Sök och administrera i HSA

Via Sök i HSA kan du hitta kontaktinformation till alla HSA-anslutna organisationer. I HSA Admin kan du logga in och manuellt administrera uppgifter i HSA. För att söka i HSA behöver du ha ett giltigt SITHS-kort. För att kunna logga in i HSA Admin behöver du vara utsedd till HSA-administratör och ha ett giltigt SITHS-kort.

Använd det nya gränssnittet för att söka i HSA

Projektet Ny teknisk plattform har tagit fram ett nytt användargränssnitt för att du ska kunna söka i informationen i HSA. Gränssnittet är tillgängligt för alla som har ett giltigt SITHS-kort och ersätter det tidigare Sök i HSA.

I gränssnittet kan du söka bland verksamheter och medarbetare hos regioner, kommuner och privata vårdgivare som är anslutna till HSA. Observera att det finns anslutna organisationer som inte har fullständig information registrerad i HSA. Det är upp till respektive organisation hur mycket information som ska registreras, och därför kan det fattas både personliga kontaktuppgifter och hela verksamheter.

Logga in i HSA Admin inklusive HSA-portalens kontrollkörningar

HSA Admin är ett verktyg för att manuellt administrera information i HSA. Alla organisationer använder inte HSA Admin, eftersom det är möjligt att även synkronisera information till HSA från lokal katalog.

I HSA Admin inklusive HSA-portalens kontrollkörningar kan du som är behörig administratör logga in med ditt SITHS-kort. OBS! Kontrollera att du satt i ditt SITHS-kort ordentligt och att detta lästs färdigt innan du klickar på länkarna nedan.

Via samma verktyg kan HSA-ansvariga och ställföreträdande HSA-ansvariga kontrollera och uppdatera viss information i HSA som enligt HSA regelverk måste ha ett särskilt format eller följa vissa regler, till exempel att ett telefonnummer bara får innehålla siffror, att en vårdgivare måste ha ett organisationsnummer angivet eller att legitimerad yrkesgrupp måste verifieras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, HOSP. Åtkomst till kontrollkörningarna har endast huvudadministratörer (som regel HSA-ansvarig, ställföreträdande HSA-ansvarig samt eventuellt ytterligare en person i respektive direktansluten organisation).

Testmiljöer

Söker du efter information om våra testmiljöer? Information om vad som gäller när du använder dessa, samt länkar till gränssnitten, finns i dokumentet Riktlinjer för tester och testdata i HSA.