Felhantering LoA 3 reservkort - Mina Sidor

Viktig information som anmälaren behöver skicka för bättre felsökning

Under hela LoA3 utgivningsprocessen så ska 2st kortläsare användas. Båda kortläsarna, ifall man använder sig av 2 externa kortläsare, ska vara inkopplade i datorn innan admin2 startar processen och loggar in i mina sidor. Detta är väldigt viktigt och kan vara orsak till majoriteten av fel som kan uppstå under utgivningen. Var god och kontrollera kortläsarna är inkopplade och fungerar innan processen startas.

För att underlätta felsökningen så behöves följande information:

 • HSA ID Administratör 1

 • HSA ID Administratör 2

 • HSA ID till reservkort-mottagaren

 • Reservkortsnumret

 • Net iD version

 • Net iD paketering

 • Vilka certifikat har användare på kortet (fråga endast om nedladdningen har lycktas men kortet/certifikaten inte fungerar/går ej att logga in med)

  o   Högerklicka på NetId ikonen när kortet är i datorn --> Net Id administration (gamla).

Fel som kan uppstå i steg 1 vid utgivning av reservkort LoA3 (Hantera dina e-legitimationer).

 

 

Knappen ”Hantera beställningar” är grå, varför är den inte aktiv?

För att ”Hantera beställningar” knappen ska vara aktiv (gul som ovanstående bild visar) ska en användare logga in med ett LoA3 siths-kort (ordinarie eller reserv). Har man loggat in med ett LoA2 reservkort kommer knappen vara grå och ej aktiv.

Fel som kan uppstå i steg 2 vid utgivning av reservkort LoA3 (Sök på beställningar)

 

 

Hittar inte beställningen när jag söker på personnummer eller HSA ID, varför?

Användare måste vare en administratör med minst rättighet KRA eller RA i den organisationen där personen man söker efter befinner sig i.

kontakta administratören som har get dig rättigheterna och be administratören kontrollera ifall du har rätt rättighet minimala rättigheten.

Jag har rätt rättighet i grenen där personen jag söker efter befinner sig men får fortfarande ingen träff, varför?

 • sök på HSA ID: Har du sökt med rätt format på personnumret eller med ett fullständigt HSA ID (man ska inte ange *sista 4 tecken utan fullständigt HSA ID).

 • Sök på Personnummer: Det är tyvärr lätt att bindestrecket i personnumret följer med ifall man har klipp och klistrat in den.  kontrollera att ingen bindestreck finns med i sökningen.

Jag har rätt rättighet i grenen där personen jag söker efter befinner sig och anger rätt format på personnumret/rätt HSA ID men får fortfarande ingen träff, varför?

kontrollera om det finns ett underlag för den personen utfört i SITHS-Admin. Glöm inte att ifall du har skapat underlaget själv till användaren så kommer du inte kunna söka efter personen.

Skicka ärendet till förvaltningen ifall det är fortfarande problem med att hitta personen med underlaget.

Fel som kan uppstå i steg 3 vid utgivning av reservkort LoA3 (Granskning av valt underlag)

 

 

Varför händer inget när jag klickar på ”SIGNERA” knappen? Jag kommer inte vidare.

Har du ryckt ut kortet och stoppat in den igen någon gång fram till detta steg?

 • Ja: Du bör logga ut och starta om från början.

 • Nej:  starta om processen på nytt. Om det är fortfarande samma fel så ska ärendet skickas vidare till förvaltningen.

Fel som kan uppstå i steg 4 vid utgivning av reservkort LoA3 (Lämna över kort till kortmottagare)

 

 

Stoppar in reservkort men knappen ”BEKRÄFTA ÖVERLÄMNING” lyser inte och är ej klickbar, varför?

Kontrollera att reservkortet med rätt ”kortnummer” används. Jämför med numret som redan visas (se exemplet ovan).

Rätt kort används men knappen lyser inte, varför?

Har 2 kortläsare använts under hela utgivningsprocessen?

 • Nej: starta om hela utgivningsprocessen på nytt och använd dig av 2 kortläsare under processen. Om det är fortfarande samma fel så ska ärendet skickas vidare till förvaltningen.

 • Ja: starta om hela utgivningsprocessen på nytt. Om det är fortfarande samma fel så ska ärendet skickas vidare till förvaltningen.

Knappen ”BEKRÄFTA ÖVERLÄMNING” lyser men kommer inte vidare när jag klickar på den, varför?

Har 2 kortläsare använts under hela utgivningsprocessen?

 • Nej: starta om hela utgivningsprocessen på nytt och använd dig av 2 kortläsare under processen. Om det är fortfarande samma fel så ska ärendet skickas vidare till förvaltningen.

 • Ja: starta om hela utgivningsprocessen på nytt. Om det är fortfarande samma fel så ska ärendet skickas vidare till förvaltningen.

Fel som kan uppstå i steg 5 vid utgivning av reservkort LoA3 (Acceptera villkoren för ditt certifkat)

 

 

Knappen ”STARTA NEDLADDNING” lyser men kommer inte vidare när jag klickar på den, varför?

Har 2 kortläsare använts under hela utgivningsprocessen?

 • Nej: administratören bör starta om hela utgivningsprocessen på nytt och använd dig av 2 kortläsare under processen. Om det är fortfarande samma fel så ska ärendet skickas vidare till förvaltningen.

 • Ja: administratören bör starta om hela utgivningsprocessen på nytt. Om det är fortfarande samma fel så ska ärendet skickas vidare till förvaltningen.

Fel som kan uppstå i steg 6 vid utgivning av reservkort LoA3 (Hämta nytt certifikat)

 

 

Jag får fel när certifikaten ska hämtas (hämtningen misslyckades), varför?

Det är väldigt viktigt att inte dra ut kortet när man har kommit till detta steg.

Har 2 kortläsare använts under hela utgivningsprocessen?

 • Nej: starta om hela utgivningsprocessen på nytt och använd dig av 2 kortläsare under processen. Om det är fortfarande samma fel så ska ärendet skickas vidare till förvaltningen.    

 •   Ja: har legitimeringsfönstret visats för användare (bilden nedan)?

 • Nej: testa och starta om utgivningsprocessen från början o pröva på nytt. Om det är fortfarande samma fel så ska ärendet skickas vidare till förvaltningen.

 • Ja: har underskriftsfönstret visats för användare (bilden nedan)?

 

 • Nej: testa och starta om utgivningsprocessen från början o pröva på nytt. Om det är fortfarande samma fel så ska ärendet skickas vidare till förvaltningen.

 • Ja: Om det är fortfarande samma fel så ska ärendet skickas vidare till förvaltningen.

 Fel som kan uppstå i steg 7 vid utgivning av reservkort LoA3 (Kvittera kort nytt)

 

 

Knappen ” KVITTERA KORT” lyser men kommer inte vidare när jag klickar på den, varför?

Har tiden gått ut för kvitteringen (tiden som är markerad i ovanstående bild). Har tiden gåt ut så kommer certifikaten att spärras och man kommer behöva starta om processen för utgivningen.