Programvaror och tillbehör för SITHS

Innehållsförteckning

Klickka nedan för att visa innehållsförteckning

Revisionshistorik

Klicka nedan för att visa revisionshistorik

Version

Datum

Författare

Kommentar

Version

Datum

Författare

Kommentar

1.0

2021-02-02

SITHS Förvaltning

Komplettering med informaton om SITHS eID

1.1

Jul 8, 2021

SITHS Förvaltning

Ny version av SIS Capture Station (3.6.5) samt tillägg av nedladdningsbar uppgraderingsfil

1.11

Aug 16, 2021

SITHS Förvaltning

Borttag av direktlänk för nedladdningsbar uppgraderingsfil då Thales vill skydda den med SITHS-inloggning.

1.15

Nov 3, 2021 & Nov 8, 2021

SITHS Förvaltning

Tillägg av information om uppgraderingspaket för SIS Capture Station.

1.16

Mar 8, 2022

SITHS Förvaltning

Tillägg av information om Net iD Client.-

1.2

Oct 3, 2022

SITHS Förvaltning

Redaktionella ändringar och tillägg av information om hantering av licenser för Net iD efter 1 januari 2023.

1.21

Oct 25, 2022

SITHS Förvaltning

Lade till information om att man måste ha minst version 6.8.4.27 av Net iD Enterprise för att kunna använda kortprodukter som börjar med siffran 6,6XX (dvs. 940-korten) som började rullas ut under hösten 2022.

1.22

Oct 28, 2022

SITHS Förvaltning

Lade till länkar för nedladdning av SAC PKCS#11 med stöd för SITHS-kort för Linux för autenseringslösningar baserade på Dubbelriktad TLS/Mutual TLS (mTLS)

1.23

Dec 8, 2022

SITHS Förvaltning

Ändrar rekommenderad version av Net iD till 6.9.0.16 för att lösa problemen med signeringen.

1.24

Dec 13, 2022

SITHS Förvaltning

Kompletterade med länk till Thales sidor för djupare information om SAC minidriver

1.25

May 2, 2023

SITHS Förvaltning

Uppdaterat skrivningen om hur länge Inera står för Net iD licenser till 31 januari 2024 eftersom lanseringen av SITHS eID Portal senarelagts.

1.26

Jun 7, 2023

SITHS Förvaltning

Lade till ordet “Protection” gällande LSA och krav på en viss version av Net iD Enterprise om man har LSA Protection aktiverat.

1.27

Sep 20, 2023

SITHS Förvaltning

Uppdaterat skrivningen om hur länge Inera står för Net iD

1.28

Oct 17, 2023

SITHS Förvaltning

Uppdaterat med information om MAC-OS 1.0

1,29

Mar 1, 2024

SITHS Förvaltning

Borttag av Net iD information samt SCS

Inledning

På denna sida hittar du information om:

  • Nedladdning av SITHS eID apparna inkl. Mobilt SITHS

  • Information om nedladdning av SIS Capture Station.

Du kan även beställa tillbehör för SITHS i vår leverantörs webbshop. Observera att du behöver logga in med ditt SITHS-kort igen för att ladda ner programvaran.

SITHS eID-appen och Mobilt SITHS

Installation av SITHS eID Windowsklient, SITHS eID, macOS och Mobilklient hanteras som regel via interna processer i den egna organisationen. Kontakta Lokal IT för att veta vad som gäller inom just din organisation.

SITHS eID-app för Windows

SITHS eID-appen för Windows kan från och med oktober 2022 installeras med stöd för nedan Autentiseringslösningar som finns inom SITHS och IdP:

  • Dubbelriktad TLS/Mutual TLS (mTLS)

  • Inloggning via separat säkerhetskanal (out-of-band)

SITHS eID-app för Mobilt SITHS

SITHS eID-appen för Mobilt SITHS har endast stöd kan installeras med stöd för nedan Autentiseringslösningar som finns inom SITHS och IdP:

  • Inloggning via separat säkerhetskanal (out-of-band)

SITHS eID-app för macOS

SITHS eID-Appen för macOS kan från och med oktober 2023 installeras med stöd för nedan Autentiseringslösningar som finns inom SITHS IdP:

  • Dubbelriktad TLS/Mutual TLS (mTLS)

Referenser

 

Plattformskrav

Vilka operativsystem etc. som stöds för respektive SITHS eID app återfinns i respektive användarhandbok som också hittas via länken ovan.

Nedladdning

Legitimering och Underskrift med SITHS eID

För att en tjänst ska få stöd för inloggning med SITHS eID apparna måste man ansluta mot Ineras infrastruktur. 


Användning av SITHS eID på Linux