver med den nya information i god tid innan vi byter.

OBS! I Sils pre-release är Fass-HTML-tjänsten borttagen, men kommer alltså ingå i Sil 6.0.

Vid frågor vänligen kontakta support@inera.se


2021-06-17

Informationsmöte gällande utökning av beslutsstöd för läkemedel i Sil

På dagens webseminarium gavs information om de fyra beslutsstöden Janusmed riskprofil, Blandbarhetsdatabasen, Krossningsdatabasen och Vaccinstöd. Representanter från regioner och journalsystemleverantörer deltog.

Här är presentationen från webseminariet:

  File Modified

PDF File webbseminarium_20210617.pdf

Jun 17, 2021 by Monica Rosen


Nästa tillfälle är den 18 augusti klockan 14:00 till 15:00.

Webbseminariet riktar sig till personer som behöver vara insatta i frågan för att bedöma en möjlig implementering av beslutsstöden i Sil. Vi ber dig skicka in frågor i förväg till silinfo@inera.se, rubrik ”Webbseminarium intresseanmälan”, senast 11 augusti.

Du anmäler dig genom att skicka ett e-postmeddelande till silinfo@inera.se, Du får då en kalenderbokning med en länk för att kunna ansluta till webbseminariet.


2021-06-09

Sil pre-release Sil SOAP API 6.0 finns nu tillgänglig

Som en service till användarna ger Sil idag ut en pre-release, det vill säga en förhandsutgåva, av årets upplaga av Sil SOAP API. Denna pre-release är inte till för skarp produktion, och det kan tillkomma ytterligare några tjänster eller mindre förändringar i tjänster till releasen i september.

Obs, för att komma åt pre-releasen på demoservern behöver alla kunder ansöka om åtkomst, se nedan!

Denna Sil-version är inte bakåtkompatibel.

Dagens pre-release innehåller:

I pre-releasen finns de flesta tjänster med som även ska finnas med i slutleveransen. Vi vill samtidigt vara tydliga med att data i dagens leverans fortfarande är ofullständiga eller på annat sätt begränsade, och ska under inga omständigheter användas i skarp produktion.

 

Följande nyheter i Sil SOAP API 6.0 bör uppmärksammas:

Nya källor

 1. Kodverk och kodrelationer för Nationella läkemedelslistan (NLL) från E-hälsomyndighetens FHIR-gränssnitt

 2. Janusmed njurfunktion

 3. Regionssubventionerade spolvätskor

 4. Batchnummer för vaccin

 5. Nationell källa för ordinationsorsak (NKOO) – ändringsorsaker

Nya informationsmängder i befintliga källor

6. VARA 5

7. Nationell källa för ordinationsorsaker (NKOO) – behandlingsorsaker: Tillägg av ”ursprung” och synonymer

8. ePed-läkemedelsinstruktioner: Tre nya attribut

Ny tjänst

9. Historiska streckkoder för artiklar i VARA

Borttagen källa

10.  Fass HTML

Obs: Sils tjänster för att hämta Fass-texter i HTML-format har tagits bort i Sil 6.0. Detta eftersom Lif ska avveckla den lösning som vi använder idag för att hämta dessa.

Sil har fått frågan om våra tjänster för Fass-texter i HTML kan vara kvar och utreder nu möjligheten att fortsätta leverera informationen från andra tjänster som Lif tillhandahåller. En förfrågan har separat skickats ut till samtliga på vår kontaktlista med önskan om återkoppling senast 16 juni 2021. 

Därmed kan det bli en förändring mellan denna pre-release och den skarpa releasen av Sil 6.0, 29 september 2021.

 

Viktiga kommande datum:

 • Release Sil SOAP API 6.0: 29 september 2021

 • Avveckling Sil SOAP API 5.1.1: Q3 2022

 

Vill du veta mer eller har frågor om pre-releasen? Kontakta support@inera.se


2021-06-08

Inbjudan till informationsmöte om intresseanmälan gällande utökning av beslutsstöd för läkemedel i Sil

Idag den 8:e juni har intresseanmälningar* om att utöka Sil med de fyra beslutsstöden Janusmed riskprofil, Blandbarhetsdatabasen, Krossningsdatabasen och Vaccinstöd skickats ut till Ineras programråd. Som ett led i detta bjuder vi in till två informationstillfällen.

