IPv6-adresser

Sjunet erbjuder IPv6-adresser till alla organisationer som är anslutna till Sjunet. Här kan du läsa om hur detta går till.

Om IPv6-adresserna

Sjunet erbjuder IPv6-adresser till alla organisationer som är anslutna till Sjunet. Tyvärr kan vi inte erbjuda fail-over i IPv6-nätet, eftersom detta inte ingår i vårt nuvarande avtal med vår driftleverantör. Det betyder att de som idag har SLA 3 och 4, endast kan adressera sin primära CPE med IPv6. En annan begränsning är att vissa utrustningar som till exempel Cisco 3560, endast kan hantera en IPv6 Routing tabell. Det betyder att du inte kan beställa IPv6 för både internet och Sjunet från vår leverantör. Vi ber dig därför att prioritera Sjunet, speciellt om du tillhör en tjänsteleverantör.

Förmodligen kommer vår driftleverantör att behöva uppdatera IOS mjukvaran för att kunna leverera IPv6 till dig. De som har fail-over på IPv4 kommer inte märka något, alla andra kommer ha ett kortare avbrott då utrustningen startas om.

Kostnad och leveranstid

Kostnaden för IPv6-adresser ingår inte anslutningsavtalet till Sjunet. Därför kommer vår driftleverantör att behöva ta ut en extra kostnad för detta. Kostnaden beror på en mängd faktorer så som eventuellt byte av CPE och uppdatering av IOS mjukvaran osv. Leveranstiden beror också på en mängd faktorer, varför det är svårt att ge en generell leveranstid. Kontakta Inera för att beställa IPv6-adresser.