Införande

Hur gör jag om jag vill börja använda tjänsten?

Egen provhantering är en nationell invånartjänst som möjliggör för regioner och privata vårdbolag att använda tjänsten för sina specifika ändamål och ansluta till tjänsten i den takt man själv önskar.

För att en enhet ska kunna använda tjänsten måste regionen/vårdbolag ha en teknisk anslutning till tjänsten.

Regionen/vårdbolag är ansluten till tjänsten 

Grattis! Då finns det troligen en lokal ”EP ansvarig"  som du ska kontakta för att diskutera hur du kan börja använda Egen provhantering till dina patienter.

Läs mer om aktiviteter för att ansluta en ny enhet.

Regionen/vårdbolag är inte ansluten till tjänsten        

Läs mer om aktiviteter för att ansluta en region/vårdbolag.

Skicka en intresseanmälan till Inera för att boka ett uppstartsmöte där vi gemensamt går igenom de aktiviteter som krävs för anslutning.

Anslutning till tjänsten kostar 15 000 kr och då ingår uppstart, där vi gemensamt går igenom förutsättningar, aktiviteter och tidplan, samt stödmaterial och hjälp med vanliga frågeställningar. Stödmaterialet består bland annat en lista på aktiviteter som normalt behöver genomföras när man inför tjänsten i en region.