Det är formellt programrådsmedlemmen som svarar på intresseanmälan. Hen har också detaljerad information om källorna, priser mm. I länken nedan framgår vem som är representant i din region, om du inte redan fått informationen.

*******************************************

Välkomna till webbseminarium om intresseanmälan gällande utökning av beslutsstöd för läkemedel i Sil (Svenska informationstjänster för läkemedel) den 17 juni klockan 11:00 - 12:00 eller den 18 augusti klockan 14:00 – 15:00.

Vill du veta mer om de fyra beslutsstöden Janusmed riskprofil, Blandbarhetsdatabasen, Krossningsdatabasen och Vaccinstöd. och/eller har du frågor du vill ha svar på för att er organisation ska kunna ta ställning till intresseanmälan?
Den 17 juni klockan 11:00 till 12:00 och den 18 augusti klockan 14:00 till 15:00 bjuder Inera in till ett webbseminarium för att berätta mer om intresseanmälan, vilken nytta din organisation kan ha av utökningen av beslutsstöden för läkemedel i Sil samt svara på frågor kring samtliga beslutsstöd.

Webbseminariet riktar sig till personer som behöver vara insatta i frågan för att bedöma en möjlig implementering av beslutsstöden i Sil. Vi ber dig skicka in frågor i förväg till  birgit.eiermann@inera.se, rubrik ”Webbseminarium intresseanmälan”, senast 14 juni respektive 11 augusti.

Du anmäler dig genom att skicka ett e-postmeddelande till birgit.eiermann@inera.se. Du får då en kalenderbokning med en länk för att kunna ansluta till webbseminariet.

Svaret till intresseanmälan från din region ska lämnas in senast den 30 augusti.

Varmt välkomna

Sil-förvaltningen

** https://www.inera.se/om-inera/beredning/regionalt-programrad/#section-1075

 


2021-06-01

Information inför kommande pre-release av Sil SOAP API 6.0

Som vi tidigare informerat om släpps pre-releasen av Sil SOAP API 6.0 på Sils demoserver den 9:e juni 2021.

Att göra:

För få åtkomst till demoservern för pre-releasen av Sil SOAP API 6.0 krävs det att ni ansöker till våra demoservrar via detta formulär:

https://etjanster.inera.se/ForfraganSil.
Därigenom kan vi vitlista er IP-adress.

Även kunder som sedan tidigare har tillgång till äldre Sil-versioners demoservrar måste ansöka på nytt för att få tillgång till den nya servern. 

Efter godkänd ansökan kommer pre-releasen vara tillgänglig på följande länk:

https://sil60.demo.silinfo.se/silapi60_prerelease/services/SilDB?wsdl

Kunder har möjlighet att ansöka om temporär eller fast åtkomst till demoservrarna. Temporär åtkomst är begränsad till tre månader och finns för att snabbt kunna komma igång, oftast i väntan på ansökan om integrationsavtal. Fast åtkomst kräver att man har eller tecknar ett integrationsavtal. 

Mer detaljerad information om vad pre-releasen innehåller kommer den 9 juni 2021.

Vid frågor vänligen kontakta support@inera.se


2021-05-18

Servicefönster för RekOrd 20 maj

Torsdag den 20 maj kommer vi att genomföra ett servicefönster för RekOrd mellan kl. 09:00-10:00.

Vi rekommenderar att ni inte gör några uppdateringar i era listor under denna tidsperiod, då vi inte kan garantera att påbörjade rekommendationer som görs då kommer finns kvar efter uppdateringen.

Uppdateringen medför ingen ändrad funktionalitet i RekOrd.


2021-05-11

Information om Sil 5.1.1

Eftersom vi har fått frågor så vill vi förtydliga och informera om att version Sil 5.1.1 kommer att finnas kvar och underhållas parallellt med Sil 6.0 fram till slutet av kvartal 3, 2022.
Sil 5.1.1 tas alltså ur drift först i samband med 2022 års Sil-release.

