Riktlinjer för anslutning till 1177 inkorg

Den här sidan har flyttats till https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIIK/pages/3585802241 . Denna sida uppdateras inte längre och kommer att tas bort den 15 maj 2024. Om du har lagt till sidan som en favorit i webbläsaren eller i Confluence, se till att byta ut den till den rätta länken https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIIK/pages/3585802241 . Om du har blivit länkad hit, rapportera gärna till e-tjänsternas support var länken finns så att nationella förvaltningen kan kontakta sidans ägare. Här kan du kontakta supporten: https://etjanster.inera.se/oversikt/flow/4221

Följande riktlinjer är ett beskriver hur kanalen 1177 inkorg ska användas. Syftet med riktlinjerna är att bibehålla en god kvalitet till invånare och nyttjare av tjänsten.

Om anslutande part

 • Användare av tjänsten ska vara kund till Inera och ha tecknat ett kundavtal med Inera.

 • Tjänsten kan tillhandahållas till kund av agent. Agent får enbart tillhandahålla tjänsten till vårdgivare som har kundavtal med Inera.

 • Det ska finnas en support- och förvaltningsorganisation hos kunden.

Om nyttjande av tjänsten

 • 1177 inkorg är avsedd för kommunikation mellan enskild patient/invånare och vårdgivare med tydlig koppling till patients/invånares egen hälsa. Läs mer i Beskrivning och tjänstespecifika villkor. Meddelande som skickas kan vara exempelvis:

  • digital kallelse till besök

  • hälsoformulär inför ett besök eller efter nyligen genomgången behandling.

  • meddelanden från en annan tjänst inom 1177 e-tjänster som invånaren själv har initierat, ex bekräftelse på tidbokning.

  • vårdens insamling av patientrapporterade mått (PROM/PREM)

 • Varje meddelande måste innehålla tydlig information om vilken mottagning/vårdenhet (HSA-id krävs) som är avsändare, vad syftet med meddelandet är, hur eventuella svar ska användas och var man vänder sig med eventuella frågor.

 • 1177 inkorg får endast användas då mottagningen och patienten/invånaren har en etablerad relation och en pågående kontakt

  • Kallelser till screeningverksamhet och vaccinering är undantaget.

  • Undantag gäller även när en region av särskilda skäl behöver nå hela eller delar av sin befolkning i syfte att främja hälsa/förebygga sjukdom (t ex. samhällsviktig information eller information vid en krissituation). I detta fall är regionen avsändare och meddelandet går inte att svara på. I dessa fall ska utskick anmälas till Inera på förhand via detta formulär och får endast skickas efter godkännande.

 • 1177 inkorg är inte avsedd att användas som en allmän informationskanal eller för enkätutskick riktade brett till olika patientgrupper inom vården.

 • 1177 inkorg får inte användas för att söka deltagare till läkemedels- eller forskningsstudier.

 • 1177 inkorg får inte användas i marknadsföringssyfte.

 • Insamling av uppgifter via 1177 inkorg får enbart ske med hjälp av formulär som uppfyller lagkrav på hantering av känsliga personuppgifter.

 • Meddelanden som skickas via 1177 inkorg ska uppfylla lagkrav på tillgänglighet.

 • Anslutande part ansvarar för att de lagar som är relevanta för det system som de ansvarar för följs.

 • Meddelanden genererar ofta aviseringar för invånaren, meddelanden ska därför inte skickas i onödan. Meddelanden ska även skickas under passande tider (ej nattetid).

 • Tjänsten ska rymmas inom 1177 e-tjänsters övergripande erbjudande och bidra till det värde som e-tjänsterna ska skapa för användaren, läs mer .