Beställ och ändra anslutning till Nationella tjänsteplattformen

I beställningsstödet kan du beställa en ny anslutning, ändra eller ta bort anslutningar av tjänsteproducenter, tjänstekonsumenter och logiska adressater i Nationella tjänsteplattformen.

Kontrollera att ni har ett kundavtal

Innan ni kan beställa en ny anslutning till Nationella tjänsteplattformen behöver din organisation ha tecknat ett kundavtal med Inera. Kontrollera att ni har ett kundavtal innan ni gör en beställning via beställningsstödet.

Logga in i Beställningsstödet

För att logga in i Beställningsstödet behöver du ett SITHS-kort.
Beställningsstödet

Observera att vissa tjänster kräver förstudie innan anslutning kan göras.
Observera att tjänsterna 1177 Förnya recept, Informationsutlämning till kvalitetsregister, Journalen och Nationell patientöversikt (NPÖ) är undantagna från förstudiemallen. Se även https://inera.atlassian.net/l/cp/TRw12eNP

Övriga beställningar

Via länkarna nedan hittar du beställningsblankett och formulär för aggregerad tjänst och grundladdning av engagemangsindex.

Anslutningsprocesser, filmer och instruktioner

Beställningsstödets confluence-yta kan du läsa om hur de olika anslutningsprocesserna går till och hur du använder Beställningsstödet.

Process för ny anslutning

Innan ett system/tjänst kan ansluta till Nationella tjänsteplattformen måste aktuella tjänstekontrakt vara installerade i plattformen. Även funktionscertifikat måste vara installerat i tjänsteproducenten och tjänstekonsumenten, både för test- och produktionsmiljö. Funktionscertifikatet identifierar tjänsteproducenten vid anrop mot Nationella tjänsteplattformen. Om du inte redan har certifikat, kan du läsa om hur SITHS Funktionscertifikat fungerar.

Beställ ny anslutning via beställningsstödet

Du beställer den tekniska anslutningen av en tjänsteproducent och tjänstekonsument samt etablerar samverkan via Beställningsstödet.

Så här går det till

Flödet som beskrivs nedan är en standardprocess för anslutning till Nationella tjänsteplattformen. Det kan finnas variationer för vissa tjänster, men i huvudsak går det till på detta sätt.

Steg 1: Anslutning till testmiljö

 

1. Du fyller i och skickar in förstudiemallen för testmiljö/er

Behörig beställare fyller i Ineras förstudiemall för anslutning till de nationella testmiljöerna. (Du ska skicka in en förstudie för båda testmiljöerna (SIT och QA) första gången ett nytt system eller en ny tjänsteproducent ska ansluta till ett tjänstekontrakt, samt när en tjänstekonsument ska etablera samverkan med en logisk adressat för första gången).

Använd formuläret nedan för att skicka in förstudien till Inera.

Formulär för att skicka in dokument som ska granskas

Inera granskar och godkänner förstudien. Granskning sker på fredagar och då granskas alla förstudier som inkommit till ICC senast måndag förmiddag samma vecka. Granskare återkopplar via granskningsrapport i ärendet. Förstudiemallen hittar du här

2. Du beställer anslutning till testmiljö/er

När förstudien för test är godkänd, beställer behörig beställare anslutning av tjänsteproducent till testmiljö i tjänsteplattformens beställningsstöd. Gå vidare till beställningsstödet

3. Inera förbereder tjänsteplattformen för test

När beställningen är godkänd konfigureras beställningen i tjänsteplattformen och nödvändiga brandväggsöppningar görs.

4. Du som kund och Inera testar och verifierar anslutningen

Du som kund och Inera utför överenskommet test- och verifieringsarbete. Läs om Ineras arbete med test och kvalitetssäkring.

Steg 2: Anslutning till produktionsmiljö

5. Du skickar in förstudiemall för produktionsmiljö

Behörig beställare fyller i Ineras förstudiemall för anslutning till den nationella produktionsmiljön. (Du ska skicka in en förstudie första gången ett nytt system eller en ny tjänsteproducent ska ansluta till ett tjänstekontrakt, samt när en tjänstekonsument ska etablera samverkan med en logisk adressat för första gången). 