Vid frågor vänligen kontakta support@inera.se


2021-04-28

Information om dagens publicering av Sil-databas

Det gjordes en extra publicering av Sil-databasen ca kl. 10.00 idag, som endast innehöll uppdaterad Fass-information. Denna ersattes kl. 11.04 av veckans ordinarie Sil-databas, som nu är den enda som finns på Sils SFTP.

Vid frågor vänligen kontakta support@inera.se


2021-04-26

Information om Sil 6.0

Planerad release för Sil 6.0 är den 29 september 2021.

Sil prerelease kommer att genomföras den 9:e juni. Då kommer det även finnas mer verksamhetsnära och teknisk information om releasen.

Integrationshandledningen för Janusmed njurfunktion finns i en preliminär version och skickas ut på begäran. Även delar av den kommande tjänstegränssnittsbeskrivningen kan finnas för de förändringar som är planerade och kan tillhandahållas på begäran.

 

Följande förändringar planeras:

Nya källor

 • Kodverk för Nationella läkemedelslistan från E-hälsomyndighetens FHIR-gränssnitt för bland annat dosering och administrering av läkemedel

 • Janusmed njurfunktion

 • Regionssubventionerade spolvätskor

 • Satsnummer för vacciner

 • Ändringsorsaker – en del av Nationell källa för ordinationsorsak

 

Nya informationsmängder i befintliga källor

 • VARA 5.0: nya informationsmängder om biologiska läkemedel, visningsnamn för substans, administreringsväg kopplade till läkemedel, flagga för referensstyrka

 • Behandlingsorsaker: synonymer till befintliga behandlingsorsakstermer och ”ursprung” (varifrån informationen om en behandlingsorsak härstammar)

 • ePed-läkemedelsinstruktioner: tre nya attribut (substansinformation, kod för administreringsväg, flagga om den innehåller flera substanser)

 

Ny tjänst

 • Historiska streckkoder för artiklar i VARA

 

Tjänster som tas bort (deprikeras)

I Sil 6.0 tar vi bort samtliga sedan tidigare deprikerade tjänster och attribut. Det innebär bl.a. att leverans av Fass i HTML-format kommer att försvinna och man måste gå över till att använda sig av Fass-länkar som sedan tidigare har införts i Sil. För en lista på deprikerade tjänster se kapitel 12 ”Bilaga: Deprikerat i Sil SOAP API” i vår tjänstegränssnittsbeskrivning.

Teknikförbättringar

 • Byte av ramverket Metro till Apache CXF

 • Troligtvis: Uppgradering av Java-version; Amazon Corretto 8 till Amazon Corretto 11

 

OBS!

Vid releasedatum kommer samtliga FHIR-kodverk sakna innehåll på grund av att E-hälsomyndigheten senarelagt driftsättningen. Därför kommer vissa informationsmängder som hade planerats att tas bort i release 6.0 som har koppling till ePed-källan finnas kvar.

Vid frågor eller synpunkter vänligen kontakta support@inera.se


2021-03-31

Information från Sil:

 1. I Fass kommande release 2021-04-13, kommer de att införa en funktion som innebär att det blir möjligt för Fass-dokument att ha understruken text. Detta innebär att när Sil-tjänsterna anropas så kan svaret innehålla <u>element</u>, vilket betyder att texten är understruken.

  De Sil-tjänster som berörs av detta är (punkterna hänvisar till avsnitt i Tjänstegränssnittsbeskrivningen för Sil 5.1.1):
  8.2.1 getFassDocsByDrugId
  8.2.2 getFassDocByNplId
  8.5.4 getFassPregnancyDocsByNplIdList
  8.5.6 getFassLactationDocsByNplIdList

 2. Påminnelse om att Sil-databas version 5.1 stängdes ner 30 mars. Givet omständigheterna som råder kommer vi uppdatera databasen till och med 21 april, dock utan att ge support på den versionen under perioden 31 mars-21 april.

