Tjänstekontrakt och HSA FileService

Tjänstekontrakt är ett av de gränssnitt som erbjuds vid konsumentanslutning till HSA - eller för producerande organisationer med fullständig anslutning som vill hämta information från HSA till lokala tjänster.

Vilket eller vilka tjänstekontrakt, eller andra metoder, som är aktuella för att möta behoven för respektive konsument/tjänst beslutas gemensamt i tjänsteanslutningsprocess. Beroende på om det handlar om en nationell eller lokal konsumentanslutning sker denna på lite olika sätt. Läs mer på sidan https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIKH/pages/327684916. Påbörja ingen utveckling eller anslutning innan ett sådant anslutningsförfarande påbörjats. HSA är producent i tjänstedomänerna som listas nedan.

HSA FileService är det andra gränssnittet som erbjuds för att hämta information från HSA. Via gränssnittet erbjuds ett antal fördefinierade filer med utvalt innehåll som uppdateras fyra gånger per dygn. Läs mer om innehåll och funktionalitet i HSA FileService Användarhandledning. Även för anslutning via FileService tillämpas tjänsteanslutningsprocessen. Läs mer på sidan https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIKH/pages/327684916. Påbörja ingen utveckling eller anslutning innan ett sådant anslutningsförfarande påbörjats.