Ineras Informationstjänster

 

Här beskrivs de nationella informationstjänster som är under framtagande. Dessa tjänster är inte en del av NTjP, men använder information från NTjP.

TAK API

Ineras tjänsteplattform tillhanda håller ett API för Tjänsteadresseringskatalogen (TAK).

Framtagandet av API:et gjordes från följande krav:

Via ett öppet REST API ska det vara möjligt att komma åt TAK data från olika instanser av tjänsteplattformar.
En tjänsteplattformsinstans som vill exponera sin TAK data måste skapa en export av TAK:en och placera den på en SFTP-server. Namnet på filen ska vara takdump_<site>_<env>.json.
Därifrån läser sedan TAK API:et alla .json filer på sftp-servern. Inläsning sker dygnsvis.

APIet går att nå via:

http://api.ntjp.se/dominfo/doc/index.html

http://api.ntjp.se/coop/doc/index.html

http://api.ntjp.se/takinfo/gui/

TAK-API (inklusive dokumentation av detsamma)

http://dev.api.ntjp.se/coop/doc/index.html

http://test.api.ntjp.se/coop/doc/index.html

http://qa.api.ntjp.se/coop/doc/index.html

http://api.ntjp.se/coop/doc/index.html

Ineras GUI för TAK-API

http://dev.app.ntjp.se/takinfo/gui/

http://test.app.ntjp.se/takinfo/gui/

http://qa.app.ntjp.se/takinfo/gui/

http://api.ntjp.se/takinfo/gui/