Vid frågor eller synpunkter vänligen kontakta support@inera.se


2021-03-30

Förändringar i referenser för Janusmed amning och Janusmed fosterpåverkan

I de tjänster som Sil SOAP API idag tillhandahåller för att leverera information från källorna Janusmed Amning och Janusmed Fosterpåverkan levererar vi även ut referenser för varje dokument. Referenserna består, utöver den faktiska referenstexten, av ett PubMed-id och en länk till publikationen samt även av ett attribut "style" som beskriver formatet på referenstexten (se avsnitt 8.5.12 i Tjänstegränssnittsbeskrivning Sil SOAP API 5.1.1). Attributet "style" som genomgående i Sil-datat har värdet "Vancouver" för dessa källor indikerar alltså hur referenstexten är uppbyggd (författare, årtal, volym på tidskrift, sidnummer, m.m.).

De API som Sil använder för att hämta dessa källor kommer att uppdateras och i de nya informationsmängderna saknas attributet "style" (referensstilen). Efter att vi går över till den nya versionen av dessa API kommer vi inte längre att ha någon information om referensstilen och kommer därför att leverera ut ett tomt värde för detta attribut genom vår egen tjänst. Vi planerar att styra om vår hämtning av källan till det nya API:t i mitten av juni. Vidare planerar vi att för version 5.1.1 deprikera "style" (rekommendera att det inte används i dokumentationen) samt att i kommande release (version 6.0) ta bort attributet helt och hållet.

 Exempel av referens i version 5.1.1  (Nuvarande)

<references>
<link>
<description>PubMed</description>
<url>http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12210474?dopt=abstract</url>
</link>
<pubMedId>12210474</pubMedId>
<style>Vancouver</style>
<text>van Driel D, Wesseling J, Sauer PJ et al. Teratogen update: Fetal effects after in utero exposure to coumarins, overview of cases, follow-up findings, and pathogenesis. Teratology 2002;66:127-40.</text
</references>

 

 Exempel av referens i version 5.1.1 (Efter omstyrning mot ny version av källans API)

<references>
<link>
<description>PubMed</description>
<url>http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12210474?dopt=abstract</url>
</link>
<pubMedId>12210474</pubMedId>
<style></style>
<text>van Driel D, Wesseling J, Sauer PJ et al. Teratogen update: Fetal effects after in utero exposure to coumarins, overview of cases, follow-up findings, and pathogenesis. Teratology 2002;66:127-40.</text
</references>

Exempel av referens i version 6.0

<references>
<link>
<description>PubMed</description>
<url>http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12210474?dopt=abstract</url>
</link>
<pubMedId>12210474</pubMedId>
<text>van Driel D, Wesseling J, Sauer PJ et al. Teratogen update: Fetal effects after in utero exposure to coumarins, overview of cases, follow-up findings, and pathogenesis. Teratology 2002;66:127-40.</text
</references>

Frågor har skickats till journalsystem och regioner, om denna förändring påverkar dem.

Vid frågor eller synpunkter vänligen kontakta support@inera.se


2021-03-17

Sil-databas med Janssens Covid 19-vaccin finns nu att hämta

Nu finns veckans Sil-databas med information om produkt ”COVID-19 Vaccine Janssen (NPL id 20201130000081, NPL pack id 20210117100065) från Janssen  att hämta (gäller både Sil 5.1 och 5.1.1).

För frågor vänligen kontakta support@inera.se

Med vänliga hälsningar

Sil-förvaltningen


2021-03-15

Veckans Sil-databas innehåller Janssen Covid 19-vaccin

Veckans Sil-databas (gäller både Sil 5.1 och 5.1.1) kommer innehålla Janssens Covid 19-vaccin som blev godkänt av EU förra veckan. Det nya vaccinet heter COVID-19 Vaccine Janssen (NPL id 20201130000081, NPL pack id 20210117100065).

Sil-databasen publiceras och blir tillgänglig för hämtning onsdagen den 17 mars.

Vid frågor eller synpunkter vänligen kontakta support@inera.se


2021-02-23

Välkommen till webbseminarium om Janusmed njurfunktion

I samband med Sils nästa release 6.0 hösten 2021 blir Janusmed njurfunktion en ny kunskapsdatabas i Sil. Vi vill ge alla er som vill veta mer eller har frågor, en möjlighet till en digital informationsträff och frågestund.

