Fristående Webcert - signera intyg i Chrome och Edge Chromium

Den här informationen riktar sig till dig som loggar in och signerar intyg med SITHS-kort i Fristående Webcert.

Förändrat sätt för signering i Webcert från den 19 mars 2024

Från och med den 19 mars kommer det endast vara möjligt att signera intyg med någon av webbläsarna Chrome eller Edge Chromium.

  • Varje användare behöver installera en SITHS eID-app för signering, se beskrivning nedan.

  • För att signera intyg krävs PIN-kod för legitimering (PIN1). PIN-kod för underskrift (PIN2) kommer inte längre att fungera för signering.

Förutsättningar

Följande förutsättningar måste uppfyllas:

  • Inloggning med SITHS

  • Programvaror: Användarens dator behöver ha rätt programvaror.

Programvaror

Följande programvaror behöver vara tillgängliga för användaren.

 

Chrome

Edge Chromium

Genom att använda webbläsare Chrome eller Edge Chromium så erhålls det nya signeringsflödet per automatik.

SITHS eID-app för Windows

Ny programvara som används vid signering. Ladda ner SITHS eID-app för Windows

Första gången ett SITHS-kort används med SITHS eID-appen behöver det registreras. När SITHS eID-appen startas första gången tas användaren automatiskt vid behov till registreringsflödet. Där kommer användarens legitimeringskod (PIN1) efterfrågas.

För mer information se Användarhandbok – Användarhandbok - SITHS eID-app för Windows

Signeringsflöde 

1:

Användaren har loggat in i Webcert med SITHS och har skrivit ett intyg som är klart att signera.

Användaren klickar på Signera intyget

 

 

2:

Signeringstjänsten visar en dialog och försöker samtidigt starta SITHS eID-app för Windowspå användarens dator.

 

Om SITHS eID-app för Windows inte startar automatiskt kan användaren klicka Starta SITHS eID på denna enhetför att försöka starta den manuellt.

För hjälp att tolka eventuella felmeddelanden se avsnitt felmeddelanden i användarhandboken Användarhandbok - SITHS eID-app för Windows

 

 

 

3:

SITHS eID-app för Windowsstartas.

En dialogruta visas för användaren med information om vad som ska signeras.

Användaren anger sin PIN-kod för legitimering (PIN1) och klickar Skriv under.

SITHS eID-app för Windows slutför legitimeringen av användaren och dialogrutan stängs.

Webcert visar signerat intyg eller felmeddelande om signering misslyckades.

 

Test

SITHS eID-app för Windows kan testas på följande sida.

Miljö

Länk

Miljö

Länk

Produktion

https://test.idp.inera.se/