Viktiga datum

Vad/När

Q3 2021

Q4 2021

Q1 2022

Q2 2022

Q3 2022

Q4 2022

Q1 2023

Q2 2023

Q3 2023

Aktuella Sil-versioner

5.1.1,
6.0

5.1.1 (har ersatts av 5.1.4),
6.0 (har ersatts av 6.0.4)

5.1.1 (5.1.5),
6.0 (6.0.5)

5.1.1 (5.1.5),
6.0 (6.0.5)

6.0 (6.0.5),
Sil x.x

6.0 (6.0.5),
Sil x.x

6.0 (6.0.5),
Sil x.x

6.0 (6.0.5),
Sil x.x

Sil x.x,
Sil x.y

Avveckling av Sil-version

 

 

 

 

5.1.1 (5.1.5)

 

 

 

6.0 (6.0.5)

Pre-releaser

 

 

 

Sil x.x

 

 

 

Sil x.y

 

Seminarier
/informatons-möten

 

Infoträff ang avsikts-förklaring: 21/10 och 26/10 (kl 13-14)

Sil-dag:
10/11 2021

Informations-möte ang Nyttokalkyl:

20/1, kl 13:00-14:30

 

 

Sil-dag

 

 

 

Övrigt

 

Beslut om ev nya källor i Sil (Blandbarhet, Krossning, Janusmed riskprofil)

2021-12-22: Nya versioner av Sil SOAP API

  • 5.1.4

  • 6.0.4

2022-01-04: Nya versioner av Sil SOAP API

  • 5.1.5

  • 6.0.5