Boka därför gärna in dig på ett av följande tillfällen:

 • Onsdag 10:e mars kl 13-14 (osa 5:e mars)

 • Tisdag 30:e mars kl 14-15 (osa 26:e mars)

genom att anmäla dig till silinfo@inera.se

Agenda:

 • Kort om Janusmed njurfunktion

 • Tidplan

 • Vilka anpassningar behöver göras

 • Frågestund

Välkommen
Sil-förvaltningen

 


2021-02-22

Nytt datum för nedstängning av Sil 5.1

Som meddelats tidigare skulle Sil databas version 5.1 stängas 30 mars. Givet omständigheterna som råder kommer vi uppdatera databasen till och med 21 april, dock utan att ge support på den versionen under perioden 31 mars-21 april.

Vid frågor eller synpunkter vänligen kontakta support@inera.se


2021-02-12

Nytt beslut gällande borttagandet av de gamla licensläkemedlen

Vi har tagit ett nytt beslut gällande borttagandet av de gamla licensläkemedlen (med NPLid:n och NPLpackid:n som börjar med ”IN”). Efter inkomna synpunkter och interna diskussioner har vi beslutat att vi kommer ta ett större grepp kring frågan om att ta bort produkter ur Sil-databasen. Vi kommer undersöka om det är möjligt att på regelbunden basis rensa databasen på produkter som avregistrerats för mer än 10 år sedan, istället för att endast plocka bort de gamla licensläkemedlen. Lagen säger att journalanteckningar måste sparas i 10 år.

Så i dagsläget låter vi de gamla licens-läkemedlen med NPLid:n och NPLpackid:n som börjar på ”IN” ligga kvar i databasen.

Vid frågor eller synpunkter vänligen kontakta support@inera.se


2021-02-01

Sil-databas med AstraZenecas Covid 19-vaccin finns nu att hämta

Nu finns veckans Sil-databas med information om produkt ”COVID 19 Vaccine AstraZeneca” (med NPLid 20200930000093 och NPLpackid 20210116100011) från AstraZeneca att hämta (gäller både Sil 5.1 och 5.1.1).

Obs! Detta innebär att det inte kommer levereras någon Sil-databas nu på onsdag den 3/2.

För frågor vänligen kontakta support@inera.se


2021-02-01

Ny Sil-databas med information om AstraZenecas Covid 19-vaccin kommer levereras idag

Veckans Sil-databas kommer att produceras och bli tillgänglig för hämtning idag, måndag den 1 februari (gäller både Sil 5.1 och 5.1.1). Denna databas kommer att innehålla information om Covid 19-vaccinet ”COVID 19 Vaccine AstraZeneca”.

Vi meddelar när databasen är publicerad och finns att hämta.

Obs! Detta innebär att det inte blir någon leverans av Sil-databas nu på onsdag den 3/2.

Vid frågor eller synpunkter vänligen kontakta support@inera.se


2021-01-29

Information om AstraZenecas Covid 19-vaccin

AstraZenecas Covid 19-vaccin förväntas bli godkänt i EU idag fredag den 29 januari. Vi inväntar att informationen om vaccinet ska komma in i VARA (eHälsomyndighetens varuregister) och kommer då leverera en Sil-databas snarast möjligt. Detta förväntas ske under nästa vecka, tidigast på måndag den 1 februari.

Vi återkommer med information så snart vi vet mer.

Vid frågor eller synpunkter vänligen kontakta support@inera.se


2021-01-21

Test-servrar inför borttagandet av gamla licensläkemedel i Sil

Nu finns det test-servrar för att testa en Sil-databas utan de gamla licensläkemedlen (vars NPLid och NPLpackid började med ”IN”).

För att kunna testa detta måste man ha tillgång till demo-servrar. Vill ni testa och saknar detta så återkom till oss.

