Mina bokade tider hos en mottagning

Bokade tider (hos en vald mottagning)Om muspekaren befinner sig ovanför en bokad tid så framhävs den bokade tiden med att markeras gul.

getSubjectOfCareSchedule

Namn

Typ

Kommentar

Begäranhealthcare_facility

HsaIdType

HSA-id för mottagning/vårdenhet.

subject_of_care

SubjectOfCareIdType

Personnummer enl. yyyymmddxxxx.

SvarTimeSlotDetail

TimeslotType

Lista med användarens tider för angiven vårdenhet


 • TimeSlotDetail [0..*]
  • startTimeInclusive[1..1]
  • endTimeExclusive[1..1]
  • healthcare_facility [1..1]
  • performer[0..1]
  • bookingId[1..1]
  • subject_of_care[1..1]
  • purpose[0..1]
  • reason[0..1]
  • resourceName[0..1]
  • healthcare_facility_name[0..1]
  • performerName[0..1]
  • resourceID[0..1]
  • timeTypeName[0..1]
  • timeTypeID[0..1]
  • careTypeName[0..1]
  • careTypeID[0..1]
  • cancel_booking_allowed[0..1]
  • rebooking_allowed[0..1]
  • message_allowed[0..1]
  • isInvitation [0..1]           

För varje tid visas:

 • startTimeInclusive
 • endTimeInclusice

endTimeInclusive visas beroende av inställningar på mottagningsnivå i 1177 Vårdguidens e-tjänster/Mina Vårdkontakter

Efter den bokade tiden i rubriken visas en av följande (om detta finns, enligt priolista):

 1. performerName
 2. resourceName
 3. careTypeName
 4. finns ingen av dessa visas det ingen text

Mottagning:

 • healthcareFacilityName

Typ av tid:

 • timeTypeName

Anledning till bokningen:

 • reason
 • [visa mer], visar hela meddelandet (länken visas bara ifall meddelandet är mer än 90 tecken)
 • [dölj text], visar bara 90 tecken

Purpose visas längst ned utan rubrik:

 • purpose (kan vara DocBook eller vanlig text)
 • [visa mer], visar hela meddelandet (länken visas bara ifall meddelandet är mer än 90 tecken och inte DocBook)
 • [dölj text], visar bara 90 tecken

Omboka- och avboka-knapparna visas beroende av flaggorna:

 • rebooking_allowed
 • cancel_booking_allowed

Länkarna ger ett anrop till flöden för ombokning samt avbokning med hsa-id (tas från healthCareFacility) och boknings-id (tas från bookingId).

Tillåten att omboka och/eller avboka

Omboka- och avboka-knapparna visas beroende av flaggorna:

 • rebooking_allowed
 • cancel_booking_allowed

Och ifall någon av dem är "false" visas text som beskriver att mottagningen inte tillåter den aktiviteten (se bild ovan).

rebooking_allowed/cancel_booking_allowedVisas i användargränssnittet
true / trueOmboka-knapp / avboka-knapp
true / falseOmboka-knapp / text för avbokning
false / trueText för ombokning / avboka-knapp
false / falseText för ombokning samt avbokning

Inga bokade tider

Om inga bokade tider finns, visas denna vy.