Release Notes - Autentiseringstjänst SITHS

Innehållsförteckning

 Visa Innehållsförteckning

Revisionshistorik

 Visa revisionshistorik

0.1

  

Första utkast
0.2

 

Uppdaterad
0.3

Flyttade alla ändringar in under Övriga ändringar då denna version inte har några stora ändringar som påverkar kunder t ex. Kvarstår att ändra till nya "tabellformatet" för ändringar som vi tillämpad i Release Notes för IdP 2.4 och Windowsappen 2.0.8481 (Hotfix 2)
1.0

 

Godkänd av förvaltningen

Datum för Release

Miljö

Preliminärt Releasedatum

Systemtest CGI

 

Acceptanstest Nogui

 

QA Nogui

 

Prod Nogui

 

Förändringar i korthet

Viktiga ändringar

Inga större ändringar i denna release.

Övriga ändringar

SammanfattningBeskrivning

Konfigurerbara länkar och länktexter för autentiseringsklienterna

Införande av möjligheten att i Autentiseringstjänstens administrationsgränssnitt kunna konfigurera/justera länktext och sökvägar för ett antal fördefinierade länkar som skickas ut till SITHS eID-apparna. Exempel på länkar inkluderar bland annat länk till licensinformation, SITHS eID Portal, m.m..

Klientkonfigurations API inkluderar godkända utfärdare

API:t /api/client-configuration/v2/config inkluderar nu en lista på godkända certifikatsutfärdare som kan användas för att slutföra en legitimering eller signering. Syftet med tillägget är att SITHS eID-app för Windows och sedermera SITHS eID-app för macOS med hjälp av utfärdarna ska kunna avgöra ifall ett kort i en kortläsare bör användas för att genomföra en legitimering eller signering.

macOS är nu en giltig plattform som autentiseringsklient

macOS går nu att använda som plattform i Autentiseringstjänstens administrations-GUI. Sedan Autentiseringstjänsten 1.4 har Mac Catalyst funnits som plattform men den har nu alltså ersatts med macOS som ett led i utvecklingen av SITHS eID-appen för macOS.

Bakgrund

För att snabbt kunna ändra länkar och dess visningstexter i autentiseringsklienterna har önskemål uppkommit om att kunna styra dessa centralt från Autentiseringstjänsten. På så sätt krävs ingen ny release av autentiseringsklienterna enbart för att uppdatera en länk eller en visningstext. Länkarna som kan konfigureras är miljöspecifika och konfigureras därför i varje enskild driftmiljö.

Påverkan på existerande funktionalitet

Ingen

Användargränssnitt

-

Dokumentation

Uppdaterad dokumentation

Följande dokumentation har förändrats:

Fullständig åtgärdslista

Denna information är låst. Åtkomst sker via länken nedan som kräver inloggning.

 Visa fullständig åtgärdslista

confluence.macros.advanced.include.unable-to-render Den inkluderade sidan kunde inte hittas.

Testrapport

Denna information är låst. Åtkomst sker via länken nedan som kräver inloggning.

 Visa testrapport

confluence.macros.advanced.include.unable-to-render Den inkluderade sidan kunde inte hittas.


Publik Information