Länkar till test-servrarna:

https://sil51.demo.silinfo.se/silapi51_without_IN_nplids/SilDB?wsdl
https://sil511.demo.silinfo.se/silapi511_without_IN_nplids/SilDB?wsdl

Vi planerar att genomföra borttagandet av IN-produkterna/artiklarna den 17 februari och vill få in eventuella synpunkter och frågor senast den 10 februari till support@inera.se


2021-01-18

Planerat underhållsarbete 20 januari

På onsdag den 20 januari kommer ett planerat elunderhållsarbete att göras hos Inera mellan kl. 18-19. Detta kan komma att orsaka driftsstörningar i Sil API, Sil demo-servrar, Rekord, Centeped och Sil Online under denna tid.

Vid frågor och/eller synpunkter vänligen kontakta support@inera.se


2020-01-11

Sil-databas med Modernas Covid 19-vaccin finns nu att hämta

Nu finns veckans Sil-databas med information om COVID-19 Vaccine Moderna (med NPLid 20201117000028 och NPLpackid 20201230100025) från Moderna att hämta (gäller både Sil 5.1 och 5.1.1).

Obs! Detta innebär att det inte kommer levereras någon Sil-databas nu på onsdag den 13/1.

För frågor vänligen kontakta support@inera.se

2021-01-11

Ny Sil-databas med information om Modernas Covid 19-vaccin kommer levereras idag

Veckans Sil-databas kommer produceras och bli tillgänglig för hämtning idag, måndag den 11 januari (gäller både Sil 5.1 och 5.1.1). Denna databas innehåller information om Covid 19-vaccinet ”COVID-19 Vaccine Moderna”.

Vi meddelar när databasen är publicerad och finns att hämta.

Obs! Detta innebär att det inte blir någon leverans av Sil-databas på onsdag.

Vid frågor eller synpunkter vänligen kontakta support@inera.se


2021-01-08

Information om Modernas Covid 19-vaccin

Modernas Covid 19-vaccin blev godkänt i EU i onsdags den 6 januari. Vi inväntar att informationen om vaccinet ska komma in i VARA (eHälsomyndighetens varuregister) och kommer då leverera en Sil-databas snarast möjligt. Detta förväntas ske under nästa vecka, tidigast på måndag den 11 januari.

Vi återkommer med information så snart vi vet mer.


2020-12-23

Sil-databas med Pfizers-Bionthech Covid 19-vaccin finns nu att hämta

Nu finns veckans Sil-databas med information om Covid 19-vaccinet Comirnaty (NPLid 20201005000062, NPLpackid 20201201100108) från Pfizer-Biontech att hämta (gäller både Sil 5.1 och 5.1.1).

Som vi redan påtalat

För att den nya informationen om vaccinerna ska nå ut till vården så snart som möjligt, så kräver det att ni som hanterar regionala Sil-databaser gör uppdateringar regionalt för att kunna möta behovet att snabbt tillgängliggöra läkemedelsinformation till vaccinatörer.

Vid allvarliga problem 

I händelse av allvarliga problem med databasen (som inte ligger på er sida)  som inträffar under ”röda dagar” behöver ni RINGA till Ineras Support, tel 0771 - 25 10 10. 

Övriga ärenden läggs som vanligt till support@inera.se och de tas om hand nästkommande vardag.

Modernas Covid 19-vaccin

När vi fått mer information om Modernas Covid 19-vaccin så återkommer vi med information.

Vi vill tacka er alla för ett gott samarbete!

God Jul och ett Gott nytt år önskar

Sil-förvaltningen


2020-12-22

Morgondagens Sil-databas innehåller Pfizers-Bionthech Covid 19-vaccin

EU-kommissionen godkände i måndags det nya Covid 19-vaccinet Comirnaty från Pfizer-Bionthech.

Om inget oförutsett inträffar innebär det att informationen om vaccinet kommer finnas med i morgondagens ordinarie Sil-databas (gäller både Sil 5.1 och 5.1.1).

Vi meddelar när databasen är publicerad och finns att hämta.

Som vi redan påtalat

För att den nya informationen om vaccinerna ska nå ut till vården så snart som möjligt, så kräver det att ni som hanterar regionala Sil-databaser gör uppdateringar regionalt för att kunna möta behovet att snabbt tillgängliggöra läkemedelsinformation till vaccinatörer.

Vid allvarliga problem 

I händelse av allvarliga problem med databasen (som inte ligger på er sida)  som inträffar under ”röda dagar” behöver ni RINGA till Ineras Support, tel 0771 - 25 10 10. 