Använd formuläret nedan för att skicka in förstudien till Inera.

Formulär för att skicka in dokument som ska granskas

Inera granskar och godkänner förstudien. Granskning sker på fredagar och då granskas alla förstudier som inkommit till ICC senast måndag förmiddag samma vecka. Granskare återkopplar via granskningsrapport i ärendet. Förstudiemallen hittar du här

6. Du beställer anslutning till produktionsmiljö

När förstudien för produktionsmiljö är godkänd, beställer behörig beställare anslutning till produktionsmiljö i tjänsteplattformens beställningsstöd. Gå vidare till betsällningsstödet

7. Inera förbereder tjänsteplattformen för produktion

När beställningen är godkänd konfigureras beställningen i tjänsteplattformen och nödvändiga brandväggsöppningar görs.

8. Du som kund och Inera verifierar anslutningen

Du som kund och Inera utför överenskommet verifieringsarbete.

Process för att uppdatera anslutning

Om din organisation redan är ansluten med en tjänsteproducent till ett tjänstekontrakt i Nationella tjänsteplattformen, kan ni lägga till en eller flera logiska adressater och samtidigt begära anropsbehörighet för tjänstekonsumenten.

Uppdatera anslutningen i beställningsstödet

Information om hur du gör i beställningsstödet finns i denna instruktion (se avsnittet Administrera tjänsteproducent).

Här loggar du in i beställningsstödet och gör din beställning. Använd ditt SITHS-kort.

Så här går det till

Här kan du läsa hur det går till att beställa nya logiska adressater till en befintlig anslutning. Beställningen tar cirka 10 arbetsdagar att hantera.

1. Beställ anslutning av ny logisk adressat/vårdenhet

 

Via beställningstödet anger du vilken tjänsteproducent, tjänstekontrakt och logisk adressat, samt tjänstekonsument som anslutningen gäller. Om anslutningen gäller ett tjänstekontrakt som är nytt för tjänsten eller systemet, krävs en förstudie.

2. Inera granskar och godkänner

När beställningen inkommer granskas den av Inera för att säkerställa att den är korrekt och att systemet får ansluta till tjänsteplattformen.

3. Inera utför anslutningen och återkopplar till kund

När anslutningen är klar meddelar Inera detta till dig som är kund. Detta innebär att sammankopplingen är klar mellan tjänsteproducent och tjänstekonsument.

Process för att beställa adressbehörighet för en tjänstkonsument

Via beställningsstödet kan du beställa adressbehörighet för en tjänstekonsument, till ett eller flera tjänstekontrakt och logiska adressater.

Beställ adresseringsbehörighet i beställningsstödet

Information om hur du gör i beställningsstödet finns i denna instruktion (se avsnittet Administrera tjänstekonsument).

Här loggar du in i beställningsstödet och gör din beställning. Använd ditt SITHS-kort.

Så här går det till

 

1. Beställ anslutning av ny logisk adressat/vårdenhet

Via beställningstödet anger du vilken tjänstekonsument, tjänstekontrakt och logisk adressat som anslutningen gäller.

2. Inera granskar och godkänner

När beställningen kommer in granskas den av Inera för att säkerställa att den är korrekt och att systemet får ansluta till tjänsteplattformen.

3. Inera utför anslutningen och återkopplar till kund

När anslutningen är klar meddelar Inera detta till dig som är kund. Detta innebär att sammankopplingen är klar mellan tjänsteproducent och tjänstekonsument.

Process för att ta bort information om anslutning

Om din organisation inte längre har kvar vårdenheter/logiska adresser bör informationen tas bort från tjänsteplattformen. Detta kan du göra i beställningsstödet.

Att ta bort information som inte används är viktigt ut flera aspekter:

  • Ur säkerhetssynpunkt ska inte tjänster som används exponeras mot omvärlden

  • Det eliminerar risken att anslutning sker till inaktuell vårdenhet/logisk adress

  • Det underlättar vid övervakning och felsökning

Ta bort information via beställningsstödet

Information om hur du gör i beställningsstödet finns i denna instruktion (se avsnittet Ta bort logiska adressater).

Här loggar du in i beställningsstödet och gör din beställning. Använd ditt SITHS-kort.

Så här går det till