Dokument & manualer

På denna sida finns alla dokument och länkar samlade för Sil. Du hittar teknisk dokumentation för motsvarande Sil version, integrationshandledningar med mera.

Enligt Sils BTV (Beskrivning och tjänstespecifika villkor) ska kunden följa Tjänstens dokumentation (tjänstegränssnittsbeskrivning, integrationshandledning och installationsmanual) avseende integration, installation och drift av Tjänsten.

Sil 7.0 Pre-release dokumentation

  File Modified

PDF File Verksamhetsmässiga detaljer Pre-release Sil 7.0.pdf Gäller från 2022-06-09

Jun 08, 2022 by Linda Gu

PDF File Sil SOAP API 7.0 Pre-release.pdf Gäller från 2022-06-09

Jun 08, 2022 by Susanne Helgö

Sil 6.0 dokumentation

  File Modified

PDF File Verksamhetsmässiga detaljer Sil 6.0.pdf Gäller från 2021-09-29

Sep 28, 2021 by Linda Gu

PDF File Tjänstegränssnittsbeskrivning Sil SOAP API 6.0.pdf Gäller från 2021-09-29

Sep 29, 2021 by Linda Gu

PDF File Sil Installationsmanual 6.0 Version 1.5.pdf Gäller från 2022-04-04

Apr 13, 2022 by Linda Gu

Sil 5.1.1 dokumentation

Integrationshandledningar

Syftet med integrationshandledningar är att redogöra för vad källan omfattar samt hur denna information ska hanteras i journalsystemen.

Informationen vänder sig till de personer som har uppgiften att praktiskt börja genomföra en teknisk integration med Sil. Målgruppen för detta material och information är systemförvaltare och systemutvecklare. Även en verksamhetsutvecklare/ledare inom regionen, projektledare eller projektägare har nytta av informationen.

Diffrapporter

Samlade diffrapporter finns här.

Presentationer

Här finns presentationer från exempelvis webbseminarier mm.

Informationsflöde Sil

Ikoner

Manualer

Demoservrar

Demoservrar får/ska endast användas i utvärderingssyfte och aldrig i skarp produktion!

För att få tillgång till demoserver lär mer här.

Installation och drift

Projekt och förstudier