Sjunets DNS-server

Nedan ser du de aktuella IP-adresserna som din organisation ska använda sig av.

Gällande kluster har följande IP-adresser

 • DNS1 (Auth) 81.89.151.38

 • DNS2 (Auth) 81.89.151.10

 • DNS3 (resolver) 81.89.151.40

 • DNS4 (resolver) 81.89.151.12

Så ska IP-adresserna bytas ut

För att få en så jämn last som möjligt på servrarna kan du här se hur adresser
på Sjunet ska bytas ut.

 • Sjunet adress inom 81.89.144.0/20
  Ska använda DNS1 som primär för Auth och DNS2 Sekundär. Om din organisation ska använda resolver funktionen så använder ni DNS3 som primär och DNS4 som sekundär.

 • Sjunet adress inom 213.189.96.0/19
  Ska använda DNS1 som primär för Auth och DNS2 sekundär. Om din organisation ska använda resolver funktionen så använder ni DNS3 som primär och DNS4 som sekundär.

 • Sjunet adress inom 82.136.128.0/18
  Ska använda DNS2 som primär för Auth och DNS1 Sekundär. Om din organisation ska använda resolver funktionen så använder ni DNS4 som primär och DNS3 som sekundär.