SITHS Testsida

Innehållsförteckning

Klicka nedan för att visa innehållsförteckning

Revisionshistorik

Version

Datum

Författare

Kommentar

Version

Datum

Författare

Kommentar

1.0

2021-06-07

SITHS Förvaltning

Etablering av sidan

 

 

 

 

1. Logga in på Mina sidor

https://minasidor.siths.se/

2. Välj HÄMTA/HANTERA CERTIFIKAT PÅ KORT

 • Ange din pinkod för Legitimering

 

3. Välj Testa din e-legitimation

 

4. Funktioner på SITHS testsida

SITHS testsida erbjuder olika typer av funktionalitet. Beroende på vad det är du vill testa och vilken information du vill se, väljer du något av alternativen:

 • Visa kortinformation

  • Visa information om de certifikat och kort som finns anslutna till datorn

  • Testa underskrift med hjälp av Net iD och Mutal TLS

  • Ta fram information om vilket operativsystem, webbläsare, inställning för cookies, Net iD version och kortläsare du har på datorn

 • Testa STIHS eID

  • Testa Mobilt SITHS eller SITHS eID på kort

 

5. Visa Kortinformation

 • Välj Visa kortinformation

 

 • Tryck på Mer information för att se information om vilka certifikat du har på de aktuella kortet du har i datorn

 

Testa underskrift med hjälp av Net iD och Mutal TLS

Metoden bygger på äldre teknik som håller på att försvinna och den går inte att använda för mobil autentisering. Om du avser att testa Mobilt SITHS eller SITHS eID välj Testa SITHS eID

 

Information om din dator

Längst ner på sidan visas information om operativsystem, webbläsare mm. som vi rekommenderar att man skickar med vid en eventuell felanmälan till supporten

 

6. Testa SITHS eID

 • Välj Testa SITHS eID

 

 • Välja Starta legitimering

 SITHS eID på annan enhet 

När du väljer SITHS eID på annan enhet kommer du få upp en QR-kod som ska skannas av SITHS eID Mobilklient

Fungerar endast tillsammans med SITHS eID Mobilklient

Testa legitimering

Välj SITHS eID på annan enhet 

En QR-kod visas som du ska skanna med din mobiltelefon

Starta SITHS eID appen på din mobiltelefon och välj Skanna QR-kod

SITHS eID Mobilklient visar en användardialog som presenterar:

 • Namnet på tjänsten som begär att användaren ska legitimera sig, i vårt fall Testportalen

 • En uppmaning om att ange legitimeringskoden för sitt SITHS eID

 

 

Efter lyckad inloggning återgår SITHS eID appen till "Klar att användas"

Testa Underskrift

För att starta Test av underskrift måste du först Testa legitimering och därefter välja

Starta Underskrift.

 

 

 

Välja SITHS eID på annan enhet

En QR-kod visas som du ska skanna med din mobiltelefon

 

Starta SITHS eID appen på din mobiltelefon och välj Skanna QR-kod

 

SITHS eID appen visar vad du ska skriva under och i vilken tjänst informationen finns.

 

Ange din legitimeringskod

Förutsatt att din e-legitimation är giltig, har en tillitsnivå som tjänsten accepterar och du som användare har rätt behörighet slutförs nu underskriften.

Efter lyckad underskrift återgår SITHS eID appen till "Klar att användas"

 

Test av underskrift

 • Inkluderar inte anrop mot Ineras Underskriftsjänst utan testar endast användarflödet vid Underskrift

 • Fungerar inte med Net iD Enterprise då Ineras Underskriftstjänst inte tillämpar denna metod

 

 SITHS eID på denna enhet

När du väljer SITHS eID på denna enhet försöker webbläsaren automatiskt starta SITHS eID appen på den enheten du använder.

Fugerar både med SITHS eID Windows- och Mobilklient

När SITHS eID appen startar visas en användardialog som presenterar:

 • Namnet på tjänsten som begär att användaren ska legitimera sig, i vårt fall Testportalen

 • En uppmaning om att ange legitimeringskoden för sitt SITHS eID

 

SITHS eID Windowsklient

SITHS eID Mobilklient

 

Eventuellt får du ett pop-up meddelande som frågar om du vill tillåta starta av SITHS eID appen på samma enhet.

 

Exempel på pop-up meddelande

 

Testa Underskrift

För att starta Test av underskrift måste du först Testa legitimering och därefter välja

Starta Underskrift.

Välja SITHS eID på denna enhet

SITHS eID Windowsklient

SITHS eID Windowsklient startas automatiskt och klienten visar informationen du skriva under och vilken tjänst signeringsbegäran kommer ifrån.

Ange din legitimeringskod och tryck på Skriv under 

Förutsatt att din e-legitimation är giltig, har en tillitsnivå som tjänsten accepterar och du som användare har rätt behörighet slutförs nu underskriften.

 

Efter lyckad underskrift återgår SITHS eID Windowsklient till "Klar att användas" och fokus återgår till tjänsten.

 

SITHS eID Mobilklient

Denna sida hinner användaren oftast inte uppfatta innan SITHS eID appen startar. Men för Android finns ibland ett undantag.

SITHS eID appen visar vad du ska skriva under och i vilken tjänst informationen finns. 

Välj Skriv under med legitimeringskod

 

 

Förutsatt att din e-legitimation är giltig, har en tillitsnivå som tjänsten accepterar och du som användare har rätt behörighet slutförs nu underskriften.

Efter lyckad underskrift återgår SITHS eID appen till "Klar att användas"

 

Net iD på denna enhet med SITHS e-legitimation

Om du väljer Net iD på denna enhet med SITHS e-legitimationförsöker webbläsaren be dig om att välja ett SITHS eID (ett certifikat) via standardgränssnitt

En lista presenteras över SITHS eID (certifikat) som Ineras IdP accepterar för inloggning.

Välj ett certifikat och tryck OK