Teknisk anslutning

Integration

Denna information vänder sig till de personer som har uppgiften att praktiskt börja genomföra en teknisk integration med Sil. Målgruppen för detta material och information är systemutvecklare och journalssystemsleverantörer. Även en verksamhetsutvecklare/ledare inom regionen, projektledare eller projektägare har nytta av informationen.

För att göra en bra integration krävs att man både vet vad det verksamhetsmässiga målet med integrationen är, och hur man tekniskt går till väga för att realisera målet.

Integrationshandledningarna beskriver det verksamhetsmässiga målet. Till varje källa finns beskrivet i detalj vad källorna innehåller och hur de är tänkta att användas i varje journal- och beslutsstödsystem. Vissa källor har flera integrationshandledningar knuten till sig beroende på informationsmängden i källan (VARA).

Instruktioner för hur tjänsterna ska integreras tekniskt finns i tjänstegränssnittsbeskrivningen. Experimentera med de demoservrar vi tillhandahåller.

I regel tillhandahålls två versioner av Sil SOAP API och därför finns det två tjänstegränssnittsbeskrivningar och två demoservrar.

Enligt Sils BTV (Beskrivning och tjänstespecifika villkor) ska kunden följa Tjänstens dokumentation (tjänstegränssnittsbeskrivning, integrationshandledning och installationsmanual) avseende integration, installation och drift av Tjänsten.

Här finns alla Integrationshandledningar, Tjänstegränssnittsbeskrivningar m.m. samlade för Sil

 

Demoservrar

Åtkomst till demoservrar

Sil tillhandahåller externt tillgängliga demoservrar för de versioner av Sil SOAP API som är i produktion. Dessa finns till för att man snabbt ska kunna utvärdera och experimentera med API:et eller med nya tjänster i en ny version av API:et. Ni som kund har möjlighet att ansöka om två olika typer av åtkomst till demoservrarna:

Temporär åtkomst
  • Begränsad till tre (3) månader.

  • För att komma igång snabbt, oftast i väntan på ansökan om integrationsavtal.

Fast åtkomst
  • Kräver Sil integrationsavtal.

Vid ansökan till demoservrarna anger ni från vilken IP-adress ni vill göra anrop. En godkänd ansökan ger tillgång till alla demoservrar. Varje demoserver tillhandahåller en specifik version av Sil SOAP API.

Läs under rubriken Beställa tjänst hur du gör för att ansöka om tillgång till demoservrar samt hur du gör ansökan om integrationsavtal.

Demoservrarna med versioner av API:et som officiellt stöds uppdateras oftast regel­bundet, men inte garanterat, med nya data i samband med att Sil producerar nya Sil-databaser.

Prerelease-versioner av API:et uppdateras inte regel­bundet, utan använder oftast den Sil-databas som producerades vid prereleasen. De databaserna är oftast inte kompletta. Det kan bero på att de källdata som Sil hämtar från externa källägare inte nödvändigtvis är kompletta eller att det finns andra begräns­ningar vad gäller kvalitet på källdata vid prereleasetillfället.

 

Anslut till demoservrar

Observera att demoservrarna endast får/ska användas i utvärderingssyfte och aldrig i skarp produktion.

Demoserver Sil SOAP API 5.1

Demoserver Sil SOAP API 5.1.1

Demoserver Sil SOAP API 6.0

Installation och drift

Detta avsnitt vänder sig till dig som planerar att lokalt drifta Sil Server med Sil SOAP API samt regelbundet hämta uppdaterade Sil-databaser från vår SFTP-server.

Sil tillhandahåller en externt tillgänglig SFTP-server på vilken de senaste API-versionerna och de senast producerade Sil-databaserna publiceras.

Ni som kund har möjlighet att ansöka om åtkomst till Sil SFTP-server, men för att beviljas åtkomst krävs det att ni har ett driftavtal med Sil/Inera AB. För att göra detta följ instruktionerna under rubriken Beställa tjänst.

När ni har ett driftavtal, anslut till Sil SFTP-server enligt instruktionerna:

Instruktioner för hur du ansluter till Sil SFTP-server