Svenska informationstjänster för läkemedel - Sil

Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil, innehåller kvalitetsgranskad och aktuell information om läkemedel från många olika källor. Sil används bland annat av läkare och andra förskrivare för att skapa e-recept och som beslutsstöd. Alla regioner har tillgång till Sil genom sina journalsystem.

Kalkyl 1: använda information om läkemedel i vårdinformationssystemet

Vilka nyttor och kostnader finns för en region som vill visa information om läkemedel i vårdinformationssystemet? Det kartlägger den här nyttokalkylen med hjälp av svenska forskningsstudier om samhällets kostnader för biverkningar.

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINK/pages/2616492104

Kalkyl 2: hämta information via Sil eller direkt från källägaren

Om en region vill visa information om läkemedel i sitt vårdinformationssystem, kan den välja att hämta informationen direkt från källägaren eller att hämta den via Sil. Vilka skäl har regioner att välja Sil? I den här kalkylen har Sil förvaltning kartlagt nyttor och kostnader för regioner iatt hämta information om läkemedel via Sil, jämfört med att göra det direkt från källägaren.

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINK/pages/2606269174