Dokument & länkar

På denna sida finns alla dokument och länkar samlade för Sil. Du hittar teknisk dokumentation för motsvarande Sil version, integrationshandledningar med mera.

 

Sil 5.1.1 dokumentation

Sil 5.1 dokumentation

Integrationshandledningar

Informationsflöde Sil

Diffrapporter

Samlade diffrapporter finns här.

Ikoner

Manualer

Demoservrar

Demoservrar får/ska endast användas i utvärderingssyfte och aldrig i skarp produktion!

För att få tillgång till demoserver lär mer här.

Installation och drift

Projekt och förstudier