Information till HSA-ombud och malltext för tredjeparts-/samarbetsavtal

HSA-policyn respektive SITHS Tillitsramverk ställer krav på att tredjepart-/samarbetsavtal ska tecknas med alla organisationer som en organisation agerar ombud för. Nedanstående malltext omfattar de krav som tjänsterna ställer på tredjepart-/samarbetsavtalen och kan fungera som hjälp för ombudet. Informationen till ombud förtydligar när ett tredjeparts-/samarbetsavtal behövs.