Modernas Covid 19-vaccin i början av januari 2021

Nästa vaccin på tur är Modernas Covid 19-vaccin. Det kommer enligt plan att vetenskapligt godkännas 6 januari 2021. Så snart vi vet mer kommer vi informera er vidare.


2020-12-21

Uppdaterad information avseende publicering av databaser som innehåller Covid 19-vaccin

Vi vill informera om det vi vet så här långt gällande införandet av Pfizers Covid19-vaccin i Sil. Vi har samordning med Läkemedelsverket, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Lif, läkemedelsbolaget samt internt inom Inera.

EU väntas fatta beslut om godkännande av Pfizers vaccin den 22:a december. Det fysiska vaccinet anländer till Sverige någon gång under dagen 26:e december. Vaccinering kan därmed påbörjas 27:e december.

Om vaccinet godkänns enligt ovan är vår plan A att inkludera vaccinet i vår ordinarie publicering av databas (gäller både Sil 5.1 och 5.1.1) den 23:e december. Det bygger på att Läkemedelsverket, Pfizer och E-hälsomyndigheten är klara på sin sida den 22:a december. Skulle inte det fungera är vår plan B att producera och publicera en extra databas (gäller både Sil 5.1 och 5.1.1) den 25:e december.

Det betyder att en ny databas (gäller både Sil 5.1 och 5.1.1) är tillgänglig den 23:e eller 25:e december. Viktigt att ni som tar vid har beredskap för att ta emot denna, så att informationen kan nå vaccinatörerna till morgonen den 27:e december.

Vi återkommer så snart vi vet mer.

Vid frågor och/eller synpunkter vänligen kontakta support@inera.se


2020-12-16

Uppdatering: Extra Sil-databaser innehållandes nya Covid 19-vaccin - kräver regional förberedelse och hantering

Igår meddelade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att ett första möjligt datum för CHMP att rekommendera ett godkännande av Pfizer/BioNTechs vaccin är satt till den 21 december. Det tidigare meddelade datumet den 29 december står kvar om det behövs.

Detta medför att det kan komma att levereras extra Sil-databas redan under julhelgen. Vi återkommer så snart vi vet mer.

Som vi redan påtalat:
För att den nya informationen om vaccinerna ska nå ut till vården så snart som möjligt, så kräver det att ni som hanterar regionala Sil-databaser gör extra hämtningar/uppdateringar regionalt för att kunna möta behovet att snabbt tillgängliggöra läkemedelsinformation till vaccinatörer. Vi föreslår därför att ni ser över kontaktvägar och eventuell beredskapsplanering.

Vid frågor och/eller synpunkter vänligen kontakta support@inera.se


2020-12-09

Extra Sil-databaser innehållandes nya Covid 19-vaccin - kräver regional förberedelse och hantering

Som vi tidigare har informerat om så kommer vi att publicera extra Sil-databaser (gäller både Sil 5.1 och 5.1.1) så snart vi får tillgång till ny information om de nya Covid 19-vacciner som väntas. Vi för en kontinuerlig dialog med Läkemedelsverket, Läkemedelsindustriföreningen och eHälsomyndigheten och har förberett en beredskap för detta. Publicering kan komma att ske veckans alla dagar, det vill säga inklusive helger och röda dagar, efter den 29 december. Detta kommer ske i flera omgångar vartefter ett nytt vaccin blir godkänt.

Vi vill flagga för att information om dessa extra-Sil-databaser kan komma med kort varsel.

För att den nya informationen om vaccinerna ska nå ut till vården så snart som möjligt, så kräver det att ni som hanterar regionala Sil-databaser gör extra hämtningar/uppdateringar regionalt för att kunna möta behovet att snabbt tillgängliggöra läkemedelsinformation till vaccinatörer. Vi föreslår därför att ni ser över kontaktvägar och eventuell beredskapsplanering.
Vänligen återkom om ni vill lägga till eller uppdatera kontaktuppgifter för utskick.

Tillsammans hjälps vi åt!

