Dokument & länkar

På denna sida finns alla dokument och länkar samlade för Sil. Du hittar teknisk dokumentation för motsvarande Sil version, integrationshandledningar med mera.

 

Sil 6.0 Pre-release dokumentation

Sil 5.1.1 dokumentation

Sil 5.1 dokumentation

Integrationshandledningar

Informationsflöde Sil

Diffrapporter

Samlade diffrapporter finns här.

Ikoner

Manualer

Demoservrar

Demoservrar får/ska endast användas i utvärderingssyfte och aldrig i skarp produktion!

För att få tillgång till demoserver lär mer här.

Installation och drift

Projekt och förstudier