Vid frågor och/eller synpunkter vänligen kontakta support@inera.se


2020-12-02

Senarelagd borttagning av gamla licensläkemedel

Det planerade borttagandet av gamla licensläkemedel (informationsmejl skickades 2020-11-11) kommer att skjutas upp och genomföras tidigast 2021-02-17. Vi siktar på att sätta upp en testserver 2021-01-15 för de regioner som vill testa detta innan det genomförs. Vi återkommer med mer information angående testservern efter årsskiftet.


2020-12-01

Planerat underhållsarbete 3 december

På torsdag 3 december görs ett planerat elunderhållsarbete hos Inera mellan kl. 19-20. Det kan orsaka driftsstörningar i Sil API, Rekord, Centeped och Sil Online.

Eventuella ”extra” Sil-databaser med anledning av nya covid-vacciner

Vi har fått frågan om möjligheten till att publicera ”extra” Sil-databaser (vid behov) med anledning av de nya vaccinerna mot covid-19. Förslaget är bra och vi har kontaktat Läkemedelsverket och eHälsomyndigheten angående detta. För att nyttan med eventuella extra Sil-databaser ska nå ut, kräver det att även ni gör extra uppdateringar regionalt. Vi vill flagga för detta redan nu och återkommer i frågan.

Vid frågor och/eller synpunkter vänligen kontakta support@inera.se


2020-11-24

Planerade leveranser av Sil-databasen under jul och nyår

Vi kommer publicera ny Sil-databas enligt följande:

Vecka 52: onsdag den 23 dec (d.v.s. som en vanlig vecka)
Vecka 53: onsdag den 30 dec (d.v.s. som en vanlig vecka)
Vecka 1: tisdag den 5 januari

Nya diff-rapporter för NKOO (Nationell källa för ordinationsorsak)

 Utifrån önskemål från flera regioner, har Sil under hösten tagit fram 6 diff-rapporter för NKOO (Nationell källa för ordinationsorsak):

-          Nya behandlingsorsaker (Filnamn: R018aNewBehandlingsorsak)
-          Borttagna behandlingsorsaker (Filnamn: R018bRemovedBehandlingsorsak)
-          Nya Snomed CT-koder (Filnamn: R019aNewSnomedCTKod)
-          Borttagna Snomed CT-koder (Filnamn: R019bRemovedSnomedCTKod)
-          Nya behandlingsändamål (Filnamn: R020aNewBehandlingsandamal)
-          Borttagna behandlingsändamål (Filnamn: R020bRemovedBehandlingsandamal)

Dessa diff-rapporter kommer finnas med här https://rapporter.silinfo.se/diff/ från och med 2020-12-02 i samband med att nya Sil-databasen publiceras.

Vid frågor och/eller synpunkter vänligen kontakta support@inera.se


2020-11-19

Beslut om att utöka Sil med Janusmed njurfunktion

Regioner och Ineras ledning har beslutat att beslutsstöd ”Janusmed njurfunktion” kommer att införas i Sil. Implementeringen kommer att ske till nästa Sil release (Q3 2021). För mer information inklusive vad ni behöver göra, se dokumentet ”Information om beslut att utöka Sil med Janusmed njurfunktion” nedan.

  File Modified

Microsoft Word Document Information om beslut att utöka Sil med Janusmed njurfunktion.docx

Nov 19, 2020 by Linda Gu

Förlängd support av Sil 5.1

Vi kommunicerade tidigare i år att Sil 5.1 ska avvecklas den 10 december. Sil-förvaltningen har i dagarna fått flera frågor om möjligheten att förlänga supporten för 5.1 något ytterligare. Mot bakgrund av Coronapandemin har vi beslutat att förlänga supporten till och med den 30 mars 2021. Sista uppdatering i databasen görs den 24 mars. Vi hoppas därmed att alla hinner med sina planerade aktiviteter!

Planerat underhållsarbete 20 november

Imorgon fredag den 20 november görs ett planerat elunderhållsarbete hos Inera mellan kl. 9-15. Det kan orsaka driftsstörningar i Sil API, Rekord, Centeped och Sil Online.

Vid frågor och/eller synpunkter vänligen kontakta support@inera.se